De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitskenmerken van een PvA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitskenmerken van een PvA"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitskenmerken van een PvA
Plan van Aanpak Kwaliteitskenmerken van een PvA

2 Het kenniskader is gemobiliseerd
De voor het probleemdomein relevante kennisbronnen zijn geraadpleegd De keuze van te gebruiken kennisbronnen is duidelijk, evenals de gebruikte zoekstrategieën De achtergrond bij de keuzes van de kennisbronnen is duidelijk De thematiek (‘view of the world’) is vanuit de kennisbronnen gemobiliseerd en expliciet gemaakt in concepten, modellen en theorieën

3 Probleemstelling Het probleem is inhoudelijke verankerd in het probleemdomein Het probleem is via diagnose vanuit de thematiek in kaart gebracht Keuzes en vooronderstellingen zijn expliciet gemaakt Keuzes en vooronderstellingen zijn verantwoord met bronvermelding Probleemstelling is afgebakend Het bereik van het probleem binnen de problematische situatie is duidelijk (huidige situatie) De gewenste situatie is duidelijk samengevat De methode (interventies) waarlangs de gewenste situatie wordt verkregen is duidelijk samengevat Het probleem is relevant, heeft een reden Het is aannemelijk gemaakt dat het probleem nog niet (bevredigend) is opgelost in de probleemcontext Het is aannemelijk gemaakt dat de beoogde oplossing de moeite waard is in probleemcontext Het is aannemelijk gemaakt dat de beoogde oplossing maatschappelijk/praktisch de moeite waard is Het is duidelijk dat de beoogde oplossing een optimaal bereik heeft gegeven de randvoorwaarden

4 Methode van probleemaanpak
De methode is duidelijk en functioneel De interventies in de methode zijn expliciet gemaakt, evenals hun mijlpaalresultaten De interventies zijn ondergebracht in een logische structuur De structuur is uitgewerkt in een design waarin de interventies nader zijn uitgewerkt zijn in deelactiviteiten ( technieken) Het design is functioneel voor de oplossing van het probleem

5 De relatie tussen de variabelen is duidelijk
Beoogde oplossing De beoogde oplossing is precies beschreven, de beoogde oplossing is duidelijk Het oplossingsdomein is duidelijk aangegeven, zowel het beoogde als het daadwerkelijk te bereiken domein Het is duidelijk welke de onafhankelijke, te beïnvloeden variabelen zijn en welke de daarvan afhankelijke De relatie tussen de variabelen is duidelijk Resultaten op de variabelen zijn duidelijk en gekwalificeerd in kaart gebracht, evenals hun waarneming

6 Projectorganisatie Het methodisch design is haalbaar binnen de randvoorwaarden De deelactiviteiten zijn in volgorde gezet De kwaliteitsactiviteiten zijn in deze volgorde opgenomen, in elk geval rond de oplevering van mijlpaalresultaten De (minimale en maximale) urenbelasting per deelactiviteit is begroot en toebedeeld aan beschikbare expertise; de totale urenbelasting valt binnen het beschikbare urenbudget en de beschikbare expertise-uren Begin- en eindmoment van elke deelactiviteit is gepland; het kritisch pad valt binnen de beschikbare doorlooptijd Het design is haalbaar in de probleemcontext Opdrachtgever, gebruikers en experts zijn beschikbaar voor die activiteiten waar zij bij betrokken zijn, vinden deze wenselijk en hebben daarvoor de benodigde expertise en tijd De beoogde oplossing is haalbaar in de probleemcontext Opdrachtgever, gebruikers en experts vinden de beoogde oplossing acceptabel en wenselijk De beoogde oplossing is realiseerbaar binnen de (eventueel uit te breiden) infrastructuur

7 Verantwoording • Het Plan van Aanpak is consistent o Kenniskader, Probleemstelling, Beoogde oplossing, Methode van probleemaanpak en Projectorganisatie zijn intern consistent o De Probleemstelling is consistent met Kenniskader, Beoogde oplossing, Methode van probleemaanpak en Projectorganisatie


Download ppt "Kwaliteitskenmerken van een PvA"

Verwante presentaties


Ads door Google