De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe producten van Speciaal Rekenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe producten van Speciaal Rekenen"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe producten van Speciaal Rekenen
Belinda Terlouw, Iris Verbruggen, Corry Verschure & Maaike Verschuren

2 Speciaal Rekenen Project van Freudenthal Instituut, CED-groep en KPC-groep Doel: invoering van realistisch rekenen in het s(b)o Gedachtegoed vanuit de metafoor van de ijsberg Speciaal Rekenen is een project dat zich richt op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o. Uitgangspunt is dat ook in het s(b)o wordt gewerkt met een realistische reken-wiskundemethode. Het project ontwikkelt materialen die het gebruik van de methode vergemakkelijken. Dit doen we vanuit de visie van de ijsbergmetafoor:

3 Speciaal Rekenen Looptijd 2001 – 2010 Wat heeft het project opgeleverd
Mappen, lessenseries, thema’s en arrangementen Leerlijnen Software Nascholing Het afgelopen jaar zijn de laatste zes nieuwe producten uitgebracht. In deze werkgroep laten we u kennismaken met deze producten. In uw tasje zit een folder met een overzicht van alle producten van Speciaal Rekenen. We vertellen eerst kort iets over de producten, en daarna gaat u met de producten aan de slag.

4 Breuken – breek je hoofd niet over breuken
Aanleiding om de map breuken te ontwikkelen: methode te snel formeel. Pas vanaf groep 6 in de reguliere methode aan de orde, terwijl sbo kinderen vaak maar tot groep 6 komen, en breuken wel een belangrijk onderwerp is met het oog op redzaamheid en onderwerpen als procenten.

5 Inhoud van de map Breuken
Grafische leerlijn en leerlijnbeschrijving Lessenseries De map bevat een leerlijn en beschrijving, en lessenseries

6 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model
Leerlijn betreft de begripsvorming van breuken. Methode-onafhankelijk, want de methode gaat te snel formeel. Deze lijn vult het ‘gat’ voorafgaand aan het formele deel. Breukentaal Begripsontwikkeling: eerlijk verdelen van hele objecten en aantallen objecten en benoemen hiervan Meten met de strook om deze later in te zetten als model Introductie breuknotatie: herkennen en begrijpen Grafische weergave en bijbehorende beschrijving van de lijn met cruciale leermomenten. Bekijk de leerlijn in de mappen die op tafel ligt. (daar beter te zien)

7 Lessenserie ‘Begrijpen wat breuken zijn’
Breukentaal Eerlijk verdelen van helen en aantallen Breukentaal leren verstaan Wat komt er op de ‘halftafel’ te liggen? Hoe vouw je een blaadje in vieren? Breuken als deel geheel en deel aantal, eerlijk verdelen (eerlijke) verdeling: zowel met hele objecten (ontbijtkoek) als met aantallen objecten (stukjes chocolade). Hoe noem je dat? 7

8 Lessenserie ‘Op weg naar eenvoudige bewerkingen met breuken’
Breuken vergelijken met het strookmodel Kennismaken met de breuknotatie Breuken vergelijken met het strookmodel Meetcontext inzetten als opstap naar modelgebruik: meten met stroken. Hoeveel stroken is de tafel breed? ‘Een strook en nog een stukje van een strook’ Kennismaken met de breuknotatie leren herkennen, begrijpen en gebruiken: taart bestellen 8

9 Lessenserie Spel Spel als middel
Spel als middel om te leren en te oefenen o.a. kwartet (de breuk in verschillende toepassingen) en Strokenstrijd (deel de strook die je krijgt zo gunstig mogelijk met de overige spelers) 9

10 Peiling Vermenigvuldigen
Doel van de Peiling Vermenigvuldigen Steun bij beslissing ‘voorlopig niet automatiseren’ Zicht krijgen op de vaardigheden (onder in de ijsberg) die leerling wel en niet beheerst Wat vertellen we: De peiling is bedoeld om leerkracht te steunen bij de beslissing om ‘voorlopig niet te gaan automatiseren’ (of daarmee voorlopig te stoppen) Tegelijkertijd geeft de peiling informatie over de vaardigheden die leerlingen wel en niet beheersen. Je kunt daarmee de mogelijkheden van de leerling signaleren om het vervolgtraject daarbij aan te sluiten.

11 Peiling vermenigvuldigen
Voor welke leerlingen? Zwakste rekenaar Rond de 10 jaar Leert vermenigvuldigen (gaat moeizaam) Moeite met basisautomatismen voor optellen en aftrekken Binnen het sbo zijn er -heel zwakke leerlingen van rond de 10 jaar, die leren vermenigvuldigen maar met heel veel moeite. Heeft ook vaak Moeite met basisautomatismen voor optellen en aftrekken. Als leerkracht vraag je af of het zin heeft om de tafels te gaan automatiseren of misschien ben je daarmee begonnen maar zie je dat het niet wil lukken. 11

12 Inhoud van de Peiling Vermenigvuldigen
Handleiding Beschrijving inhoud peiling Beschrijving van de opdrachten in de peiling Toelichting op de afname van de peiling Suggesties voor vervolgtrajecten Bijlagen Het observatie-instrument bevat een handleiding met daarin een uitgebreide beschrijving van de opdrachten in de Peiling en instructies voor afname en interpretatie. Ook staan suggesties voor vervolgtrajecten aangeven voor kinderen met verschillend niveau.

13 Gepeilde vaardigheden
Structuren zien en gebruiken Herhaalde optelling herkennen en gebruiken Koppelen van herhaalde optellingen aan formele keersommen Relaties zien en gebruiken ZAfhankelijk van de vaardigheid op een van de vaardigheden, wordt een vervolgtraject samengesteld om aan de deze en/of andere vaardigheden te werken. Uitgaan van het beheersingsniveau van het kind bij vaardigheid ‘structuren zien en gebruiken’: 13

14 Map Meten van lengte (inclusief omtrek) en oppervlakte
Vraag vanuit het veld naar een samenhangend overzicht van meten. Vaak verspreid over de methode. De map voorziet in een overzicht, en biedt lessen aan op punten die voor leerlingen problemen opleveren.

15 Inhoud van de map Meten Voor de twee onderdelen ‘lengte (inclusief omtrek’ en ‘oppervlakte’: Grafische leerlijn en leerlijnbeschrijving Lessenseries Geschikte activiteiten uit de methoden Map bevat een grafische leerlijn en beschrijving, lessenseries en een overzicht van geschikte activiteiten uit de methoden, voor twee onderwerpen Lengte inclusief omtrek en Oppervlakte.

16 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model
Lengte Leerlijn betreft de begripsvorming van lengte en omtrek. Methode-onafhankelijk, want de methode gaat te snel formeel. Deze lijn vult het ‘gat’ voorafgaand aan het formele deel. Grafische weergave en bijbehorende beschrijving van de lijn met cruciale leermomenten. Nu niet goed te zien, maar in de map kunt u de leerlijn bekijken. Onderdelen Taalontwikkeling en begripsvorming Omtrek als speciaal soort lengte Vergelijken en meten met natuurlijke maateenheden Overgang naar standaardmaateenheden Introductie standaardmaateenheden Meetinstrumenten gebruiken Meten en vergelijken met standaard maateenheden Bewerkingen met maten

17 Lessenseries Meten van lengte (inclusief omtrek)
Serie Omtrek is lengte eromheen Serie Van millimeter tot kilometer Omtrek: Omtrek is een vorm van lengte. Vaak samen met oppervlakte aangeleerd, maar dit werkt verwarrend. In deze lessenserie komt omtrek aan bod als een vorm van lengte. Kinderen meten omtrekken met natuurlijk en standaardmaten, en doen ervaring op met het hanteren van verschillende meetinstrumenten. SOmmige zijn handiger om omtrek mee te meten dan andere! Standaardmaten Op volgorde, zodat de tientalligheid van het metrieke stelsel heel duidelijk naar voren komt. Bij elke maat ervaren de leerlingen hoe groot deze maat is, en ontwikkelen ze een eigen referentiemaat voor deze standaardmaat.

18 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model
Leerlijn betreft de begripsvorming van oppervlakte Methode-onafhankelijk, want de methode gaat te snel formeel. Deze lijn vult het ‘gat’ voorafgaand aan het formele deel. Grafische weergave en bijbehorende beschrijving van de lijn met cruciale leermomenten.

19 Lessenseries oppervlakte
Oppervlakte vergelijken en ordenen Meten en vergelijken met ‘natuurlijke’ maateenheden Introductie standaard maateenheden

20 Nieuwe arrangementen KPC-groep

21 Arrangementen – thema’s Rijke Rekenomgeving
Gericht op één rekendomein of thema Geconcentreerde aanpak (versus fragmentarisch) Inhoud is betekenisvol, aansluiten bij interesse Leren door handelend bezig te zijn (actief leren) Kinderen leren samen, plannen en bespreken de aanpak Activiteiten vinden plaats in een ‘hoek‘ Activiteiten worden op verschillende niveaus aangeboden Activiteiten waarin kinderen laten zien wat zij kunnen!

22 Tabellen en grafieken

23 Doelen arrangement ‘Tabellen en grafieken’
verzamelen en ordenen kwantitatieve gegevens aflezen, analyseren en interpreteren van informatie verwoorden van eigenschappen in grafieken, als stijgen, dalen of constant ontdekken en beschrijven trends en het trekken van conclusies en doen van voorspellingen uitvoeren van eenvoudige berekeningen op basis van informatie uit grafieken onderkennen en met elkaar in verband brengen van de verschillende representatievormen

24 Opbouw arrangement ‘Tabellen en grafieken’
Katern 1 Introductie Katern 2 Kwantitatieve gegevens verzamelen en ordenen in tabel Katern 3 Aflezen, analyseren, interpreteren informatie uit tabel Katern 4 Aflezen, analyseren, interpreteren informatie uit grafiek Katern 5 Zelf gegevens ordenen in grafiek Katern 6 Afsluiting

25

26 Opbouw ‘Meten van oppervlakte en omtrek’
Katern 1 Introductie Katern 2 Kwalitatief meten door afpassen, omtrekken Katern 3 Meten met natuurlijke maateenheden (kralen, strook, hokjes) Katern 4 Meten met standaard- maten Katern 5 Rekenen en beredeneren Katern 6 Afsluiting

27 Opbouw arrangement ‘Meetkunde’
Katern 1: Practicum ‘Dierentuin’ Nadruk op oriënteren (lokaliseren) en construeren Katern 2: Practicum ‘Bouwen en wonen’ Nadruk op construeren Katern 3: Practicum ‘Kunst’ Nadruk op opereren

28 Oriënteren en lokaliseren
Bewust kijken naar de omgeving Eenvoudige plattegronden maken Interpreteren van schematische weergave Posities en richting lokaliseren

29 Construeren Benoemen ruimtelijke en vlakke objecten in constructies
Bouwen vrije constructies Bewust kijken naar bestaande constructen (Analyse en nabouwen) Maken, verwoorden en bespreken een bouwplan Bouwen volgens bouwplan

30 Opereren Benoemen figuren en vormen (taal) Ervaren kenmerkende
eigenschappen figuren en vormen Activiteiten als verschuiven, spiegelen, draaien en projecteren Bewust kijken naar figuren en vormen in de werkelijkheid

31 Opbouw practicum Algemene inleiding
Beschrijving kringactiviteiten voor elke bouw Beschrijving van de activiteiten Afsluiting

32 Werkwijze arrangementen
Werken in hoeken Verloop activiteit Voorbereiding Terugblik Introductie en oriëntatie Uitvoering Presentatie en nabespreking Registratie

33 Beschrijving activiteit
Globale schets Benodigde materialen Doelen Introductie en oriëntatie Presentatie en nabespreking Varianten

34 Proeven van de nieuwe materialen
Circuitvorm om kennis te maken met de nieuwe materialen. Toelichting op het circuit

35 Afsluiting Vragen? Bestellen via of op de informatiemarkt Te bestellen bij de stand van het FI op de informatiemarkt.


Download ppt "De nieuwe producten van Speciaal Rekenen"

Verwante presentaties


Ads door Google