De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010

3 13-7-2014Michel J. De Samblanx2 ALGEMEEN OVERZICHT l Sleutelbegrippen l Waar het om gaat l Noodzaak voor een internecontrolesysteem l Van controle naar (interne en externe) audit l De interne auditor als sleutelfiguur in een goodgovernancemodel l Conclusies

4 Sleutelbegrippen bij interne controle, interne audit en het goodgovernancedebat 13-7-2014Michel J. De Samblanx3

5  Transparantie: alles zeggen waar het op aankomt, op hetzelfde moment en voor alle stakeholders transparantie moet vertrouwen scheppen tussen de vennootschap en haar stakeholders 13-7-2014Michel J. De Samblanx4

6 13-7-2014Michel J. De Samblanx5 SLEUTELBEGRIPPEN Integriteit: doen wat we zeggen en zeggen wat we doen de verspreide informatie moet een eerlijk en volledig beeld geven van de onderneming

7 13-7-2014Michel J. De Samblanx6 SLEUTELBEGRIPPEN Verantwoordelijkheid: accountability – verantwoordelijk zijn voor en verantwoording afleggen over - de gevolgen dragen van zijn daden

8 13-7-2014Michel J. De Samblanx7 WAAR HET OM GAAT: ZIJN ER WEZENLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERHEID, DE PROFIT- EN SOCIALPROFITSECTOR? TUSSEN GROTE EN KLEINERE ORGANISATIES? l Macht en machtsverhoudingen

9 13-7-2014Michel J. De Samblanx8 INITIATIEF NEMEN MIDDELEN VERZAMELEN DOELSTELLING FORMULEREN ACTIE ONDERNEMEN UITVOEREN RETURN EVALUEREN (BIJ)STUREN

10 13-7-2014Michel J. De Samblanx9 ONDERNEMERDOCTOR IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAP FINANCIERS IDEEKUNDEGELD HET KWEKEN, VETMESTEN EN VERKOPEN VAN KIPPEN WINST MAKEN TWEE OF MEER PERSONEN KOMEN OVEREEN IETS IN GEMEENSCHAP TE BRENGEN OM EEN NAUWKEURIG OMSCHREVEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN MET ALS OOGMERK EEN VERMOGENSVOORDEEL AAN DE VENNOTEN TE BEZORGEN

11 13-7-2014Michel J. De Samblanx10 NADENKERS OVER WERELDVREDE VERSTREKKERS VAN FONDSEN EN SYMPATHISANTEN IDEEËNGELD VIA HET PROMOTEN VAN GOED NABUURSCHAP EN VREDEBELEVING IN DE EIGEN OMGEVING BIJDRAGEN TOT DE GROTE WERELDVREDE

12 13-7-2014Michel J. De Samblanx11 13-7-2014Michel J. De Samblanx11 NADENKEN OVER PENSIOENEN STERFTETABELLEN – RENTABILITEITEN OP DE GELD- EN KAPITAALMARKTEN DEELNEMERS IN DE PENSIOENFONDSEN - PENSIOENGERECHTIGDEN IDEEËN GELD BELEGGEN VAN DE GESTORTE GELDEN – BEHEREN VAN PENSIOENEN BETALEN VAN GEGARANDEERDE PENSIOENEN AAN ALLE DEELNEMERS IN HET PENSIOENFONDS

13  Doelstelling  Opvolging van de doelstelling  Kwijting  Strategische krijtlijnen  Toezicht  Uitvoering 13-7-2014Michel J. De Samblanx12

14 13-7-2014Michel J. De Samblanx13 Doelstelling

15 13-7-2014Michel J. De Samblanx14 Algemene vergadering Doelstelling

16 13-7-2014Michel J. De Samblanx15 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur

17 13-7-2014Michel J. De Samblanx16 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité

18 13-7-2014Michel J. De Samblanx17 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering

19 13-7-2014Michel J. De Samblanx18 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering

20 13-7-2014Michel J. De Samblanx19 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

21 13-7-2014Michel J. De Samblanx20 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

22 13-7-2014Michel J. De Samblanx21 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

23 13-7-2014Michel J. De Samblanx22 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

24 13-7-2014Michel J. De Samblanx23 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING CEO

25 13-7-2014Michel J. De Samblanx24 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO

26 13-7-2014Michel J. De Samblanx25 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit

27 13-7-2014Michel J. De Samblanx2613-7-2014Michel J. De Samblanx26 Algemene vergadering Doelstelling AC Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit

28 13-7-2014Michel J. De Samblanx2713-7-2014Michel J. De Samblanx2713-7-2014Michel J. De Samblanx27 Algemene vergadering Doelstelling AC Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit Commissaris Externe auditor

29 13-7-2014Michel J. De Samblanx28  De sleutel tot een goedwerkend systeem van interne controle  De essentiële schakel in het toezicht door de Raad van bestuur  Steun en toeverlaat voor een onafhankelijk toezicht voor de organisatie 13-7-2014Michel J. De Samblanx28 INTERNE AUDIT

30  Dan heeft het altijd te maken met ◦ Macht en misbruik van macht ◦ Eigenbelang ◦ Hebzucht 13-7-2014Michel J. De Samblanx29

31  Geen garantie dat alles goed zal verlopen  Geen garantie dat er niets fout gaat lopen  Geen garantie tegen fraude 13-7-2014Michel J. De Samblanx30

32 13-7-2014Michel J. De Samblanx31  Wel:  Een redelijke zekerheid over een goedwerkend systeem van interne controle  Gericht op effectiviteit, efficiëntie en zuinige aanwending van de schaarse economische middelen  Toepassing van wetten, reglementen en afgesproken regels  En betrouwbare informatie en rapportering 13-7-2014Michel J. De Samblanx31 WAT KAN INTERNE AUDIT BIEDEN?

33  Een integratie 13-7-2014Michel J. De Samblanx32

34 13-7-2014Michel J. De Samblanx33 DIRECTIE - UITVOERING – INTERNE CONTROLE TOEZICHT – RAAD VAN BESTUUR – AUDITCOMITE- INTERNE AUDIT ALGEMENE VERGADERING - TOEZICHT OP DE DOELSTELLING DÉCHARGE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS – EXTERNE AUDITOR (COMMISSARIS) TOEZICHTHOUDER - MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN CBFA - REKENHOF - PARLEMENT

35 13-7-2014Michel J. De Samblanx34 Bedankt! Michel.DeSamblanx@ua.ac.be


Download ppt "CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google