De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 De betekenis van onderzoek in het bedrijfsleven en zijn management – opzet van dit boek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 De betekenis van onderzoek in het bedrijfsleven en zijn management – opzet van dit boek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 De betekenis van onderzoek in het bedrijfsleven en zijn management – opzet van dit boek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Inleiding tot het onderzoeksproces
Aandachtspunten: De praktijk en valkuilen van onderzoek Benaderingen, strategieën en methoden Technieken en procedures voor het verzamelen en analyseren van gegevens Een goed gebruik van informatietechnologie Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Terminologie Methoden: De technieken en procedures voor het verzamelen van gegevens Methodologie: De theorie van hoe onderzoek moet worden verricht Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

4 Wat betekent onderzoek?
Definitie: ‘Iets wat mensen ondernemen om iets op een systematische manier uit te zoeken, waardoor hun kennis toeneemt’ Saunders et al. (2011) Kenmerken: Gegevens worden systematisch verzameld Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd Het doel is om iets te ontdekken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Kenmerken van bedrijfs- en managementonderzoek (1)
Managers gebruiken kennis uit andere disciplines Managers investeren in onderzoek als ze een commercieel of persoonlijk voordeel zien Managers zijn zelf hoogopgeleid Het onderzoek moet praktische consequenties hebben Easterby-Smith et al. (2008) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Kenmerken van bedrijfs- en managementonderzoek (2)
Discussiepunten: Kennis produceren: modus 1, 2 en 3 De ‘relevantiekloof’ Op bewijs gebaseerd management Fundamenteel en toegepast onderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Kenmerken van bedrijfs- en managementonderzoek (3)
Fundamenteel en toegepast onderzoek Bronnen: eigen ervaringen; Easterby-Smith et al. (2008); Hedrick et al. (1993) Figuur 1.2 Fundamenteel en toegepast onderzoek

8 Het onderzoeksproces (1)
Fasen van het onderzoeksproces Formuleer en verduidelijk het onderwerp Kritisch overzicht van de literatuur Ontwikkel de onderzoeksopzet Gegevens verzamelen Gegevens analyseren Projectverslag schrijven Op basis van figuur 1.3: Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill en Jan Pieter Verckens 2010

9 Het onderzoeksproces (2)
Aandachtspunten De invloed van persoonlijke intuïtie en overtuigingen Toegang tot gegevens Tijd en andere resources Validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens Ethische vraagstukken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

10 Onderzoek begrijpelijker maken door duidelijk te maken:
Doel van het boek Onderzoek begrijpelijker maken door duidelijk te maken: Wat je aan het doen bent Waarom je het aan het doen bent Wat de implicaties zijn van wat je op het punt staat te doen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Overzicht van de hoofdstukken (1)
Tutorials voor analysesoftware Gids voor onlineonderzoek Gedefinieerde en verklaarde terminologie Voorbeelden van onderzoeksprojecten Checklists voor gerichte ondersteuning Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Overzicht van de hoofdstukken (2)
Elk hoofdstuk bevat: Een overzicht van de kernbegrippen Controlevragen, met antwoorden Herhalings- en discussievragen Referenties en literatuur Een casestudy over echte onderzoeksvraagstukken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

13 Extra’s Bibliografie Appendices Woordenlijst Register
Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

14 Samenvatting: hoofdstuk 1
Bedrijfs- en managementonderzoek Is disciplineoverschrijdend Heeft betrekking op zowel theorie als praktijk Omvat systematisch onderzoek Moet grondig zijn Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Samenvatting: hoofdstuk 1
Het boek fungeert als introductie tot het onderzoeksproces doordat het ’t volgende bevat: Onderzoeksvoorbeelden Checklists voor het vergaren van de vereiste kennis Herhalings- en discussievragen Controlevragen, met antwoorden Tips voor het opstellen van een eigen onderzoeksrapport Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 “Er is geen enkele, beste manier om onderzoek te verrichten”
En tot slot…….. “Er is geen enkele, beste manier om onderzoek te verrichten” Saunders et al. (2011)


Download ppt "Hoofdstuk 1 De betekenis van onderzoek in het bedrijfsleven en zijn management – opzet van dit boek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie,"

Verwante presentaties


Ads door Google