De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Geen kaart of plan van Vlaanderen, wel een tekst waarin visie op de ruimte gegeven wordt, concreet uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). 3 niveau’s: Vlaanderen provincie gemeente -> subsidiariteitsprincipe!

2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
3 delen: informatief:… richtinggevend:… bindend:… Duurzame ruimtelijke ontwikkeling= duurzame ontwikkeling… met ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit

3

4 basisdoelstellingen:
open ruimte: maximaal bewaren stedelijk gebied: - optimaal gebruik van maken

5 basisdoelstellingen hebben betrekking op 4 deelstructuren:
stedelijk gebied buitengebied economische activiteit verkeersinfrastructuur

6 1 Structureren 14 stedelijke gebieden 5 stedelijke netwerken 2 economische netwerken

7 begrenzen 7 grote aaneengesloten buitengebieden selecteren Rivier en beekvalleien

8 bundelen Structuren verbinden 5 buitengebiedverbindingen Poorten: 4 zeehavens – 2 luchthavens –2 HST-stations

9 Synthesekaart RSV atlas 19B!!

10 Belangrijke principes:
Gedeconcentreerde bundeling Fysisch element als ruggegraat Poorten als motor voor ontwikkeling Infrastructuur is sturend voor de locatie van activiteiten

11 Bindende bepalingen wonen: geen extra ruimte voorzien
(werkmap tabel p. 29) wonen: geen extra ruimte voorzien bijkomende woningen o.w.v. gezinsverdunning: … Waar? Bij bestaande kernen door …

12 Bindende bepalingen Industrie: 7000 ha extra oppervlakte voorzien
komt van agrarisch gebied bundelen van econ. bedrijven in econ. knooppunten

13 Bindende bepalingen Agrarisch gebied:
sterke vermindering v/d oppervlakte moet plaats maken voor: industrie recreatie bosgebied vooral reservaat & natuurgebied


Download ppt "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)"

Verwante presentaties


Ads door Google