De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen"— Transcript van de presentatie:

1 Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen
Mastellestraat Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen

2 Inhoud Doelstellingen Wat is een gemengd stelsel? Wat is afkoppelen ?
Wat is een gescheiden stelsel ? Wat is een 2 DWA stelsel? Voordelen van een gescheiden stelsel Scheiden op huisniveau Wat doet de gemeente?

3 Doelstellingen: Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015 Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken Maximaal gebruik maken van maatregelen aan de bron, dus op privé terrein, om deze doelstellingen te realiseren: Afkoppelen op woningniveau Herbruik, buffering en infiltratie van het RW

4 Waarom werken op privé terrein:
Vlarem verplicht de afkoppeling – ook op privé terrein Rio toelage wordt afhankelijk gemaakt van 2 DWA leidingen met afkoppeling op woningniveau Propere oplossing: minder kans op vervuiling van RWA op privé terrein dan op openbaar domein? Financieel voordeel: werken op privé – terrein meestal goedkoper dan grote wegenwerken

5 Gemengd rioleringsstelsel

6 Gescheiden rioleringen en afkoppelingen
Gescheiden riolering: aanleg van een aparte afvalwaterleiding en regenwaterleiding of gracht. Afkoppelen van alle RWA (regenweerafvoer of regenwater) van de afvalwaterleiding (DWA). Aansluiten op de RWA leiding van alle onverharde oppervlakte (vb. grachtinlaten) en verharde oppervlakte wegenis (+ 35 %) woningen (+ 65 %)

7 2 DWA stelsel DWA: Droog weer afvoer – riolering gedimensioneerd voor zuiver afvalwater, zonder regenwater 2 DWA: Gedimensioneerd voor 2 maal het afvaldebiet omdat het afvalwater niet evenredig over 24 u verdeeld wordt RWA: Riolering voor zuiver regenwater, zonder afvalwater

8 Gescheiden rioleringsstelsel
Woningen: 65 % Straat: 35 % Hemelwaterstelsel : bij voorkeur, en indien mogelijk, herbruik nastreven (regenwaterput)

9 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen
Hergebruik Bij afkoppelingswerken: RW put: niet verplichten, wel stimuleren inplantingsvoorstel mee opnemen in het afkoppelingsplan Grootte van de RW put: prov normen ifv dakoppervlakte: 50 l/ m² met een minimum van 3000 lt. In Herent: 55l/m² dakoppervlakte Kosten RW put: Bij afkoppelingswerken: 100 % t.l.v. de gemeente

10 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen
Hergebruik Op initiatief van inwoners bij bestaande woningen: Subsidie voor het plaatsen van een RW put: Subsidie van 0.15 €/lt voor regenwaterput en pomp met een maximum van 90 % van het factuurbedrag (put en pomp) = € voor lt Subsidie afhankelijk van de plaatsing van een pomp met verschillende aansluitpunten (binneninstallatie ten laste van de inwoners)

11 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen
Infiltratie en/of buffering : Mee opnemen in de afkoppelingsplannen en verplicht aan te leggen (indien technisch en economisch haalbaar) Grootte van de buffering volgens de provinciale normen of volgens de resultaten van de hydraulische studie in knelpuntgebieden (indien strenger). Voor 100 % tlv de gemeente Bij volledige heraanleg van de wegen kan soms een globaal bergings- en infiltratiebekken goedkoper uitvallen dan individuele infiltratie per woning Raming: Afkoppeling: studie en uitvoeringskosten € / woning Afkoppeling + RW installatie: € / woning

12 Scheiden tot op huisniveau
DWA RWA WC woonkamer keuken badkamer garage straat hal

13 Scheiden tot op huisniveau - voorbeeld

14 Scheiden tot op huisniveau
Op basis van grondplan en/of gedetailleerd onderzoek per woning per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is. per woning wordt een overeenkomst afgesloten (akkoord voor onderzoek en uitvoering) zou moeten lukken voor elke woning, hiervan hangt welslagen van het project af

15 Eerste huisbezoek door het Studiebureau :
op tijd verwittigd van huisbezoek plan van de woning en de leidingen opmeting + eerste ontwerpschets werkwijze en timing: De ontwerpfase Het studiebureau maakt voor elke woning afzonderlijk een schets met een korte beschrijving van de werken in samenspraak met de bewoners. Het studiebureau moet over voldoende gegevens kunnen beschikken om een raming te maken. 1. Eerste huisbezoek door het studiebureau - de bewoner wordt op tijd verwittigd van het huisbezoek - de bewoner bezorgt het studiebureau een plan van de woning en de leidingen (indien dat bestaat) - eerste huisbezoek = opmeting + eerste schetsontwerp : in samenspraak met de bewoner worden de mogelijkheden en een eerste ‘ruwe’ kostprijs besproken. Tevens wordt een fiche met basisgegevens in-/aangevuld.

16 Uitwerking van een afkoppelingsplan per woning
plan per woning met meetstaat en kostenraming eventuele aanpassingen in samenspraak met de bewoners de ontwerpschets en overeenkomst ter ondertekening 2 modelovereenkomsten: een met of zonder de aanleg van een regenwaterput Uitwerking van een afkoppelingsplan per woning door het studiebureau + tweede huisbezoek - uitwerking door het studiebureau van een plan per woning met meetstaat en kostenraming - indien de gekozen ontwerpschets boven het vooropgestelde bedrag komt en er zijn goedkopere aanvaardbare oplossingen mogelijk, zal de bewoner worden verwittigd. Dan past het studiebureau het plan aan in samenspraak met de bewoner. De bewoner heeft altijd de mogelijkheid om voor de duurdere oplossing te kiezen als hij het aanziet als een verbetering op zijn privé-domein. In dat geval dient hij wel in te staan voor de meerkost. - tweede huisbezoek : de ontwerpschets die voor alle partijen aanvaardbaar is, wordt door de eigenaar ter goedkeuring ondertekend en krijgt de waarde van tegensprekelijke plaatsbeschrijving.

17 Ontwerprichtlijnen regenwater zo veel mogelijk bovengronds
zo weinig mogelijk verhardingen opbreken bestaande leidingen zo veel mogelijk behouden regenwaterput wordt aangeraden en de aanleg kan worden opgenomen in de werken algemene regel voor septische put = > afkoppelen Ontwerprichtlijnen: 1. Laat het regenwater zo veel mogelijk bovengronds en gebruik zo weinig mogelijk buizen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. 2. Zo weinig mogelijk verhardingen openbreken. 3. De bestaande leidingen onder de grond laten zitten waar ze zijn. 4. De aanleg van een regenwaterput wordt gepromoot en gesubsidieerd mits voldaan wordt aan het subsidiereglement van de gemeente Hooglede. In dit geval is ondergrondse afvoer van regenwater uiteraard niet te vermijden. Als algemeen principe geldt dat de septische put dient afgekoppeld te worden. Het is evenwel geen absolute noodzaak. Indien dit te veel kosten met zich meebrengt, kan de septische put behouden blijven. Aangezien er een tijdsverschil is tussen de afkoppeling van de woning en de aanleg van de openbare riolering, moet gezocht worden naar een methode om de by- pass van de septische put nu reeds te voorzien, maar deze pas in werking te stellen na de realisering van de openbare riolering.

18 Wat doet de gemeente? Werken op privé – terrein: voor 100 % t.l.v. de gemeente opmaak afkoppelingsplan uitvoering van alle noodzakelijke werken + RW - voorzieningen, niet de binneninstallatie (leidingen, pomp, aansluiting WC....) Subsidie is niet van toepassing wanneer de afkoppeling en plaatsing RW put opgelegd is in de bouwvergunning Ontwerprichtlijnen: 1. Laat het regenwater zo veel mogelijk bovengronds en gebruik zo weinig mogelijk buizen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. 2. Zo weinig mogelijk verhardingen openbreken. 3. De bestaande leidingen onder de grond laten zitten waar ze zijn. 4. De aanleg van een regenwaterput wordt gepromoot en gesubsidieerd mits voldaan wordt aan het subsidiereglement van de gemeente Hooglede. In dit geval is ondergrondse afvoer van regenwater uiteraard niet te vermijden. Als algemeen principe geldt dat de septische put dient afgekoppeld te worden. Het is evenwel geen absolute noodzaak. Indien dit te veel kosten met zich meebrengt, kan de septische put behouden blijven. Aangezien er een tijdsverschil is tussen de afkoppeling van de woning en de aanleg van de openbare riolering, moet gezocht worden naar een methode om de by- pass van de septische put nu reeds te voorzien, maar deze pas in werking te stellen na de realisering van de openbare riolering.

19 Wat doet de gemeente? Belasting invoeren voor inwoners die niet afkoppelen bij de aanleg van 2 DWA leidingen Indien veel inwoners niet meedoen vervalt de rio subsidie en dient een grotere DWA leiding geplaatst te worden Belasting: 125 € per maand Zelfde belasting toepassen wanneer men een regenwaterput laat plaatsen maar, binnen 1 jaar, geen pomp plaatst en voldoende afnamepunten aansluit. Ontwerprichtlijnen: 1. Laat het regenwater zo veel mogelijk bovengronds en gebruik zo weinig mogelijk buizen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. 2. Zo weinig mogelijk verhardingen openbreken. 3. De bestaande leidingen onder de grond laten zitten waar ze zijn. 4. De aanleg van een regenwaterput wordt gepromoot en gesubsidieerd mits voldaan wordt aan het subsidiereglement van de gemeente Hooglede. In dit geval is ondergrondse afvoer van regenwater uiteraard niet te vermijden. Als algemeen principe geldt dat de septische put dient afgekoppeld te worden. Het is evenwel geen absolute noodzaak. Indien dit te veel kosten met zich meebrengt, kan de septische put behouden blijven. Aangezien er een tijdsverschil is tussen de afkoppeling van de woning en de aanleg van de openbare riolering, moet gezocht worden naar een methode om de by- pass van de septische put nu reeds te voorzien, maar deze pas in werking te stellen na de realisering van de openbare riolering.

20 Investeringsprogramma
Investeringsprogramma voor wegen en rioleringswerken met 2 DWA voor 2008: Schotstraat (deel): 5 woningen Mastellestraat Kerkstraat – St Michielsstraat – L. Van Veltemstraat Potestraat - Reikemstraat Ontwerprichtlijnen: 1. Laat het regenwater zo veel mogelijk bovengronds en gebruik zo weinig mogelijk buizen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. 2. Zo weinig mogelijk verhardingen openbreken. 3. De bestaande leidingen onder de grond laten zitten waar ze zijn. 4. De aanleg van een regenwaterput wordt gepromoot en gesubsidieerd mits voldaan wordt aan het subsidiereglement van de gemeente Hooglede. In dit geval is ondergrondse afvoer van regenwater uiteraard niet te vermijden. Als algemeen principe geldt dat de septische put dient afgekoppeld te worden. Het is evenwel geen absolute noodzaak. Indien dit te veel kosten met zich meebrengt, kan de septische put behouden blijven. Aangezien er een tijdsverschil is tussen de afkoppeling van de woning en de aanleg van de openbare riolering, moet gezocht worden naar een methode om de by- pass van de septische put nu reeds te voorzien, maar deze pas in werking te stellen na de realisering van de openbare riolering.


Download ppt "Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen"

Verwante presentaties


Ads door Google