De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus for All Sector Hoger Onderwijs Leuven, 23 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus for All Sector Hoger Onderwijs Leuven, 23 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus for All Sector Hoger Onderwijs Leuven, 23 mei 2013

2 ECHE ↘Procedureverloop: ↘26/3/13: publicatie call for proposals ↘15/5/13: deadline voor indiening proposals ↘22/5/13: totaal aantal aanvragen wordt gepubliceerd ↘9/7/13-30/9/13: individuele beoordeling ↘30/9/13-4/10/13: consolidatie-oefening ↘29/11/13: beslissing tot toekenning ECHE ↘6/12/13: publicatie van de resultaten ↘Aantal geopende aanvragen: 4913 ↘54% uit Spanje en Frankrijk

3 Inter-institutionele akkoorden ↘2 templates (PC & RoW): begin juni ↘Nieuwe elementen: ↘Multilaterale akkoorden ↘Afspraken over taal en andere vereisten ↘Kalender met afspraken tussen HEI ↘Websites/contacten ivm verzekeringen, visa, … ↘Informatie over grading systems

4 KA1 – Learning Mobility of Individuals “Higher Education Mobility Project” ↘Projectaanvragen ↘ Voor 1 of 2 jaren ↘ Jaarlijkse budgettoewijzing ↘Wie kan aanvragen? ↘HEI ↘Consortia voor studies & traineeships

5 ↘Welke activiteiten? ↘Studenten – en stafmobiliteit ↘Nieuwigheden ↘Participating countries & third countries ↘Beurzen voor een totaal van 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat) ↘Traineeships voor pas afgestudeerden (binnen 1 jaar na afstuderen) ↘Minimumduur voor traineeships: 2 maanden ↘Traineeships: ook eerstejaars (?) ↘Ook Comenius assistentschappen ↘Teaching assignments: minimum 8 lesuren

6 ↘Erasmusbeurzen voor studentenmobiliteit ↘Huidige toestand (onder LLP) ↘EU bepaalt enkel maximumbedragen ↘NAs en HEI bepalen hoogte van de beurs ↘Range: 0 tot 939 € per maand ↘Beurzen voor SMP mogen hoger zijn dan die voor SMS ↘Extra beurzen voor personen met bijzondere noden ↘Nulbeursstudenten toegestaan ↘Toestand in 2010/2011

7 ↘Situatie in 2010/2011 ↘ SMS: gemiddelde beurs in de EU van 232€ voor een gemiddelde duur van 6,4 maanden (Vlaanderen: € 201) ↘ Gemiddelde variatie in beurzen in functie van het land van bestemming is laag, in functie van het land van vertrek is de variatie veel hoger ↘Ongeveer 20% van de NAs geeft vaste beurs aan alle studenten ongeacht land van bestemming ↘Ongeveer 20% van de NAs geeft een vast beursbedrag voor elk van de 33 landen van bestemming ↘Minstens 25% van de NAs bepalen een vast beursbedrag (of een range) in functie van 3 of 4 groepen van landen van bestemming (groepen verschillen per NA) ↘Meer dan 25% van de NAs bepalen een range (min/max) voor alle landen van bestemming

8 ↘Nood aan een meer coherent en transparant systeem ↘Nieuw systeem: rekening houden met ↘Levenkost in zendend én ontvangend land ↘Socio-economische achtergrond van studenten ↘Bijzondere noden ↘Hogere reiskosten voor perifere regio’s (bv CY en MT) ↘Hogere accommodatiekosten voor traineeships ingeval van kortere mobiliteiten

9 ↘Nieuwe algemene regel onder E4A: ↘landen worden ingedeeld in drie groepen in functie van de levenskost ↘Groep 1 (hoge levenskost): NO, LI, CH, UK, DK, FI, SE, FR, IE, IT, AT, NL ↘Groep 2 (gemiddelde levenskost): IS, BE, LU, ES, DE, EL, HR, SI, PT, CZ, CY ↘Groep 3 (lage levenskost): (MT, TR, SK, HU, PL, EE, LV, LT, RO, BG ↘Beurzen vastgesteld in functie van levenskost in zendend én ontvangend land ↘Range (minimum en maximum) per groep van landen

10 * but not lower than 180€ ** but not higher than 490€ Niet toepasselijk voor CY en MT en verder afgelegen gebieden

11 ↘Bijkomende specifieke regels: ↘Voor traineeships ↘Zelfde beursniveau als SMS indien bedrijf een top up van minstens 50% van de beurs geeft ↘x 1,5 beursniveau van SMS indien bedrijf geen top up geeft ↘Voor studenten met een lagere socio-economische status ↘Bepaling van deze groep volgens nationale criteria ↘ Studenten die beantwoorden aan de criteria en geen andere (nationale of regionale) inkomsten hebben om hun mobiliteiten te financieren, krijgen een Top up van 150 € per maand ↘Bijzondere noden ↘vergoeding op basis van reële kosten

12 ↘Internationale dimensie: ↘Derde landen worden gegroepeerd volgens de verschillende externe instrumenten van de EU  3 groepen: ↘geïndustrialiseerde landen (groep 1) ↘buurlanden en westelijke Balkan (groep 2) ↘ontwikkelingslanden (groep 3) ↘Onderscheid tussen reis- en verblijfskosten ↘Verblijfskosten

13 ↘Traineeships: zelfde principes als intra EU-mobiliteit ↘Studenten met lagere socio-economische status: N/A ↘Reiskosten: voorstel om met 2 tot 4 forfaits te werken voor afstanden boven 2.000 km

14 Learning Agreements ↘Learning agreement, transcript of records, training agreement, transcript of work  één document: ↘Identificatie van student en zendende instelling ↘LA voor studies ↘LA voor traineeships ↘Ontwerp template: vraag van NAs om learning outcomes en transcript of records te schrappen (bevestiging op origineel ToR)

15 KA2 – Cooperation & innovation “Strategic partnerships in the field of HE” ↘Algemene elementen: ↘Sectorale en intersectorale gestructureerde samenwerking ↘Van kleinschalige tot grootschalige projecten ↘Volledig gedecentraliseerd management

16 ↘Gemeenschappelijka activiteiten: ↘Ontwikkeling, testen, aanpassen en implementeren van innovatieve processen ↘Uitvoeren van activiteiten die de erkenning en certificering van vaardigheden en competenties vergemakkelijken ↘Uitvoeren van strategische samenwerking tussen lokale/regionale authoriteiten ↘Uitvoeren van transnationale initiatieven die sociaal engagement en ondernemerschap bevorderen

17 ↘Specifieke doelstellingen voor HE gelinkt aan de Moderniseringsagenda voor HE ↘Specifieke activiteiten voor HE (voorbeelden) ↘Gezamenlijke studieprogramma’s, curricula, intensieve programma’s en gezamenlijk modules (inclusief e-modules) ↘Projectgebaseerde transnationale samenwerking tussen bedrijven en studenten/personeel in HE ↘Pedagogische aanpak en methodologieën – ook door een beter gebruik van ICT ↘Integratie van een grotere variëteit van studie modi (afstandsonderwijs, deeltijds leren, modulaire training) ↘Samenwerking en uitwisseling van praktijken tussen personeelsleden belast met ondersteuning (bv. studie-advies) ↘Mobiliteitsactiviteiten enkel indien ze een meerwaarde hebben om projectdoelstellingen te realiseren ↘Projectduur: 2 of 3 jaren

18 Mobility tool ↘Road map: ↘1/6/13: documentatie beschikbaar ↘1/7/13: 1st “production” release ↘1/10/13: 2nd “production” release  participants reports & Erasmus Charter Data for partners available ↘16/12/13: 3rd “production” release  NA validation procedure and extra links with LLPlink

19 ↘Verplicht gebruik vanaf 2013/2014 ↘Data import in batch ↘Automatisch bericht naar final beneficiairies op het einde van hun mobiliteit ↘Deelnemersrapporten online

20


Download ppt "Erasmus for All Sector Hoger Onderwijs Leuven, 23 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google