De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe de straat de school binnendringt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe de straat de school binnendringt"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe de straat de school binnendringt
Overlast tegengaan, talentverlies voorkomen en sociaal kapitaal opbouwen

2 Een aantal verschijnselen onder een jongeren
Afzetten tegen gezag buiten de eigen groep Eigen wereld met normen en waarden creeren Eigen taal Wantrouwen naar burgercultuur en haar instanties “ NEE!” tegen school Maar dan alles heftiger en extra

3 Straatwaarden Schijt hebben Voor elkaar opkomen Bikkelhard zijn Status
Ballen tonen Scherp zijn Draaien Chill zijn Status Veiligheid Vertier

4 Straatwaarden Schijt hebben weerbaarheid
Voor elkaar opkomen loyaliteit Bikkelhard zijn onkwetsbaarheid Ballen tonen moed Scherp zijn waakzaamheid Draaien succes uitstralen Chill zijn relaxed,gevat zijn

5 Voorlopige werkdefinitie
Straatcultuur is een gezamenlijk gevoel onder groepen jongeren, waarbij ze zich afzetten tegen elke vorm van gezag dat buiten de groep plaatsvindt. Ze weigeren zich te conformeren met de algemene lijn van de maatschappij en creëren zo hun eigen wereld met eigen normen, waarden en zelfs hun eigen taal. Kenmerkend is het wantrouwen naar de burgercultuur, het gezag en instanties en het idee dat deze slechte intenties hebben De straat wordt het primaire socialisatiedomein

6 Verschillende ‘soorten’ straatcultuur
Gangcultuur Intrinsieke straatcultuur Culturele straatcultuur Cosmetisch/commerciële straatcultuur Straatcultuur als overlevingsmechanisme

7 Straatcultuur Schoolcultuur/burgercultuur - weinig structuur - anti-formele regels - bewegen/dynamiek - doen - snelle succes - ‘macho’ - straattaal - toegeven aan impulsen - agressie - ‘bijdehand’ met de mond - ……………… - structuur/patroon - orde/regels - zitten - denken - geduld - ‘nerd’/ ‘stuudje’ - ABN - zelfbeheersing - argumenteren - ‘bijdehand’ met de pen

8 Verklaringsgrond voor ‘hinderlijk’ en ‘overlastgevend’ gedrag
Puberteitontwikkeling Straatcultuur Ethnisch-culturele aspecten, bijv. ‘hasjoema’

9 Kernkwestie Hoe leer je jongeren van de straat
de mores, de leefstijl, het spelgevoel en het repertoire Om kansrijker en succesvoller in de BURGERCULTUUR te partciperen EN WAT BETEKENT DAT VOOR “ONS”?

10 Onderzoeks- en Ontwikkellijn
‘ locatie’ onderzoek op de werkvloer met jongeren, docenten, leiding en ev. anderen. -in kaart brengen van good practice: deelantwoorden op de kwestie

11 Onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten
Preventief Signalerend Curatief Klas/groep School School en ouders School en omgeving Buurt/Wijk

12 Kennisbasis gedachtengoed:
Bowen Paulle; anxiety in the bronx en bijlmer…. Iliass El Hadioui; hoe de straat de school binnendringt Frank van Strijen; Van de straat Jan Dirk De Jong; Kapot Moeilijk E.a.

13 Pedagogische driehoek: ‘match’ .
(Illiass El Hadioui ) Thuiscultuur Peer group cultuur Schoolcultuur Identiteitsontwikkeling: eenduidig en coherent 13

14 Pedagogische ‘mismatch’ .
(Illiass El Hadioui ) Thuiscultuur Peer group cultuur Schoolcultuur ‘Identiteitsblokkade’: niet eenduidig en coherent. 14

15 Voorlopig bereikt: Kennisbasis vanuit sociaal- pedagogische invalshoek
Enkele kernconcepten en principes Eerste proeve van aanvullende competenties Eerste verzameling ‘TIPS’ voor omgang met de ‘straat’ Een 11-tal (potentieel) rijke invalshoeken voor aanpak Trainingsmodule met jongeren als junioracteurs Good practice van andere bureaux/organisaties Verder ‘ruw’ onderzoeksmateriaal

16 Leidende principes Engageren Positioneren contact maken
onverwachte reactie Engageren confronteren afronden actief luisteren vermijden Positioneren

17 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (1)
Besteed energie en aandacht aan positief contact met de jongeren, juist op momenten dat er niets aan de hand is. Investeer in achtergronden om zaken te begrijpen (is anders dan overal begrip voor hebben). Stel u verwachtingen bij op het gebied van respect. U verwerft het door oprechtheid, kunde en moed. Probeer (informele) leiders in de groep te identificeren en investeer in hen. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

18 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (2)
Ga op zoek naar talenten en kwaliteiten; ook als het even niet mee zit. Laat u zo min mogelijk verleiden tot reacties vanuit primaire emoties. Vermijd zoveel mogelijk groepsdiscussies over ‘kwesties’. Doe eerder een beroep op eergevoel dan op eerlijkheid. Zoveel mogelijk individuen buiten de groep aanspreken. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

19 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (3)
Blijf waar mogelijk in ‘relatie’, geen neerbuigende houding. Hanteer goede balans tussen directe (karate) en indirecte (judo) aanpak. Wees transparant, duidelijk en consistent. ‘Time’ het bespreken van kwesties, als u individueel met hen werkt of bezig bent. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

20 Voorbeeld van succesvol antwoord: Pedagogische Ondersteuner en Beveiliger
Is binnen en buiten school voortdurend in contact met leerlingen (dreigende) Conflicten oplossen Vertrouwensgesprekken Vorderingsgesprekken Met ‘vreemden’ omgaan Adviseren, rapporteren en incidentregistratie Preventief aanwezig zijn Spijbelaars opsporen Oudercontacten Krachten bundelen met andere wijkpartners Surveilleren in de wijk EHBO-werk ……….


Download ppt "Hoe de straat de school binnendringt"

Verwante presentaties


Ads door Google