De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelen van een toptechnologieregio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelen van een toptechnologieregio"— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelen van een toptechnologieregio
BRAINPORT EINDHOVEN Goedemiddag, Joan van Dijk. Vertegenwoordiger van het SRE. SRE – samenwerkingsverband – de opgave opgepakt om de concurentie kracht te vergroten. Ik zal vertellen dat Brainport voor de regio een samenwerkingsmodel is. Het geeft richting (gaat om top technologie) Het geeft ambitie (we bepalen waar we conucrenren) Brainport gaat niet om het communicatief oppoetsen van prestige of imago, maar is een concrete investering ten bate van het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Brainport is geen nieuwe vinding of gedachtenspinsel, maar een nieuwe fase in een lange termijn ontwikkelingsstrategie ontstaan vanuit economische teruguitgang begin jaren ’90. Brainport is niet van de overheid, maar wordt gedragen en uitgewerkt door de triple helix van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Brainport betreft niet slechts bedrijven in het high tech topsegment, maar omvat een veel bredere doorsnede van economische sectoren, academisch en toegepast onderzoek en (beroeps)onderwijs. Brainport is niet louter een zaak van regionaal belang, maar geeft uiting aan de rol van regio Eindhoven als trekpaard van de Nederlandse economie. Brainport is geen pot met geld, maar kan wel aanleiding zijn om middelen te verkrijgen door slimme combinaties te leggen met de economische ambities en strategie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Joan van Dijk

2 Regio Eindhoven = Brainport
Als tegenhanger en aanvulling op de twee nationale mainports Brainport verwijst naar het kennisintensieve karakter van de aanwezige bedrijvigheid Nr.1 in Nederland in R&D Nr.4 European scoreboard van innovatieve regio’s 45% van alle private besteding in R&D 43% van alle patent-aanvragen in Nederland Nr.1 in EU in verhouding patenten/beroepsbevolking 30% industriële werkgelegenheid WAAR KOMT BRAINPORT VANDAAN ? Brainport is een economisch concept duidend op niveau en massa van de kennisindustrie in deze regio In het najaar van 2005 is dit met het rapport Brainport Navigator nog eens met kracht onderstreept door de commissie Sistermans (voorzitter van een van de Adviesraden voor het Kabinet, die van Wetenschap en technologie beleid: AWT). Waar gaat het om: Regio Eindhoven heeft een ijzersterke kennis en technologie-positie Grote economische verwevenheid in regio Motor of Trekpaard Nederlandse economie: arbeidsplaatsen en 40% toegevoegde waarde in kennis- en maakindustrie Sterke internationale signatuur Evenwichtige Triple Helix-samenwerking De term Brainport is heel bewust gekozen: als tegenhanger en aanvulling op de twee nationale mainports Vaak wordt mij gevraagd, is die kennispositie van Regio Eindhoven wel zo bijzonder… elders ook veel rondom kennis. Kort: Op het gebied van de kenniseconomie speelt deze regio mee in de Europese Champions League.

3 SRE: inzet op ontwikkelen Brainport
Kennisindustrie: Brainport Plattelandseconomie: Progress Toerisme: Kompas Structuurversterkende projecten binnen programma’s Arbeidsmarkt (Regionaal Arbeidsmarkt Platform) Bedrijventerreinen (monitoring, reallocatie, parkmanagement) ICT-route: glasvezel, ICT-diensten, promotie HOE ZET e overheid hier op in. SRE zet in op een evenwichtige economische groei. Kennisindustrie, plattelands economie en toerisme spelen daarbij in samenhang een rol. Het SRE probeert met en voor de 21 regiogemeenten in Zuidoost-Brabant structuurversterkernde projecten binnen de programma´s te ondersteunen. Daarnaast is het SRE aan te spreken op randvoorwaardelijke zaken rondom arbeidsmarktcoordinatie en bedrijventerreinen. Er wordt fors ingezet op Brainport. Dit is ook logisch en nodig, zoals ik u in deze inleiding zou willen meegeven Door de aanwezige high tech bedrijven is kennisindustrie datgene waarop deze regio zich nationaal en internationaal onderscheidend De beleidsfilosofie van EU, rijk en provincie is om economische sterktes beter uit te nutten, innovatie en netwerkvorming van bedrijven en kennisinstellingen te bevorderen Als regio zijn wij het daar helemaal mee eens. Al vanaf de Stimulus periode begin jaren ’90, later Horizon en nu Brainport handelen we er ook naar. *** REMINDER: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: SRE bevordert evenwichtige ontwikkeling en behartigt belangen van regiogemeenten met taken en bevoegdheden op gebied van sociaal-economische aangelegenheden en arbeidsvoorziening: Periodiek opstellen regionaal-economische ontwikkelingsstrategie Verwerken ervan in beleid terzake ro, v&v, milieu, arbeidsmarkt Regionaal beleid t.b.v. bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandelsvoorzieningen Bevorderen regionaal economische onderzoek Vaststellen regionaal promotiebeleid gericht op internationale positionering en acquisitiebeleid Participatie in NV REDE Coördineren en afstemmen arbeidsmarktbeleid

4 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Wat ga ik vertellen De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord ?

5 De toekomst van de regio hangt af van de mate waarin wij nu investeren in de bewezen economische sterktes van de Brainport Regio Eindhoven is op eigen kracht uitgegroeid tot een industrieel complex met samenhang, kwaliteit en compleetheid De kennisindustrie is datgene waarop de regio zich in positieve zin onderscheidt Cijfermatig springt de regio Eindhoven eruit qua concentratie van werkgelegenheid en economische groei Regionale economie kent sterke conjunctuur gevoeligheid Bovendien is de economische groei onevenwichtig verdeeld Leidmotief: Investeren insterkte We gaan even teruig Regio Eindhoven is op eigen kracht uitgegroeid tot een industrieel complex met samenhang, kwaliteit en compleetheid ( na econmoische neergang in jaren ’90 en zerieuze problemen, nu grootste groeier) De kennisindustrie is datgene waarop de regio zich in positieve zin onderscheidt (nr. 1 in R&D) Cijfermatig springt de regio Eindhoven eruit qua concentratie van werkgelegenheid en economische groei (meer werkgel;egenheid dan beroepsbevolking, veel files en veel polen) Regionale economie kent sterke conjunctuur gevoeligheid ( positief: verplaatsing naar lage lonen landen is al vergevorderd) Bovendien is de economische groei onevenwichtig verdeeld (specifieke sectoren)

6 Rabobank constateert voor Zuidoost-Brabant de sterkste economische groei in 2004
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 rapportcijfer economische groei rapportcijfer economische kracht Midden-Flevoland Almere Aggl. Haarlem Delfzijl e.o. Zuidoost-Brabant Zuidwest-Overijssel Zaanstreek IJmond Oost-Zuid-Holland Alkmaar e.o. Zeeuws-Vlaanderen Groot- A'dam Leiden en Bollenstreek ZO-Zuid-Holland Kop van NH Rijnmond Stadsgewest Utrecht Zuidwest-Friesland Noord- Overijssel Delft en Westland Noord-Friesland Noordoostpolder Cijfermatig springt de regio eruit qua concentratie werkgelegenheid en economische groei. Rabobank: constateert voor Zuidoost-Brabant de sterkste economische groei in 2004 Regio Eindhoven is de enige regio buiten de randstad waar meer banen zijn dan beroepsbevolking. We hebben een voorzienende functie voor heel Zuid-Nederland. We importeren arbeid uit aangrenzende stedelijke / plattelandsregio in Brabant en Limburg. Dat verklaart ook waarom de regio kampt met zoveel files. Dat zou opgelost kunnen worden als al die mensen hier ook zouden willen/kunnen wonen.

7 De regio is wel sterk conjunctuurgevoelig
Regionale economie kent wel een sterke conjunctuur gevoeligheid; Als de zon schijnt schijnt ie fel, Als het regent plenst het.

8 Met sterke kennisbasis: leading in technology
Bedrijven: Philips, DAF, ASML en vele andere grote high-tech bedrijven en high-tech MKB’ers Onderzoek: TU/e, TNO, Embedded Systems Institute, Dutch Polymer Institute e.a. Opleidingen: TU/e, Fontys, Design Academy, ROC Ter Aa, ROC Eindhoven Als de regio in economisch opzicht in 1 ding uitblinkt, dan is het de sterk ontwikkelde high tech sector => Regio blinkt uit in het High tech sector Bewijs: Al decennia centrum van innovatie 1e transistorradio 1e cassetterecorder 1e televisie-uitzending 1e Compact Disk 1e CD-ROM Economische kerncijfers: nr. 1 in Nederland in R&D 45% private bestedingen R&D 43% van de patentaanvragen in Nederland nr. 1 in Europa verhouding patenten vs. beroepsbevolking 30% industriële werkgelegenheid arbeidsplaatsen 40% toegevoegde waarde industrie Enige regio in Nederland en een van de weinigen in Europa die voldoet aan Barcelonanorm (3% R&D van BNP).

9 Industriële bedrijvigheid zit in de haarvaten van de regio
Overigens is een nog steeds bestaande misvatting dat het bij kennisintensieve bedrijvigheid gaat om niet alleen de grote spelers als Philips en ASML in Eindhoven en natuurlijk Veldhoven. De werkelijkheid is dat industrie tot in de haarvaten van de regio zit. Het gaat niet alleen om industriële producenten, maar ook om toeleveranciers, en daaromheen dienstverleners van allerlei aard. En natuurlijk om kennisinstellingen. Recent onderzoek geeft ook op dat gebied onze onderscheidende positie aan. Ondernemers hier vinden de aanwezigheid v.d. universiteit belangrijker dan de ondernemers in andere regio’s. En ook de nabijheid van toeleveranciers wordt belangrijker gevonden. NB. Overigens richtte het onderzoek zich op het MKB in een straal van 15 km rond Eindhoven; deze cijfers komen niet door grote jongens als Philips en DAF want die zijn niet meegenomen BRON: Recent verschenen onderzoek naar berijfsrelaties in handel, industrie en zakelijke diensten in 6 stedelijke regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, KAN, Steden driehoek. (Ruimtelijke planbureau, Economische netwerken in de regio, 2006)

10 Met Brainport spelen we Championsleague
Hoe moet je dit nou inschatten. We spelen champions league. Hier zien we de concurentie. The need for speed Philips To fast to follow  FEI Voor wat betreft de regionaal economische structuur krijgen we steeds beter in beeld in welke economische disciplines we echt uitblinken en wat er voor nodig is dat verder te versterken. Hierbij gaat het om zogenaamde waardeketens, van kennisontwikkeling, naar het vinden van toepassingen van die kennis in bestaande of nieuwe producten tot en met het vermarkten van kennis. Om dat aan te duiden heeft Gerard Kleisterlee dat de keten Kennis-Kunde-Kassa genoemd. Met onze partners in Limburg en Noord-Brabant hebben we samen met het ministerie van economische zaken onderzoek gedaan naar de kennis- kunde -kassa ketens in Zuidoost/Nederland. Daarbij richten we onze pijlen niet alleen op high tech industrie, waaronder automotive, maar ook op Food & nutrition en Life sciences. In bijna alle benoemde waardeketens zit het zwaartepunt in deze regio/Zuidoost-Brabant. SPEERPUNTEN: LIFE TECH, MECHATRONICS, AUTOMOTIVE, ICT, MICRO-NANO-SYSTEMS-TECHNOLOGY, EMBEDDED SYSTEMS, DESIGN&TECHNOLOGY, FOOD

11 Op welke gebieden ben je dan goed
Op welke gebieden ben je dan goed? Regionale waardeketens kennis-kunde-kassa Voor wat betreft de regionaal economische structuur krijgen we steeds beter in beeld in welke economische disciplines we echt uitblinken en wat er voor nodig is dat verder te versterken. Hierbij gaat het om zogenaamde waardeketens, van kennisontwikkeling, naar het vinden van toepassingen van die kennis in bestaande of nieuwe producten tot en met het vermarkten van kennis. Om dat aan te duiden heeft Gerard Kleisterlee dat de keten Kennis-Kunde-Kassa genoemd. Met onze partners in Limburg en Noord-Brabant hebben we samen met het ministerie van economische zaken onderzoek gedaan naar de kennis- kunde -kassa ketens in Zuidoost/Nederland. Het plaatje geeft hiervan een schematisch voorbeeld. Het resultaat is nu dat rijkssubsidies en provinciale middelen gebundeld worden ingezet op specifieke benoemde waardeketens. Daarbij richten we onze pijlen niet alleen op high tech industrie, waaronder automotive, maar ook op Food & nutrition en Life sciences. In bijna alle benoemde waardeketens zit het zwaartepunt in deze regio/Zuidoost-Brabant.

12 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord ?

13 De status van Brainport levert de regio erkenning en middelen op, maar ook prestatieverplichtingen van nationaal en Europees niveau Brainport is van nationaal economische betekenis Erkenning is er van het Kabinet wat tot uitdrukking komt in de Nota’s Pieken in de Delta (ministerie van EZ), Nota Ruimte (Ministerie VROM) en het Nationaal Innovatie Platform De Cie Sistermans legt sterke nadruk op het nationale belang van de Brainport Eindhoven Vanuit Europa is grote interesse in de propositie van de samenwerking binnen de kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAt) Positie van ZO Brabant wordt in toenemende mate herkend en erkend. Brainport is van nationaal economische betekenis (Sistermans: trekpaard en troefkaart van Nederlandse economie_ Erkenning is er van het Kabinet wat tot uitdrukking komt in de Nota’s Pieken in de Delta (ministerie van EZ), Nota Ruimte (Ministerie VROM) en het Nationaal Innovatie Platform (Met grote regelmaat zien we bewindslieden en topambtenaren die komen kijken hoe we het doen. Dat begint zich te vertalen in concrete partnerships) De Cie Sistermans legt sterke nadruk op het nationale belang van de Brainport Eindhoven Vanuit Europa is grote interesse in de propositie van de samenwerking binnen de kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAt)

14 ”Hotste Economische Hot Spot”
De status van Brainport levert de regio erkenning op van rijk en Europa BRAINPORT STATUS LEVERT DE REGIO VEEL ERKENNING OP VAN RIJKSOVERHEID… EN MIDDELEN ? In Navigator staat: Investeren in Brainport rendeert voor Nederland. Onze unieke positie is inmiddels ruimschoots erkend door de rijksoverheid Vraag is natuurlijk hoe dat met het nieuwe Kabinet zit? ”Hotste Economische Hot Spot”

15 Pieken in de Delta Het kabinet zal met voorrang onderzoeken hoe de bestaande potenties van de Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant, onderdeel van de grensoverschrijdende toptechnologieregio Eindhoven-Leuven-Aken, verder kunnen worden benut. Bron: Ministerie van EZ, Pieken in de Delta, 2004 We proberen daarvan te profiteren door de rijksoverheid op de juiste projecten tot financiële partner te maken. Op aantal projecten: 250 miljoen in technologische projecten. Het partnerschap kan zich bijv. ook uiten in het aanpassen of laten vervallen van belemmerende regels. Het moet dan wel gaan om projecten van nationale allure en uitstraling. Levert dat wat op? Dit jaar voor technologische projecten die in de regio neerslaan: 50 miljoen voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op gebied van Nanotechnologie en embedded systems 150 miljoen voor een onderzoekscentrum op gebied van moleculaire geneeskunde 47,5 miljoen voor het kennisinstituut Holst Center 5 miljoen voor verschillende projecten gericht op versterken van de positie van het MKB op verschillende onderwerpen 2 miljoen voor innovatieprojecten ingediend door Nuenense bedrijven

16 Hier zie je Elat terug Verbinding met EVenlo (food) Verbinding met Tilburg Concurentie en Complemantariteit.

17 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord

18 Visie en ambitie Brainport
Duurzaam succesvol economisch functioneren op mondiaal niveau dankzij een innoverende kennisindustrie Excelleren als Europese toptechnologie regio Voorlezen Doel: creëren van een continuüm voor economische en maatschappelijke ontwikkeling Met als subdoelen: Creëren van evenwicht op de arbeidsmarkt Innovatie door het vermarkten van toegepaste kennis Vermindering van conjunctuurgevoeligheid door diversificatie Versterken internationale zichtbaarheid en reputatie Creëren van een stimulerend vestigingsklimaat

19 Brainport is vervolg op jaren geleden ingezette ontwikkelingskoers
Stimulus vanaf 1993 Horizon, Progress, Kompas vanaf 2002 Brainport vanaf 2005 BRAINPORT MARKEERT EEN NIEUWE FASE IN DE REGIONALE SAMENWERKING Stimulus vanaf 1993 … komend vanuit een situatie waarin de regio met economische tegenslagen kampte.een subsidie impuls met Europese middelen vooral gericht op het wegwerken van achterstanden Horizon (kennisindustrie), en ook Progress (plattelandseconomie) en Kompas (toerisme) zijn programma’s ingezet vanaf 2002 gericht op specifieke grotere projecten met groot accent op samenwerkring tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen Brainport, voortzetting en opschaling van Horizon aanpak vanaf 2005; inzetten op bewezen sterktes van regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen Daar waar Horizon zich met name richtte op technologie en innovatie, heeft het programma Brainport een bredere scope. Het Brainport-programma omvat ook een people- en een basics-lijn. (daarmee richt het zich nadrukkelijk ook op het domein van de overheid. Versterken van de Triple Helix samenwerking (zo meteen meer) Brainport vergt koers houden en tempo maken met fysieke en maatschappelijke randvoorwaarden voor regionale welvaart en welzijn Zaak is vaart erin te houden op de domeinen “people”, “technology””en “business” En nadrukkelijker aandacht te hebben voor de zogenaamde “basics”: basisvoorzieningen en –vestigingsvoorwaarden op maatschappelijk, ruimtelijk en infrastructureel vlak

20 Brainport domeinen Arbeidsmarkt Opleidingen Ondernemerschap
PEOPLE: Arbeidsmarkt Opleidingen Ondernemerschap Brainporttrots TECHNOLOGY: Innovation Centres, Centres of excellence Kennistransfer Programma’s sleutelgebieden BUSINESS: Acquisitie Start-up en doorgroei Business & technology communities Business development Clustering Voorlichting/communicatie BASICS: Internationaal Bereikbaarheid Imago Quality of life Bedrijfslocaties ICT Samenwerking in Triple Helix Bij Brainport en bij die projecten waarbij partnerschap wordt gezocht met het rijk gaat het echt niet alleen om projecten in de economische of technische sfeer. Het is goed om te benadrukken dat de strategie veel breder is. Om de ambitie te realiseren om onze goede Europese concurrentiepositie als kennisregio in de komende jaren verder uit te bouwen, zijn in Zuidoost-Brabant investeringen nodig op een brede waaier aan terreinen. Door gesprekken met het bedrijfsleven, betrokkenen uit het onderwijs en onderzoek en met vertegenwoordigers van de overheid zijn zo’n 20 sleutelgebieden geïdentificeerd waarop acties noodzakelijk zijn. Naast technologie en business-stimulering gaat het daarbij om arbeidsmarkt/ondernemerschap en basics: basis randvoorwaarden voor het economisch en maatschappelijk verkeer in een aantrekkelijke omgeving. De totaalsom van al deze zaken loopt op tot 1,5 miljard. (Ter vergelijking is het daarbij goed om te realiseren dat de rijksoverheid alleen al voor 600 miljoen euro bijdraagt aan de gebiedsontwikkeling rondom de Amsterdamse Zuidas; voor Rotterdam steunt het rijk de 2de Maasvlakte)

21 Wat is nodig? De agenda telt op tot investering van meer dan 1,5 miljard Euro Om technologische en economische voorsprong van de regio te behouden en vergroten is meer nodig dan geld. Het gaat ook om: Wet- en regelgeving: regelvrije zone voor de kennisindustrie Communicatie (internationale positionering) Grensoverschrijdende samenwerking En… om blijvende investering in de samenwerking Nodig is geld. De agenda voorziet in investeringen. Maar ook: wet- en regelgeving + communciatie +

22 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers 3A De projecten van nu! De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord

23 Dit is de projecten lijst voor 2007
De totale projectenlijst voor de komende jaren is een veelvoud! Op de 4 domeinen, die zijn hier in terug te kennen.,

24 Sal de volgende over: Maar kunt op terug komen.
We hebben high tech campus, succesvol model. Nu al op zoek naar een opvolger.

25 Ondersteunen van Desingn initiatieven onder de naam incubator

26 Er is ook en technostarters programma

27 Metaal sector: initiatieven

28 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord

29 Brainport betekent blijven investeren in Triple Helix-samenwerking
Kom nu tot het hart van de presentatie voor dit publiek. Hoe werk je succesvol aan bevordenren van concurentiekracht. Wat er is: Kennisinstituten, Overheid en bedrijfsleven => evenwicht. Kracht: afstemmen agenda’s, verknopen belangen en investeren in netwerk. Bij samenwerking ook verantwoording dragen en het bieden van oplossingen. Ervaren het als een succesvol model: Nu the next step: uitvoering samenwerking constructies ********** De Triple Helix samenwerking moet onder Brainport zich versneld verder ontwikkelen: Uiteindelijke opgave ligt in het intensiveren en verdiepen van de samenwerking. Succes Brainport hangt af van de bereidheid van Triple Helix-partners om de eigen agenda af te stemmen op die van andere partners in het netwerk. Aan elkaar knopen van belangen Besef dat voor tal van vraagstukken meerdere partijen verantwoordelijkheid dragen en stukjes van de oplossing kunnen bieden De samenwerking is gebaseerd op het aan elkaar koppelen van netwerken, vaak ingebracht door de diverse deelnemers afzonderlijk. Het gaat om los verbonden autonome spelers. Interessant hierbij is dat de samenwerking geen formele macht heeft, maar wel in staat is resultaten te bereiken. Wat is belang voor elk vd partijen? (Lokale) overheid: versnelling, doorverbinding + vraagarticulatie/-sturing: een gezamenlijke agenda maakt MASSIEVE OPGAVE ONZE REGIO DUIDELIJK IN DEN HAAG Bedrijfsleven: kennisinstellingen en overheden als bruikbare partners die je businesswise (zakelijk) kan aanspreken ???? Kennisinstellingen: output leveren (onderzoek, studenten) waar marktvraag of maatschappelijke behoefte voor bestaat ????

30 Wat is triple helix samenwerking
Dynamische en flexibele structuren Belanghebbenden Regionale focus Samenwerking = koppelen van netwerken Geen centrale sturing. Dynamische en flexibele structuren: die niet hiërarchisch zijn en gekarakteriseerd worden door netwerken, waarvoor informatie uitwisseling en kennisdeling vanzelfsprekend is. Mobiliseren van belanghebbenden vanuit diverse sectoren en perspectieven Regionale focus (waar de lijnen kort zijn) De samenwerking is gebaseerd op het aan elkaar koppelen van netwerken, vaak ingebracht door de diverse deelnemers afzonderlijk. Het gaat om los verbonden autonome spelers. Interessant hierbij is dat de samenwerking geen formele macht heeft, maar wel in staat is resultaten te bereiken. Een collectieve intelligentie moet ontstaan, zodat deelnemers handelen in een zelforganiserende en aangepaste wijze, zonder centrale sturing. Er is dus feitelijk geen sprake van “bestuur”.

31 Triple Helix samenwerking moet onder Brainport “revolueren”
De Triple Helix samenwerking moet onder Brainport zich versneld verder ontwikkelen: intensiveren en verdiepen van de samenwerking beleidsvoornemens verbinden communicatie De Triple Helix samenwerking moet onder Brainport zich versneld verder ontwikkelen: De uiteindelijke opgave ligt in het intensiveren en verdiepen van de samenwerking. Succes hangt af van de bereidheid van Triple Helix-partners om de eigen agenda af te stemmen op die van andere partners in het netwerk. We moeten beleidsvoornemens verbinden in de wetenschap dat de verantwoordelijkheid op vrijwel alle beleidsterreinen – of dit nu in het publieke of in het private domein is – gedeeld en gespreid is over meerdere partijen, waarbij geen van die partijen zich kan beroepen op het alleenrecht voor succes. Daarnaast is communicatie en het delen van informatie en verantwoordelijkheden essentieel, Dit moet zo vanzelfsprekend zijn, dat het gebeurt, zonder dat dit hoeft te worden gestuurd of afgedwongen.

32 Concurrentiekracht bevorderen
Smart mix: Uitgaande historische kracht en sterke sectoren: High tech industrie, Life sciences, Automotive, Food & nutrition, Design Eenduidig en gezamenlijk regionaal optreden, Triple Helix 1 programma, 1 agenda Open innovatie, samenwerking bij R&D door alle partijen Clustervorming, eenheid in ketens Schakelen tussen schaalniveau’s (van stad tot ELAT) Quality of Life en vestigingsklimaat Belangrijkste opgave: samenwerking in volgende fase Nu: agenda’s op elkaar afstemmen. Fase : uitvoering samenwerking constructies, inbedding van regionale afstemming (21 triple helixen) soepel met elkaar loopt. Club van 500 die het met elkaar doet. Vraag van het CoP: hoe doe je dat concurrentiekracht bevorderen. -> laten zien dat agenda’s afstemmen, + nu de volgende fase ‘de focus op de uitvoering’ Samenvatting van voorafgaande…..

33 Inhoud Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Afsluiten: De hechte manier van samenwerking in de regio Brainport: alle vragen COP beantwoord ?


Download ppt "Het ontwikkelen van een toptechnologieregio"

Verwante presentaties


Ads door Google