De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stein De Sterck Bart Weustenraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stein De Sterck Bart Weustenraad"— Transcript van de presentatie:

1 Stein De Sterck Bart Weustenraad
Jong gedaan… oud verleerd? Lezing naar aanleiding van algemene vergadering Mechelen – 02/04/’09 Stein De Sterck Bart Weustenraad

2 Filmfragment ‘Kids’ Larry Clark (1995)

3 Mogen wij ons even voorstellen?

4 Casus 1: Ben (12 jaar)

5 Casus 2: Sam (8 jaar)

6 Casus 3: Mike (16 jaar)

7 Casus 4: Ricky (15 jaar)

8 Wat doet een jonge pleger op het Vertrouwenscentrum?
Visie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling - Hulpverleningstraject vertrekkende vanuit slachtoffers van kindermishandeling. - De mishandeling moet stoppen. - Erkenning voor de mishandeling. - Werken aan herstel.

9 - Contract / hulpverleningsovereenkomst.
Gezinsgeoriënteerde aanpak. - Diagnostisch proces van zowel het kind als zijn gezin. - Begeleiding van het kind en zijn gezin. * normering en zorg. * vaak crisisinterventie. - Inschatten van de veiligheid. - Doorverwijzing. - Contract / hulpverleningsovereenkomst. - Follow up.

10 Intern onderzoek Doelstellingen
Het in kaart brengen van de jonge plegers die op het VK reeds zijn gezien. Op zoek gaan naar mogelijke verbanden tussen de weerhouden variabelen. Identificeren van mogelijke prediktoren van daderontwikkeling en daderrecidieven. Op zoek gaan naar werkingspunten die de hulpverlening van jonge plegers en hun ouders verder kunnen optimaliseren (ook richting herstel slachtoffer).

11 Variabelen en resultaten
Geslacht

12 Leeftijd op moment van aanmelding
Hypothesen: Lichamelijke veranderingen, intense seksuele ontwikkeling (masturbatie, fantasieën), maatschappelijke kijk op daderschap en seksualiteit

13 Opleidingsniveau

14 Psychiatrische diagnose

15 Voorgeschiedenis KM

16 Biologische ouders gescheiden
Vergelijking met algemene Vlaamse cijfers: 15% – 25%

17 In het verleden reeds aangesproken op seksueel grensoverschrijdend gedrag

18 Context

19 Blijvende ontkenning op VK

20 Recidief na aanspreken op VK

21 Onduidelijke waarden en normen rond seksualiteit in het gezin

22 Ouders erkennen problematiek van hun kind

23 Ouders erkennen individuele -of gezinsproblemen die invloed hebben op problematiek van kind

24 Aantal gesprekken op VK met kind
Aantal gesprekken op VK met ouders

25 Opstellen van een contract?

26 Relationeel herstel slachtoffer-pleger
Herstel tussen systeem pleger en systeem slachtoffer wanneer niet hetzelfde

27 Individueel herstel bij pleger

28 Eén of beide ouders van de jonge pleger hebben psychische problemen

29 Er is sprake van een conflict tussen de ouderfiguren van de jonge pleger

30 Er is sprake van één of meerdere vormen van verwaarlozing in gezin van jonge pleger

31 Casus Niels (15 jaar)

32 Risicofactoren op herval
1. Empirisch onderbouwde risicofactoren Deviante seksuele interesses Eerdere veroordelingen omwille van seksueel grensoverschrijdend gedrag Seksuele agressie ten aanzien van meerdere slachtoffers Seksuele agressie ten aanzien van een onbekende Sociale isolatie Afgebroken specifieke dadertherapie

33 2. Waarschijnlijke risicofactoren
Problematische ouder - adolescent relaties Gedragingen en ideeën die seksueel grensoverschrijdend gedrag ondersteunen 3. Mogelijke risicofactoren Impulsiviteit Disfunctioneel familiepatronen Antisociale persoonlijkheidskenmerken Inter-persoonlijke agressie Negatieve peerrelaties Seksuele preoccupatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een mannelijk slachtoffer Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van jonge kinderen Gebruik van bedreigingen, geweld of wapens Omgevingstimulerende factoren

34 4. Onwaarschijnlijke risicofactoren
Eigen geschiedenis van seksueel misbruik Geschiedenis van criminaliteit ander dan seksueel grensoverschrijdend gedrag Seksueel grensoverschrijdend gedrag met penetratie Ontkennen van seksuele agressie Weinig empatische vermogens naar het slachtoffer

35 Casus Sven en Kevin (beiden 9 jaar)

36 Handvatten voor gesprek met jonge pleger
Belang van het verhaal * Onthulling/beleving van het slachtoffer Aanspreken van de pleger * Concreet en duidelijk * Zorgzaam en normerend Pleger ontkent vaak in eerste instantie * En wat als de jongere thuis al heeft ontkend? De jonge pleger is meer dan het probleemgeval. * Informeren van de ouders is te weinig. * Ouders gaan ook hun individueel- en ouderproces moeten gaan. Betrekken van externe diensten.

37 Mythen en waarheden rond jonge plegers en seksualiteitsbeleving
De porno op het internet nu, zijn de seksboekjes van vroeger!!! Eens een pleger, altijd een pleger!!! Met de geschikte medicatie is alles opgelost!!! Het zijn altijd de venten die maar aan één ding denken!!!

38 Als u het ons nog even toelaat...
Seksueel plegerschap door minderjarigen is een onderkend probleem: * Merendeel van volwassen plegers start in de adolescentie: aanspreken als preventieve actie. * Gebeurt vaker dan je denkt (veelal intra-familiaal). * Maatschappelijke kijk op seksualiteit. Er is nog een grote nood: * Aan erkenning van deze problematiek. * Aan visie- en beleidsontwikkeling binnen voorzieningen en onderwijs. * Aan kennis en specifieke vaardigheden bij de veldwerkers.

39 Dan laten wij u tenslotte ook even toe...
een vraagje te stellen...


Download ppt "Stein De Sterck Bart Weustenraad"

Verwante presentaties


Ads door Google