De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof en gemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof en gemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 Geloof en gemeenschap

2 Geloof Efeziërs 2:11-18 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en “onbesneden” genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. Efeziërs 4:13-14 …totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Efeziërs 4:4-6 Er is een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

3 Geloof Laten we er altijd naar streven om eenheid in de leer te hebben! Efeziërs 4:13-14 …totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Efeziërs 4:4-6 Er is een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

4 Gemeenschap Gemeenschap betekent “delen”
IN ELKE DISCUSSIE OVER GEMEENSCHAP MOET DE VRAAG ALTIJD ZIJN: Delen in wat? Efeziërs 5:11 …en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis… Neem geen deel in de onvruchtbare werken der duisternis! 1 Timoteus 5:22 Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen…

5 Geloof en Gemeenschap Twee wegen die we moeten vermijden,
tegenovergesteld in richting maar allebei even verkeerd De ene is om te veronderstellen dat elk meningsverschil gemeenschap onmogelijk maakt De andere is om te veronderstellen dat elk meningsverschil onbeduidend is

6 Geloof en Gemeenschap Twee wegen die we moeten vermijden,
tegenovergesteld in richting maar allebei even verkeerd De ene is SECTARISCH De andere is dat men denkt dat elk meningsverschil onbeduidend is

7 Geloof en Gemeenschap 1 Korintiërs 1:10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen. Romeinen 14:14 Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is Openbaringen 2:2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Openbaringen 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam Openbaringen 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Twee wegen die we moeten vermijden, tegenovergesteld in richting maar allebei even verkeerd De ene is SECTARISCH De andere BAGATELLISEERT GOD’S WOORD IN DE BIJBEL ZIEN WE NIET DAT BEPAALDE LERINGEN NIET MOETEN WORDEN GELEERD!

8 Geloof en Gemeenschap Twee wegen die we moeten vermijden,
tegenovergesteld in richting maar allebei even verkeerd De ene is SECTARISCH De andere BAGATELLISEERT GOD’S WOORD

9 Geloof en Gemeenschap Twee wegen die we moeten vermijden,
tegenovergesteld in richting maar allebei even verkeerd De ene is SECTARISCH niet alle geschillen zijn zondig (Romeinen 14) zelfs wanneer er zonde is moet men eerst: “wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting” (2 Timoteus 4:2) Neem Paulus’ brief aan de Korintiërs in overweging het aanhalen dat geschillen zondig zijn is meestal een poging om zichzelf te rechtvaardigen. Galaten 5:19-20 “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn… zelfzucht, tweedracht, partijschappen, …”

10 &$%#!

11 Eritheia Zelfzuchtige ambitie &$%#! Dichostasia
Partijschappen Partijschappen Eritheia Zelfzuchtige ambitie &$%#! Dichostasia Onenigheden, twisten, tweedracht


Download ppt "Geloof en gemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google