De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiding Transport Gevaarlijke Stoffen en Kwetsbare Functies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiding Transport Gevaarlijke Stoffen en Kwetsbare Functies"— Transcript van de presentatie:

1 Scheiding Transport Gevaarlijke Stoffen en Kwetsbare Functies
Dina Rezvanova provincie Zuid-Holland, afd. Milieu, bureau Externe Veiligheid

2 Provincie Zuid-Holland
dichtbevolkt economisch actief risicovolle industrie vervoer gevaarlijke stoffen kans op incidenten

3

4 Netwerk vervoer gevaarlijke stoffen
Netwerk vervoer gevaarlijke stoffen verbindt tenminste de risico concentratiegebieden. Alle wegen binnen de provincie waarlangs al het transport van gevaarlijke stoffen plaats vindt onafhankelijk van bevoegd gezag. Ruimtelijke doorwerking geborgd. Alle transportmodaliteiten (weg, spoor, water, buis).

5

6 Doelstelling Robuust netwerk voor vervoer van gevaarlijke stoffen in Zuid-Holland. Aangewezen gebieden voor concentratie van de risicovolle industrie goed ontsloten. Het oplossen en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten. Duidelijkheid over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden langs weg, spoor en water in verband met externe veiligheid (waar wel gevolgen en waar niet). Vrijgekomen ruimte voor de ruimtelijke ontwikkeling

7 Organisatie: De uitvoering vindt plaats door de provincie Zuid-Holland: bureau Externe Veiligheid, in samenwerking met afdelingen Samenleving en Economie, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer De participatie van alle regio's is essentieel voor dit project (milieudiensten, veiligheidsregio's, gemeenten) VROM, V&W, BZK, Politie (handhaving routering).

8 Samenhang met andere projecten binnen Jaar van Transport
Bovenregionaal incidentscenario: uitwisseling van informatie en afstemming over de mogelijke risico's en de wenselijke maatregelen. Risicocommunicatie en zelfredzaamheid – hoe communiceer je daarover? Grootschalige oefening – keuze van het scenario (LPG tankauto?)


Download ppt "Scheiding Transport Gevaarlijke Stoffen en Kwetsbare Functies"

Verwante presentaties


Ads door Google