De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biobank symposium 31 mei 2013 Lot Winkel, manager bedrijfsvoering DLA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biobank symposium 31 mei 2013 Lot Winkel, manager bedrijfsvoering DLA"— Transcript van de presentatie:

1 Biobank symposium 31 mei 2013 Lot Winkel, manager bedrijfsvoering DLA

2 Agenda Uitgangspunten bedrijfsvoering Centrale Biobank (CBB)
RVB besluit Budget Wie betaalt wat ?

3 Uitgangspunten bedrijfsvoering
Overeengekomen principes in de BUCA en RVB besluit zijn leidend: besturing en budget DLA neemt het initiatief voor het uitvoeren van het overeengekomen beleid en de acties die vereist zijn om te komen tot een Centrale Biobank waarin kwaliteit en service gewaarborgd zijn => in goed overleg met de gebruikers DLA draagt zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering en de financiële gezondheid van de Centrale Biobank Heldere afspraken rondom kosten en verrekeningen met gebruikers

4 Het RVB besluit Overwegende: - de Centrale Vriezerfaciliteit en de Centrale BioBank voortaan als één entiteit gezien moeten worden; - de Raad van Bestuur onverminderd achter haar voornemen staat om lichaamsmateriaal dat beschikbaar komt voor onderzoek in een centrale faciliteit onder te brengen; - de toegankelijkheid van de faciliteit gewaarborgd dient te worden door de kosten voor het gebruik van de faciliteit niet door te belasten aan de onderzoekers; - een duidelijke positie ingenomen dient te worden wat betreft de empowerment en de positionering van de centrale biobankfacilitiet en dat dit beschreven dient te worden in een UMC Utrecht Biobankreglement.

5 Het RVB besluit Besluit: - de divisie L&A verantwoordelijk is voor de exploitatie van de biobank faciliteit; - de bouw in samenspraak met GBI en V&H verder dient te worden uitgewerkt, waarbij het bedrag uit het oorspronkelijke besluit over de Centrale Vriescapaciteit [110/21699] als maximaal budget gehanteerd moet worden. - het exploitatiebudget van de divisie L&A met € wordt verhoogd, conform de verdeling in bijgevoegde tabel; - het exploitatiebedrag van de divisie L&A in 2013 met € wordt verhoogd om de bewerkingskosten van lichaamsmateriaal ten behoeve van de nader gebruik biobank te financieren . De divisie L&A de opdracht te geven in afstemming met de poortdivisies een tarief te bepalen ten behoeve van de interne verrekening vanaf 2014;

6 Het RVB besluit Besluit: -het investeringskader van de divisie L&A incidenteel wordt verhoogd met € voor de aanschaf van apparatuur; - de kosten voor de faciliteit vanaf 2017 structureel en volledig gedekt zullen worden uit de centrale divisiebudgetten, waarbij het uitgangspunt is dat kosten niet doorbelast worden aan de onderzoekers. De divisie L&A zal daartoe in overleg met de betrokken divisies en afgestemd met de DIF op basis van daadwerkelijk gebruik een interne verrekensystematiek uitwerken;

7 Uitgangspunten bedrijfsvoering
Overeengekomen principes in de BUCA zijn leidend: besturing en budget DLA neemt het initiatief voor het uitvoeren van het overeengekomen beleid en de acties die vereist zijn om te komen tot een Centrale Biobank waarin kwaliteit en service gewaarborgd zijn. => in goed overleg met de gebruikers DLA draagt zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering en de financiële gezondheid van de Centrale Biobank Heldere afspraken rondom kosten en verrekeningen met gebruikers

8 Het budget

9 Wie betaalt wat ? Centrale Biobank - Inleg, opslag en beheer lichaamsmateriaal met bijbehorende biobankgegevens - Onderhoud en investering in vriezers obv aantallen BUCA - Ruimte - Inrichten ICT systeem catalogus & up to date houden - Opschoonactie huidige vriezers (iom gebruikers) Gebruiker - Uitgifte uit de Centrale Biobank - Bewerking/celisolatie voorafgaand aan inleg en evt. bij uitgifte


Download ppt "Biobank symposium 31 mei 2013 Lot Winkel, manager bedrijfsvoering DLA"

Verwante presentaties


Ads door Google