De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geest, brein en cognitie Filosofie van de geest en Grondslagen van de cognitiewetenschap Fred Keijzer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geest, brein en cognitie Filosofie van de geest en Grondslagen van de cognitiewetenschap Fred Keijzer."— Transcript van de presentatie:

1 Geest, brein en cognitie Filosofie van de geest en Grondslagen van de cognitiewetenschap Fred Keijzer

2 Overzicht: Wat is filosofie en waarom is dit relevant voor cognitiewetenschap en kunstmatige intelligentie? Welke verbanden bestaan er tussen de filosofie van de geest en de cognitiewetenschap? Samenvatting en conclusies

3 Wat is filosofie? Gekenmerkt door bepaalde werkwijze of methode
Argumentatie en logica Conceptuele verheldering Historische perspectief

4 En wat heb je er aan? Voorbeelden
Pionieren: het uitproberen van ideeën Grondslagen onderzoek: klopt het allemaal wel? Overzicht: hoe passen alle details in elkaar? Archiveren: is dit al eerder geprobeerd?

5 Verbanden tussen filosofie van de geest en cognitiewetenschap
Overzicht aan de hand van vier vragen 1 Wat is het domein van de geest? 2 Wat is de relatie tussen lichaam en geest? 3 Wat is de aard van mentale representaties? 4 Wat is de relatie tussen representaties en de wereld? Eerst de filosofie, dan de cognitiewetenschap Nadruk op verschuivingen in de antwoorden

6 Vraag 1 Wat is het domein van de geest?
Een driedeling van mentale verschijnselen Belevingen Bewustzijnstoestanden, ervaringen, qualia Houdingen: propositionele attitudes Met name oordelen (Ik denk dat X) en verlangens (Ik wil dat Y) Belangrijke eigenschappen: Intentionaliteit en coherentie Handelingen (acties) Dingen die je doet, in plaats van dingen die je overkomen Een externe gebeurtenis met een mentale verklaring

7 Wat is cognitie? Niet: belevingen Vooral: mentale houdingen
Bepaald(e) de oorspronkelijke agenda van de cognitiewetenschap Kennis en representatie Taal als een centraal domein Los van fysiek gedrag Geen robots maar een intelligente computer Enigszins: handelingen Gedrag als output

8 Vraag 2: Wat is de relatie tussen lichaam en geest?
Geen ontologisch dualisme, wat dan wel? Behaviorisme: geest is het gedrag Identiteitstheorie: geest is het brein Type-fysicalisme Functionalisme: Mentale toestanden gedefinieerd door causale relaties met input, output en andere mentale toestanden Token-fysicalisme Supervenientie

9 Wat is het verband tussen cognitie en computatie?
Turing machine functionalisme: Cognitie is computatie ofwel symbool manipulatie Symbolen: semantiek en syntax Mentale representaties zijn de semantische entiteiten die weergegeven worden door proposities in mentale houdingen Syntactisch gestructureerde symbolen Fodor: Door correlatie tussen syntax en semantiek heb je een semantische machine

10 Wat is het verband tussen computatie en brein?
Functionalisme legitimeerde lange tijd het isoleren van cognitie: Geen ontologisch maar een conceptueel dualisme Bestuderen van de hersenen voegt niets toe Gedrag is het nemen van beslissingen, los van de uitvoering ervan Searle: Chinese kamer gedachtenexperiment Computatie is onvoldoende

11 Vraag 3: Wat is de aard van mentale representaties?
Er zijn twee belangrijke mogelijkheden: a: Syntactisch gestructureerde symbolen Cognitie blijft in belangrijke mate los van de onderliggende implementatie b: Connectionistische gedistribueerde representaties Implementatie heeft belangrijke repercussies voor de notie van cognitie sub-symbolen en microstructuren

12 Wat zijn cognitieve processen?
Klassiek symbool manipulatie en/of neurale netwerk processen? Verschillende vormen van computatie Algemeen: loskomen van een conceptueel dualisme Meer aandacht voor de neurowetenschappen Meer aandacht voor leerprocessen Kennis wordt minder talig gedacht

13 Vraag 4: Wat is de relatie tussen representaties en de wereld?
Hoe krijgt een symbool X betekenis? A: Door causale relaties met andere symbolen (en input en output) B: Covariantietheorie: door een relatie van X met de omgeving Misrepresentatie is onmogelijk C: Teleologisch functionalisme: doordat X een biologische functie vervuld Geld niet voor alle menselijke oordelen

14 Hoe realiseer je betekenis binnen een cognitief systeem?
Harnad’s “symbol grounding problem” Drie opties: Meer belang voor perceptie en handelen Perceptie is meer dan input Robotica wordt essentieel Meer belang voor het brein Searle: special causal powers? Toch een rol voor belevingen? Beide

15 Samenvatting en conclusie
Filosofie is relevant voor cognitiewetenschap 1 Wat is cognitie? Denken of handelen? 2 Wat is het verband tussen cognitie en brein? Losjes of hecht? 3 Wat zijn cognitieve processen? Symbool manipulatie of netwerkprocessen? 4 Hoe realiseer je betekenis binnen een cognitief systeem? Met hersenprocessen of robotica?


Download ppt "Geest, brein en cognitie Filosofie van de geest en Grondslagen van de cognitiewetenschap Fred Keijzer."

Verwante presentaties


Ads door Google