De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor financiële rapportages

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor financiële rapportages"— Transcript van de presentatie:

1 voor financiële rapportages
XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 1 (van 3) 28 november SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Ontstaan XBRL Idee 1998: Charlie Hoffman Project door AICPA in 1999
Oprichting XBRL Int. in 1999 NIVRA betrokken sinds 2000 Oprichting XBRL Nederland najaar 2002 XII conferenties in Nederland: 2003 en 2008 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Waarom XBRL? Gegevensuitwisseling tussen bedrijven en hun intermediair vindt ook in hoge mate geautomatiseerd plaats. Relaties tussen bedrijven en hun klanten, leveranciers, afnemers, etc. zijn in hoge mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Voorbeelden zijn: Elektronisch betalen (SEPA) en verwerken transacties Elektronisch bestellen en factureren, etc. Relaties Bedrijven Intermediair Formaten Uitvragende partijen Aandelenbeurzen Sociale instellingen Aandeelhouders KvK’s Uitwisseling met uitvragende partijen is niet gestandaardiseerd en slecht deels geautomatiseerd. Voorts verschillende gegevens, formaten en frequenties. Vaak op ad hoc basis. Uitvragende partijen gaan van hun eigen informatie behoefte uit, geen overleg of coördinatie. De gegevens zijn niet herbruikbaar en niet direct bruikbaar, daarom herinvoer door overtypen of scannen, waarbij naast kosten fouten worden gemaakt door verkeerde interpretatie en/of arbitraire keuzes. Proces is onbetrouwbaar, inefficiënt, inflexibel en kostbaar Analisten Belastingdienst Pers Banken Verzekeringen Toezichthouders CBS Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Speech by SEC Chairman:
Opening Remarks to the Practising Law Institute's SEC Speaks Series by Chairman Christopher Cox U.S. Securities and Exchange Commission Washington, D.C. March 3, 2006 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Ontwikkelingen Van papier naar digitaal (PDF, HTML, UBL, XML, XBRL)
Standaardisatie (IFRS, IFRS-SME, GRI, CO2) Van standaard naar meer maatwerk Hogere frequentie Van alleen financieel naar business informatie Markt op zoek naar standaarden die deze ontwikkelingen faciliteren Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 You will give 5,000 dollar to the person on your right on 12-12-11
Casus You will give 5,000 dollar to the person on your right on Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 You will give 5,000 dollar to the person on your right on 12-12-11
CONSISTENTIE You will give 5,000 dollar to the person on your right on You will give 5,000 dollar to the person on your right on TRANSPARANTIE You will give 5,000 dollar to the person on your right on Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 XBRL is BAR-code voor financiële data
Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor financiële data Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Taxonomie Liquide middelen 20.000 Euro Instance Label Presentation
5de van Vlottende activa Calculation +1 voor som Vlottende activa References BW 2 artikel 372.1 Formula Beginbelans & eindbalans ≥ 0 Dimensions Hypercubes, Assen, Members <nl-gen:CashAndCashEquivalents contextRef=“CS" decimals="INF" unitRef="EUR">20000</nl-gen:CashAndCashEquivalents> Liquide middelen Euro Instance Valuta EUR Precisie INF Scenario a Commercieel Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques. Period Entity Scenario b Enkelvoudig Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL
Domein laag FRIS Domein Generieke gebruikerslaag Architectuur NT NL-FRIS Dimensions Modelleringsregels FRTA FRIS Technische laag XBRL 2.1 Specificatie XML XSD XML-laag XPointer XLink Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

13 Globale architectuur Nederlandse Taxonomie
Entrypoint Definition lb Definition lb Presentation lb Presentation lb Hypercube Tuples References lb Dimensions Abstracts Labels lb Items Domains Domain members Domain types Domain codes NL Common data NL Genbase NL types NL codes Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 De Nederlandse Taxonomie (NT) als voorbeeld
Bedrijven Accountants Industrie Sectoren Zorg Banken Sectoren KVK CBS Belasting- dienst De NT Nationaal IFRS Generiek Internationaal Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 Harmonisatie en standaardisatie
Statistiek opgave Jaarrekening Rapportages Aangifte Domein Generiek NL IFRS Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

16 Instance Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 Presentatie van instances
Op basis van de standaard definities in de taxonomie Rendering op basis van de presentation & label linkbases Splitsing per context (combinatie van o.a. period en scenario) Inline XBRL Webpagina (XHTML) met XBRL snippets erin verwerkt WYSIWYG? Stylesheets Op basis van Extensible Stylesheet Language Transformations Statisch en complex Table linkbase Cartesisch coördinatenstelsel In ontwikkeling Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 Rapportageproces Intermediair XBRL rapport Nederlandse Fiscaal
Wet- en regelgeving Intermediair XBRL rapport Fiscaal Nederlandse Taxonomie Mappen Grootboek XBRL bericht HR Validatie Creatie Gebruik 18 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 18

19 Demo Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

20 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

21 XBRL wordt gebruikt voor ……...
Externe rapportages Jaarrekeningen Belastingaangiftes Statistiekopgaven Toezichtrapportages (met name beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen) Kredietrapportages Corporate actions (pilot) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (GRI-taxonomie) Carbon Disclosure Project (pilot) Interne rapportages (Management rapportages) Accounting (XBRL Global Ledger) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

22 Gebruik van XBRL divers
Verschillende doelgroepen Beursgenoteerde bedrijven versus MKB of alle bedrijven Alleen specifiek doelgroep, zoals financiële instellingen Verschillende doelstellingen Primair betere toegankelijkheid/beschikbaarheid en hogere kwaliteit data (SEC, FFIEC), versus Primair lastenverlichting (o.a. Nederland / Australië via SBR) Verschillende toepassingen Single domein versus Multi domain (SBR concept) Verschillende implementaties Bolt-on versus Embedded Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

23 XBRL Int. Jurisdictions by geography
Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

24 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

25 Huidige status gebruik XBRL/SBR
Verwacht verplichting in: UK (Jaarrekening) Ierland Zweden Duitsland Verplicht in: België UK (Corporate Tax) Italië Spanje Denemarken Wordt gebruikt in toezicht banken (EBA/EIOPA/ESMA) Wordt gebruikt in toezicht banken (FFIEC) Verplicht in: China Japan Korea Singapore US SEC: Listed FFIEC: banks Australië SBR Programma 22 diensten Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

26 The US Banking industry example
Fall ‘05 8900 Banks FDIC OCC FRB OTS NCUA FFIEC XBRL open source data standard used for communicating report requirements, validations, instructions (timeliness/flexibility) Filers required to submit data in XBRL format over the web (automation) Multiple sources of data SINGLE SOURCE (integrity) Processing Time days Days (timeliness) Processing Costs $65M $39M, a savings of $26M (cost/efficiency) Effective September 2005 the banks will prepare and submit a single report tagged in XBRL. This will reduce the number of reports prepared and submitted from five to one. This will greatly enhance the integrity of the information filed due to the application of the calculation and formula link base concepts by the preparers. This will dramatically reduce the processing time from 60 to 75 days to 2 days. This will be accomplished with a net reduction in the overall budget.

27 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

28 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

29 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

30 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

31 SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om
gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

32 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen:
Standaardisatie op het gebied van Gegevens: Nederlandse Taxonomie Processen: Digipoort / BIV Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL Standard Business Reporting Manier van aanleveren van financiele rapportages aan overheden en banken Gaat om belastingaangiftes, publicatiestukken, statistiekinformatie en kredietrapportages Eenmalig vastleggen, meervoudig aanleveren Tijdwinst, efficiency, minder fouten, snellere verwerking: voor beide partijen Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

33 Digipoort 1 2 3 Digipoort XBRL bericht Mededeling XBRL bericht
Respons Routering Controles XBRL bericht 1 Digipoort 2 3 XBRL bericht Mededeling Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

34 Voordelen Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk Betere kwaliteit van rapportages Minder fouten bij verwerking Eerdere foutdetectie Snellere terugmelding Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

35 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

36 Verplichtstelling Belastingdienst
Bapi: aangiften over oudere jaren uitstel voor aangiftejaar 2012 EKA over aangiftejaar 2012 36 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 36

37 KvK en CBS Kamer van Koophandel
uitfaseren papieren deponering van jaarrekeningen oplossing voor accountantsverklaring (samen met NBA) 37 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 37

38 Bancaire Infrastructurele Voorziening
Ondernemer Intermediair Bancaire Infrastructurele Voorziening Bericht controle Authen-ticatie Validatie Afleveren 38 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

39 Waar gaan we heen met SBR
SBR als breed gehanteerde standaard Meer uitvragende partijen sluiten aan Meer uit te vragen gegevensstromen Ook toepasbaar op sectoren als zorg, onderwijs en andere Internationaal gebruikt 39 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

40 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

41 Inhoud Reikwijdte Jaarverslaggeving Taxonomie (JVT) Structuur
Vraagstukken (voorbeelden) Toekomst Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

42 Reikwijdte Nederlandse Taxonomie
Aan de Belastingdienst: Aangifte Omzetbelasting (OB) Aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) Verkorte aangifte VpB Aangifte Inkomstenbelasting (IB) Verkorte aangifte IB Opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP) Aan het CBS: Opgaven Productiestatistieken Opgaven Investeringsstatistieken Opgaven Omzetstatistieken Aan de Kamer van Koophandel: Jaarrekeningen (JVT) Aan de banken: Kredietrapportages Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

43 JVT – Rapportages (1) Type jaarrekening: Grondslag: via Dimensions
Geconsolideerd Enkelvoudig Grondslag: Commercieel Fiscaal via Dimensions Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

44 JVT – Rapportages (2) Dutch GAAP IFRS Kleine organisaties
Fiscale grondslagen Inrichtingstukken / publicatiestukken / Gecomprimeerd Commerciële grondslagen Middelgrote organisaties Inrichtingstukken / publicatiestukken Grote organisaties IFRS Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

45 JVT – Structuur (1) 18 ‘blokken’
Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

46 JVT – Structuur (2) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

47 JVT - Vraagstukken Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

48 Beheer en opzet van taxonomie-extensies
Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

49 JVT – tagging (1) voorbeeld ‘deep tagging’
TAXONOMIE <snijbonen> <wortels> <tomaten> <kool> <sla> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 JVT – tagging (2) voorbeeld ‘block tagging’
TAXONOMIE <groente> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

51 Toekomstverwachtingen
Verslaggeving: Wetswijzigingen (nieuwe EU jaarrekening richtlijn) Keuze voor private extensies (open rapportageproces) of gestandaardiseerde rapportages (gesloten rapportageproces) Techniek: “Tellingen” linkbase Table / rendering linkbase XBRL Formulas (FRIS regels / consistentie regels) Overig: NBA taxonomie Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "voor financiële rapportages"

Verwante presentaties


Ads door Google