De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongeren en communicatie met de stedelijke overheid Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongeren en communicatie met de stedelijke overheid Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Jongeren en communicatie met de stedelijke overheid Antwerpen

2  1.Inleiding  2. Begripsafbakening  2.1. Jeugd  2.2. Jeugdbeleid  2.3.Actoren van lokaal jeugdbeleid  2.3.1. Gemeentebestuur  2.3.2. Jeugdraad  2.3.3. Jeugddienst-jeugdconsulent  2.3.4. Jeugdwerk  3. Slot

3  Onderzoeksrapport uitgevoerd door Universiteit Antwerpen  Zicht krijgen op communicatiegedrag van jongeren  Doel: Antwerpse jeugdbeleid evalueren en beter afstemmen op de doelgroep. Bron: www.google.be

4 2.1. Jeugd  Categorie 0-25  te heterogeen  opsplitsen in 4 groepen: -kinderen (0-12 j.) -Tieners (13-15 j.) -Jongeren (16-21 j.) -Jongvolwassenen (> 21 j.)  Conclusie: ‘Jong zijn’ duidt een leeftijdsfase aan.

5  Meest voorkomende problemen: Jeugdwerkloosheid, jeugd in kansarme wijken en jeugddelinquentie  Curatief Jeugdbeleid  Preventief jeugdbeleid  Vandaag de dag: Overheid is vooral bezig met curatief en preventief jeugdbeleid gericht naar bepaalde jeugdgroepen  Niet gericht op alle jongeren

6  Overheid is ‘zorgverstrekker’ en jeugd de ‘zorgbehoevende Jeugdbeleid JeugdwelzijnsbeleidJeugdwerkbeleid bv. Subsidie jeugdhuis

7  Gemeentebestuur  Jeugdraad  Jeugddienst-jeugdconsulent  Jeugdwerk

8  Maken van het JWBP (Jeugdwerkbeleidsplan)  Vooral door stuurgroep 1. Objectieve gegevens in kaart brengen + peilen naar mening van lokale jeugd 2. Vaststellingen worden vertaalt in concrete doelstellingen 3. Opstellen van strategisch plan 4. Eerste ontwerp  CBS 5. Uiteindelijke voorstel  ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en ministerraad

9  Mogelijk door decreet op het plaatselijk jeugdwerkbeleid  Bijna in iedere gemeente aanwezig 1.Open jeugdraden: toegankelijk voor alle jongeren 2. Gesloten jeugdraden: Enkel vertegenwoordigers van jeugdverenigingen.  Bestaat uit algemene vergadering + dagelijks bestuur  Belangrijk adviesorgaan voor gemeentelijke jeugd

10  Ondersteunende functie voor jeugdraad   Jongeren betrekken in opstellen van JWBP   Zelf opzetten van eigen initiatieven bv. Grabbelpas, speelpleinwerking   Aandacht voor jeugd in andere beleidssectoren bv. Sport, cultuur,.. Bron:www.google.be

11  Initiatieven met de jeugd  Georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of lokale openbare besturen  Zeer ruim begrip: Jongerenbewegingen, jeugdhuizen, muziekateliers, speelpleinwerking, jeugdwerk met bijzondere doelgroepen,.. Bron:www.google.be

12


Download ppt "Jongeren en communicatie met de stedelijke overheid Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google