De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpleegkundig proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpleegkundig proces"— Transcript van de presentatie:

1 Verpleegkundig proces
Verpleegkundig proces Planmatig Procesmatig Doelgericht Werken Methodisch begeleiden Thema 1, 2 en 3 Methodisch begeleiden thema 1Planmatig Werken

2 Methodisch werken Zorg- begeleidings proces
Doelstelling zorgkundig handelen Systematisch zorgkundig handelen 3.1 Vormen van probleem oplossend werken 3.2 Probleem oplossend werken in de zorg 3.3 Stappen in het verpleegkundig proces Onderzoek algemeen Interpretatie fouten bij observatie Observatie regels Doelstelling van rapportage Vormen van rapportage Voor- en nadelen van mondelinge en schriftelijke rapportage Richtlijnen mondelinge en schriftelijke rapportage Rapportage en de wetgeving Methodisch begeleiden thema 1

3 1. Definities verpleegkundig proces
Definitie W.H.O (1976) Het verpleegkundig proces is een wetenschappelijke manier om samen met de cliënt zijn zorgproblemen te verzamelen, medische en verpleegkundige taken te onderscheiden om deze problemen te voorkomen, op te lossen of te verminderen Definitie Ann Marriner Het verpleegkundig proces is de toepassing van wetenschappelijke probleem oplossende benaderingen op de verpleegkundige zorg. Op deze wijze kan men de problemen van een cliënt onderkennen, een verpleegplan opstellen, die uitvoeren en tenslotte de resultaten evalueren Werkproces Methodisch werken

4 2. Doelstelling van invoering zorg- begeleidingsproces
Systematisch en procesmatig handelen (verpleegplan) is noodzakelijk omdat elke zorgverlener: Op de hoogte is van zelfzorgproblemen en de te bereiken doelstellingen Kan lezen welke zorg hij op welke manier, moment, plaats en hoelang moet uitvoeren. Noteert welke zorg, op welk moment en met welk resultaat heeft uitgevoerd. Een bijdrage kan leveren aan het schrijven van zorgprotocollen De zorgvrager kan informeren over en te betrekken bij de te verlenen zorg. Inzicht krijgt in tijd en de daarbij behorende kosten Werkproces Methodisch werken

5 3.1 Vormen van probleem oplossend werken
Proefondervindelijke methode (gis-mis methode) Probleem oplossen met voorstellingsvermogen Intuïtieve probleemoplossing Probleem onderkennen en een aantal mogelijke oplossingen uit proberen. Probleem oplossen door alvast te bedenken wat het resultaat zal zijn als de oplossing wordt toegepast Men “voelt” als het ware dat er een probleem is en wat de oplossing zou kunnen zijn Werkproces Methodisch werken

6 3.2 Probleemoplossend werken in de zorg
Normaal menselijk gedrag Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming Planning, uitvoering Evaluatie Verpleegkundig handelen Anamnese 2. Diagnose Beschrijven doelstellingen Strategie bepalen en zorg uitvoeren Evaluatie Werkproces Methodisch werken

7 Informatie verzamelen over cliënt
3.3 Stappen in het Verpleegkundig proces De arts stelt de ziekte/ handicap en therapie vast; de zorgverlener de gevolgen voor de zelfzorg en stemt zijn hulp hierop af ! anamnese diagnose doelstellingen strategie en uitvoering Evaluatie Informatie verzamelen over cliënt Vaststellen zelfzorg problemen nu en/ of later Te bereiken doelen nu en/ of later Wie, waar, wanneer, welke wijze, plaats Terugkijken op proces en product Werkproces Methodisch werken

8 Over het algemeen wordt gesteld dat een zorgverlener
4. Onderzoek algemeen Over het algemeen wordt gesteld dat een zorgverlener uitsluitend observeert om tekorten in de zelfzorg of resultaat van verleende zorg vast te stellen. Ik zou het meer onderzoek willen noemen door middel van: Meten Van bloeddruk, temperatuur, lengte Wegen Gewicht Voelen Opgezette klieren of knobbels, temperatuur Horen Ademhaling of voeren van gesprek/ interview Ruiken Uitscheidingsproducten, omgeving zorgvrager Zien Observatie Vragen interview Werkproces Methodisch werken

9 . Hoe kom ik in het zwembad? Werkproces Methodisch werken

10 Een lastige constructie ?
Werkproces Methodisch werken

11 Hoeveel poten heeft de olifant ?
. Werkproces Methodisch werken

12 Wat is de leeftijd van deze mevrouw?
. Wat is de leeftijd van deze mevrouw? Werkproces Methodisch werken

13 5. Interpretatie fouten bij observatie Deze kunnen ontstaan door:
Algemeen: Weinig ervaring met observeren Onvoldoende tijd Onduidelijke observatie doelen Selectiviteit (een ding tegelijk) Lichamelijke factoren: Als je (hoofd-)pijn hebt Als je oververmoeid bent Als je zintuigen niet goed werken Geestelijke factoren: Intuïtie Referentiekader ( mijn ervaring) Emotionele stemming Eerste indruk Vooroordelen + of - Werkproces Methodisch werken

14 Observeer onopvallend
6. Observatie regels Observeer onopvallend Observeer naar aanleiding van observatiedoelen die in zorgplan staan vermeld Observeer volgens afspraak; bijvoorbeeld op welke tijdstippen, bij welk gedrag in welke situatie of aanwezigheid van anderen Observeer niet te lang achter elkaar Stel je op de hoogte van de rapportage methoden; bijvoorbeeld vertellen, beschrijven, via een scoringslijst Maak geen veronderstellingen tijdens je observatie (dus bewaak objectiviteit) Werkproces Methodisch werken

15 7. Doelstelling rapporteren
Lange termijn Evalueren doelstellingen in zorgplan Bijstellen van acties Opstellen van nieuwe doelstellingen en acties Korte termijn Acute wijzigingen in lichamelijke of sociale omstandigheden Overdracht voor dag-, middag en nachtdienst Informeren zorgverleners,familie, artsen etc Werkproces Methodisch werken

16 Mondelinge rapportage Schriftelijke rapportage
8. Vormen van rapportage Mondelinge rapportage Schriftelijke rapportage - scorelijsten (1 t/m 5) - invullijsten - beschrijvende rapportage Audio-visuele opnamen Werkproces Methodisch werken

17 9.1 Voor- en nadelen mondelinge rapportage
Voordelen: Snelle manier van rapporteren Mensen kunnen direct reageren, vragen stellen Je kan je woorden ondersteunen met gebaren Gesproken woorden, met gebaren maken meer indruk Nadelen: Gevaar voor communicatie stoornissen Kan niet worden nagelezen door mensen die vrij zijn geweest Informatie kan snel worden vergeten Anderen beïnvloeden (subjectiviteit) Werkproces Methodisch werken

18 9.2 Voor- en nadelen schriftelijke rapportage
Voordelen: Informatie en afspraken zijn terug te vinden Combineren van informatie is mogelijk Er kan verantwoording worden afgelegd over handelen Het maken van zorgprotocollen wordt mogelijk Nadelen: Het kost meer tijd Er is geen directe feed- back mogelijk Niet iedere zorgverlener is een goede schrijver Werkproces Methodisch werken

19 10.1 Richtlijnen mondelinge rapportage
Maak van tevoren korte aantekeningen Wacht even na ieder punt wat je hebt behandeld zodat mensen in de gelegenheid zijn om vragen te stellen Vertel niet wat je denkt, maar wat je hebt waargenomen (objectiviteit) Praat “luid” en duidelijk en niet te snel Kijk mensen aan en let op hun non-verbale reacties Controleer regelmatig of collega’s je hebben begrepen Werkproces Methodisch werken

20 10.2 Richtlijnen schriftelijke rapportage
Beschrijf de feitelijke situatie, gedragingen of uitspraken en geef geen mening (objectiviteit) Gebruik korte zinnen en geen afkortingen Stem je schrijfstijl af op de lezer Vermeld altijd datum, tijdstip en je naam “geen bijzonderheden” in rapportage kan niet Werkproces Methodisch werken

21 11. Rapportage en de wetgeving
Recht op inzage rapportage door zorgvrager Wet op de persoonsregistratie (1989) - zwijgplicht (beroepsgeheim) - zwijgrecht (bij eventueel politie onderzoek heeft de zorgverlener, te bescherming van de zorgvrager, het recht om informatie niet door te geven Werkproces Methodisch werken


Download ppt "Verpleegkundig proces"

Verwante presentaties


Ads door Google