De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+ in onderwijs en opleiding. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren (+ Youth in Action) 2014-2020:

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+ in onderwijs en opleiding. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren (+ Youth in Action) 2014-2020:"— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+ in onderwijs en opleiding

2

3 Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren (+ Youth in Action) 2014-2020: Erasmus+

4 De hoofdlijnen van Erasmus + Samenvoegen LLP, Jeugd, Sport Zichtbaarheid, naambekendheid Stroomlijning & vereenvoudiging –minder acties –meer forfaitaire bedragen –acties hoger onderwijs samenvoegen (Erasmus Mundus, Tempus…) Kostenefficiëntie Grotere impact Aanzienlijke stijging budget

5 Erasmus+ Opvolger ‘een leven lang leren’ 2007-2013 19 november: goedgekeurd in Europees Parlement 3 december: goedkeuring Europese Raad van Ministers 12 december: publicatie verordening December/januari: lancering oproep Erasmus+

6 Velden Comenius: schoolonderwijs Erasmus: hoger onderwijs Erasmus Mundus: HO met partnerlanden Leonardo da Vinci: beroepsonderwijs en -opleiding Grundtvig: volwasseneneducatie Youth in Action: jeugd Sport

7 Europa 2020 Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (maart 2010) Slimme groei: kennis en innovatie Duurzame groei: grondstof-efficiënt, groen, competitief Inclusieve groei: hoge tewerkstelling, sociale en territoriale cohesie

8 Beleidsprioriteiten Erasmus+ Europese Ruimte voor een leven lang leren Sleutelcompetenties en meertaligheid Bolognaproces (20% studenten mobiel) Kopenhagenproces Link met arbeidsmarkt, tewerkstelling, onderzoek en innovatie Erkenning van kwalificaties, bevorderen van kwaliteit en transparantie

9 Veranderingen Geen papieren aanvragen Taalondersteuning Open leerbronnen Leeruitkomsten Geen individuele aanvragen

10 Vlaamse agentschappen

11

12

13 ComeniusLeonardoErasmusGrundtvig Erasmus+ Jeugd Jean MonnetErasmus MundussTempusYouth in Action Programma een Leven Lang Leren Sport Jean Monnet Actie 1: Leermobiliteit Actie 2 : Samenwerking Actie 3 : Beleidshervormingen Organisaties uit alle sectoren die een vorm van formeel of informeel leren aanbieden.

14 De hoofdlijnen van Erasmus+ DRIE kernacties: 1.Leermobiliteit voor individuen 2.Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 3.Steun voor beleidshervorming

15 KA1: Leermobiliteit voor individuen Leermobiliteit Staf Studenten en leerlingen Joint Master Degrees Lening Garantie Jongeren

16 Leermobiliteit voor individuen Leerders –Studentenmobiliteit (Erasmus) –Stages in initieel beroepsonderwijs (Leonardo) Staf –Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig

17 Studentenmobiliteit voor studies Mobiliteiten van 3 tot 12 maanden Minstens in het tweede jaar ingeschreven zijn Zendende en ontvangende instelling met ECHE (Erasmus Charter Higher Education) Student kan beurzen krijgen voor een totaal van 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat)

18 Studentenmobiliteit voor stages Mobiliteiten van 2 tot 12 maanden Zendende instelling met ECHE Student kan beurzen krijgen voor een totaal van 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat), stage als afgestudeerde inbegrepen Stage 1 jaar na afstuderen (assistentschappen)

19 Studentenbeurzen

20 Leonardo stages Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen) Afgestudeerde leerlingen (tot 1 jaar na afstuderen) 2 weken tot 12 maanden –Stage in een bedrijf –In een school (met perioden van werkplekleren)

21 Leerlingenmobiliteit Geen leermobiliteit voor leerlingen en cursisten in KA1 in Comenius en Grundtvig Wel mogelijk in KA2 strategische partnerschappen

22 Stafmobiliteit Hoger onderwijs Teaching: gastcolleges Training: nascholing, taalcursus, opleiding, schaduwstage, stage / geen conferenties ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) MCC (Mobility Concortium Certificate) –Min 3 partners waarvan 2 zendende HEI

23 Stafmobiliteit Beroepsonderwijs en –opleiding Teaching/training: les of stage geven Training: stage volgen, schaduwstage, observatie / geen conferentie Consortium: min 3 VET organisaties

24 Stafmobiliteit Schoolonderwijs Lesopdrachten in partnerschool Professionele ontwikkeling: nascholing, stage, schaduwstage / conferentie mogelijk Europees ontwikkelingsplan

25 Stafmobiliteit Volwasseneneducatie Lesopdrachten in volwasseneneducatie Professionele ontwikkeling: nascholing, stage, schaduwstage / conferentie mogelijk Europees ontwikkelingsplan Consortium

26 Individuele leermobiliteit algemeen Project: 1 tot 2 jaar Duur mobiliteit: 2 dagen tot 2 maanden Deadline: 17 maart 2014

27 Lening garantie (KA1) Lening voor master in buitenland Gunstige voorwaarden Borg door Europese investeringsbank Lokale banken moeten de lening verstrekken Gecentraliseerde actie (EACEA)

28 Joint Master Degrees Master door consortia in het hoger onderwijs Joint degree (kwalificatie) Minimum 3 HEI 60, 90, 120 ECTS Gecentraliseerde actie (EACEA) Deadline: 17 maart 2014

29 Individuele leermobiliteit (KA1) Financiële regels: Reiskosten: per afstandsband Verblijf: vergoeding per dag of per maand Organisatie van mobiliteit: vergoeding per deelnemer (o.a. ECHE) Taalondersteuning: per deelnemer (VET) Inschrijvingskosten nascholing: per dag (enkel school en volwassenen)

30 Beurzen voor staf: reiskosten

31 Beurzen voor staf: verblijf

32 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen Kennisallianties Sector Skills Alliances IT ondersteuning (eTwinning) Ondersteuning

33 Strategische partnerschappen (KA2) Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden Altijd transnationaal, structureel en duurzaam School, Regio, HE, VET, AE, Jeugd, Cross- sectoraal 2 tot 3 jaar

34 Strategische partnerschappen Minimum 3 organisaties uit 3 landen Uitzonderingen: 2 partners –Schoolpartnerschappen –Regiopartnerschappen Deadline: 30 april 2014

35 Strategische partnerschappen Activiteiten: Fysieke mobiliteit (minder dan 2 maanden) gecombineerd met virtuele mobiliteit Korte uitwisselingen van leerlingen (5 dagen tot 2 maanden) Intensieve programma’s Lange uitwisselingen van leerlingen (2 tot 12 maanden) Les- of stage-opdrachten (2 tot 12 maanden)

36 Strategische partnerschappen Financiering in modules Projectmanagement en implementatie Transnationale vergaderingen Intellectuele producten Multiplicatie-evenementen Transnationale leeractiviteiten Uitzonderlijke kosten

37 Gecentraliseerde acties (KA2) Partnerschappen tussen de wereld van werk en van onderwijs en opleiding: Kennisallianties tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven Sector Skills Alliances tussen onderwijs en bedrijfsleven

38 Kennisallianties Transnationale partnerschappen tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven –Innovatieve lesmethoden –Ondernemerschap stimuleren –Uitwisseling van kennis 2 tot 3 jaar Deadline: 3 april 2014

39 Sector Skills Alliances Transnationale projecten tussen VET, bedrijfsleven en beleidsmakers in specifieke economische sectoren Competentie noodzaak arbeidsmarkt (complementair tot ESCO) Ontwerpen en uitvoeren van joint curricula 2 tot 3 jaar Deadline: 3 april 2014

40 IT support Peer learning, virtuele mobiliteit, uitwisselen van goede praktijken eTwinning EPALE

41 Capaciteitsopbouw Ondersteuning (capaciteitsopbouw) voor derde landen Focus op omringende landen Hoger onderwijs –Peer learning, gezamenlijke onderwijsprojecten, promotie van regionale samenwerking, nationale informatiecentra

42 KA 3: Steun voor beleidshervormingen Beleidshervormingen Open- coördinatiemethode EU-toolsbeleidsdialoog

43 KA3: Steun voor beleidshervorming 1.Kennis in onderwijs, opleiding en jeugd (landen en thematische analyse, leren uit OMC, monitoring tools) 2.Prospectieve initiatieven 3.EU tools: Europass, EQF, ECTS, EQAVET, EQAR, ECVET 4.Samenwerking met internationale organisaties (OESO, Raad van Europa) 5.Partnerdialoog en programmapromotie

44 Apart van Key Activities Jean Monnet: Chairs Academic modules Centres of Excellence Support to institutions and associations Networks Projects

45 Deelnemende landen Programmalanden: Lidstaten Europese Unie FYROM, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Turkije Partnerlanden –Westelijke Balkan, Oosters Partnerschap, Zuid- Mediteraans, Russische Federatie –Azië, Centraal-Azië, Latijns-Amerika, Zuid-Adrika, ACP, geïndustrialiseerde landen

46 www.epos-vlaanderen.be info@epos-vlaanderen.be Maandelijkse nieuwsbrief


Download ppt "ERASMUS+ in onderwijs en opleiding. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren (+ Youth in Action) 2014-2020:"

Verwante presentaties


Ads door Google