De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop"— Transcript van de presentatie:

1 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

2 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Turnhout Geconcentreerde stedelijke ontwikkeling Open en gedifferentieerd buitengebied Bovenloop-stad Actief riolerings- en zuiveringsbeleid: nu 95 %, weldra 98% Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

3 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
water Noorden: Vennengebied op de waterscheiding Zuiden: beken van het Netebekken In bebouwd gebied: gemengde riolering grachten en lopen opgenomen in riolering Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

4 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
water actueel Nieuwe projecten: volledige scheiding RWA-DWA Aan de stadsrand: afkoppelingsmogelijkheid Duurzaam waterbeheer is langetermijndenken Water = landschap = ecologie = woonkwaliteit Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

5 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
woonuitbreiding Geen monotone stadsuitbreiding Eigenheid van de omgeving Waterproblemen als aanknopingspunt Water = landschap = ecologie = woonkwaliteit Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

6 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
waterproblemen Kanaal en ring als waterverstorende elementen Fouten uit het verleden: verkaveling “in het water” Restanten van oude waterlopen lopen in riolering Infrastructuur: technologie >?< ecologie Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

7 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
waterproblemen Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

8 Wateroplossingen: buis of beek ?
Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

9 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Wateroplossingen buis beek Onmiddellijk uitvoerbaar Afhankelijk van het vastleggen van ruimtelijke grenzen Eenmalige investering Investering + beheer Onzichtbaar systeem landschapselement Niet beleefbaar Ecologisch en sociaal Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

10 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Wateroplossingen Afvoer via nieuwe beek naar Meirgorenloop Vrijgekomen capaciteit benutten voor riolering-Noord Nieuwe ontwikkeling: scheiding infiltratie buffering Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

11 Ruimtelijke concepten
Stedenbouwkundig ontwerp “Omgeving” Water als randvoorwaarde van in het begin Wonen in het landschap Duurzame stedelijke ontwikkeling Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

12 Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan
Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout Aanbodbeleid van wonen (>7000 WoE op 15 jaar) Gefaseerde ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Problemen met begrenzing Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

13 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
timing Studie kanaalomgeving geeft ontwikkelingsperspectief aan 1997 Aanpak blackpoint riolering. Startvergadering met nv Aquafin Afweging 1998 – 2001 Afweging RWA-riolering open waterloop (cf. RO-studie kanaalzone stad Turnhout). Keuze open waterloop (ruimtelijke & financiële afweging) 2004 bepaling traject ifv afbakening stedelijk woongebied “Bruyne Strijd” 2005 – uitwerking project: bouwaanvraag, onteigening, machtigingsaanvraag, lastenboek, gunning (nv Aquafin) 2007 uitvoering werken Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

14 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Detailontwerp Combinatie van buffering, infiltratie en afvoer Diepe insnijding in het reliëf geeft soms hoge taluds Onderhoudsweg halverweg het talud als wandelpad Zeer gevarieerde belevingswaarde Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

15 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Buffering van het “stedelijk water” in 3-delig getrapte gracht Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

16 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Bestaande gracht herbruikt Wordt de scheiding tussen groene vinger en bebouwde zone Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

17 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
De nieuwe gracht snijdt dieper in het landschap Getrapt talud met onderhoudsweg = wandelpad Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

18 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Maaiveld op ooghoogte met koeien en de stad nabij Een belevenis voor kinderen Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

19 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Smalle plasberm geeft ruimte aan oeverplanten Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

20 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
Na één zomer al een gevarieerd oever- en waterleven Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

21 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
toekomst Ontwikkelen van woonprojecten zonder natte voeten Verwerven van “groene vingers” met hulp van private ontwikkelaars Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

22 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop
toekomst Water als natuurlijk element in een interessante en kindvriendelijke woonomgeving Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop


Download ppt "Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop"

Verwante presentaties


Ads door Google