De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 1 Turtle voor Stedelijk gebied ervaringen gemeente Eindhoven 1. Aanleiding alternatieve bepaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 1 Turtle voor Stedelijk gebied ervaringen gemeente Eindhoven 1. Aanleiding alternatieve bepaling."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 1 Turtle voor Stedelijk gebied ervaringen gemeente Eindhoven 1. Aanleiding alternatieve bepaling verhard oppervlak 2. Overwegingen en randvoorwaarden 3. Uitwerking en gemaakte keuzes 4. Knelpunten tijdens de uitvoering 5. Mogelijke verbeteringen / aanvullingen Luuk Postmes, projectleider/adviseur water, gemeente Eindhoven

2 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 2 1. Aanleiding alternatieve bepaling verhard oppervlak Beperkte functionaliteiten van Sobek op dit gebied Reproduceerbaarheid berekeningen Actuele gegevens gebruiken (bestaande databases als basis) Meerdere leidingstelsels (rwa, dwa, gemengd, drainage) Aanleg “afwijkende” systemen (% afkoppelen, infiltratie, etc) Benodigde tijd voor het opstellen GRP Nauwkeurigere bepaling verhard oppervlak Kwantificeren en presenteren gegevens

3 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 3 2. Overwegingen en randvoorwaarden Uitgaan van beschikbare basisgegevens gemeentelijke basiskaart en uit rioolbeheerpakket Zo min mogelijk extra gegevens toevoegen Minimaliseren “overbodige” acties (bij-digitaliseren van verharding) Brabantse methode Waterschappen De Dommel en Maas en Aa Eerste opzet afkoppelenkaart Eindhoven

4 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 4 3. Uitwerking en gemaakte keuzes Aanvulling van de gegevens voor zover deze niet beschikbaar zijn rekening houdend met het feit dat de aanvullingen ook bijgehouden moeten worden

5 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 5 Combineren van basisgegevens en opslag van aanvullende gegevens Aanvulling gewenst bij verharding bedrijventerreinen: in basiskaart is bebouwing en openbare verharding opgenomen Gegevens van momentopname vastleggen Projectdatabase verzamelde en “geleende” gegevens Riool- Beheer- bestand Inwoners GBKN vlakken Reken- model Hydraulisch rekenbestand Ontwikkelings Database Situationeel advies aanvullingen op basis- gegevens Figuur Nelen en Schuurmans

6 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 6 Brabantse methode: Nauwkeurige bepaling verhard oppervlak …. Per woning 10 m 2 extra verharding (terrassen e.d.) Bijdigitaliseren op basis van luchtfoto en basiskaart Na-verkenning in het veld voor 10% totale oppervlak (wat levert dit op?) Ieder BRP opnieuw te bepalen? IJking?

7 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 7 Koppelen gegevens in Turtle Leidingstelsel Vlakkenkaart Gemeentebrede koppelkaart Gebiedsspecifieke koppelkaart Figuur Nelen en Schuurmans

8 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 8 Controle gegevens door visualisatie toekenning verhard oppervlak (welk oppervlak gaat naar welke leiding)

9 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 9 4. Knelpunten tijdens de uitvoering Consistentie basisgegevens Meerdere leidingen om oppervlak aan toe te kennen Particuliere verharding niet in de basiskaarten: minimaal bij-digitaliseren van verharding op bedrijventerreinen Complex en groot stelsel waardoor fouten in Turtle zichtbaar werden (veel testen en corrigeren) Handleiding niet volledig/voldoende duidelijk (nadeel van software in ontwikkeling)

10 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 10 Verdere bewerkingen Verouderd beheerpakket: veel handwerk en gebruik van meerdere programma’s om gegevens te verwerken Ontbrekende gegevens inventariseren en verwerken Vertaalslag naar model (sufhyd?) mogelijkheden van sufhyd beperkt en vaak niet volledig ondersteunt

11 Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 11 5. Mogelijke verbeteringen/aanvullingen Putdekselhoogtes corrigeren op basis van AHN-2 (of eigen (gevlogen) maaiveldhoogtes Verbetering koppeling rekenmodel (integreren) Vereenvoudigen “koppelen” oppervlakken aan leidingen (grafisch dmv ”aanwijzen”) Automatisch bepalen karakterisering “uitgestrekt verhard” Koppeling DWA afvoer (relatie standaarden BAG), functioneert nog niet naar behoren.


Download ppt "Utrecht april 2003 Turtle gebruikersdag 18 maart 2010 1 Turtle voor Stedelijk gebied ervaringen gemeente Eindhoven 1. Aanleiding alternatieve bepaling."

Verwante presentaties


Ads door Google