De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

toegang tot de Vader in één Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "toegang tot de Vader in één Geest"— Transcript van de presentatie:

1 toegang tot de Vader in één Geest
2 toegang tot de Vader in één Geest

2 1. Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid
Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Gedicht: het wachtwoord

3 Efeziërs 2:14-18 Het woord ‘toegang
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

4 2. Het woord ‘toegang’ 2.1 De betekenis van het woord
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 2.1 De betekenis van het woord 2.2 Het woord toegang in het NT want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Ef.2:18 naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, 12 in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Ef.3:12 onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Rom. 5:2

5 3. Toegang tot de Vader Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht De drieëne God is niet langer verborgen achter de gordijnen van het heiligdom (wat Hij voorheen wel was voor de Joden), en niet langer onbereikbaar achter de middenmuur in de voorhof (wat Hij voorheen wel was voor de heidenen). We hebben vrije toegang tot de Vader door (d.w.z. ‘via’ Christus, in (de kracht van) de Heilige Geest. En let wel: het is niet alleen de toegang tot God. Als wij tot Hem naderen, ontmoeten wij Hem niet alleen als de geduchte majesteit, de driemaal Heilige, Wiens zomen de tempel vullen (Jes.6:1vv.), maar wij slaan onze ogen naar Hem op en zien Hem vol eerbied als Vader… Die toegang is meer dan gebed, zelfs meer dan aanbidding. Het gaat er niet om wat wij doen in de tegenwoordigheid van de Vader, maar het gaat erom dat wij daar zijn, ongestoord, in volle gemeenschap met Hem…

6 ‘Vader’ teksten in Efezebrief
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Ef. 1:2,3 23 Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus. Ef. 6:23 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Ef. 3:14,15

7 ‘Vader’ teksten in Efezebrief
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, Ef. 5:20 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Ef. 4:6

8 3. Toegang door Christus Kloof Jood /heiden
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Kloof Jood /heiden Tussenmuur, vijandschap = de wet, bestaande in inzettingen en geboden De twee één in het lichaam van Christus.

9 3. Toegang in één Geest Geen eenheid Israël en Gemeente
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Geen eenheid Israël en Gemeente Eenheid tussen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen

10 3. Toegang in één Geest Vader, Zoon en Geest in de Efezebrief
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Vader, Zoon en Geest in de Efezebrief 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Ef. 3:14-17 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Ef. 4:4-6

11 3. Toegang in één Geest Vader, Zoon en Geest in de Efezebrief
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Vader, Zoon en Geest in de Efezebrief 18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles… Ef. 5:18-20

12 3. Toegang in eenheid met alle gelovigen in Christus
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Ef. 2:14-16 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: Ef. 4:3 die twee zullen tot één vlees zijn. Ef. 5:31b

13 3. Blijven in Gods nabijheid
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht Niet ervaren van Gods nabijheid Geen middelen of methoden 7.1. Gebroken van hart en verslagen van geest Het voorbeeld van David

14 7.1. Gebroken van hart en verslagen van gees
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 9 De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Psalm 34:19

15 7.1. Gebroken van hart en verslagen van gees
Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht 10 Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat. 11 De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? 12 David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat. 13 Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. 14 Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is? 15 Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen? 1 Samuel 21:10-15

16 Het hart van de Vader is dichtbij. Je mag er zomaar komen.
Toegang tot de Vader Het hart van de Vader is dichtbij. Je mag er zomaar komen. Het hart van de Vader maakt je vrij. om boven alle dromen te genieten van een vrede die je verstand te boven gaat te genieten van een liefde die verder dan de aarde gaat te verkeren in een warmte die jouw ziel geneest te verlangen naar de woorden die jou onbevreesd doen liggen aan het hart van de Vader. Inleiding: Verlangen naar Gods nabijheid Het woord ‘toegang Toegang tot de Vader Toegang door Christus Toegang in één Geest Toegang in eenheid met alle gelovigen Blijven in Gods nabijheid Gedicht


Download ppt "toegang tot de Vader in één Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google