De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor financiële rapportages

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor financiële rapportages"— Transcript van de presentatie:

1 voor financiële rapportages
XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 3 (van 3) 28 november SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3

4 Audit and Assurance issues
De huidige audit standaarden bieden geen ondersteuning hoe om te gaan met het verstrekken van zekerheid bij rapportages in XBRL-formaat (aanpak en rapportage) Financial Statements op papier zijn iets anders dan FA in XBRL formaat in de vorm van een Instance (ander object van onderzoek) Huidige controleverklaring richt zich het beeld (document level / fair view) Een Instance is een dataset die op verschillende wijze kan worden gepresenteerd Nog geen taxonomie voor de controleverklaring / assurance-rapport en op welke wijze deze te koppelen aan het object van onderzoek Geen eisen voor het waarborgen van authenticiteit (integriteit) en vertrouwelijkheid Geen afspraken over het (elektronisch) kunnen ondertekenen van controleverklaringen / assurance- rapporten Nog geen audit tools ter ondersteuning van onderzoek naar de kwaliteit van Instances Research paper AWG, november 2006 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Wat wel beschikbaar Position en informatieve papers van IFAC/IAASB, FEE, AICPA, IIA, ISACA en ACCA Beslissing SEC (2009) om expliciet nu nog om zekerheid bij XBRL rapportages te vragen Guidance van de AICPA in de vorm van een AUP en een publicatie “Principles and Criteria for XBRL Formatted Information” Onderzoek van ACCA en CFA Institute over verwachtingen bij stakeholders Wetenschappelijke publicaties met onderzoek en voorstellen Onderzoek in opdracht van ACCA / IAAER onder gebruikers naar hun verwachtingen over assurance bij XBRL-rapportages (publicatie begin 2013) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Stand van zaken Vraag naar (zekerheid) bij rapportages in XBRL/SBR?
Wereldwijd nog geen vraag naar assurance bij jaarrekeningen / rapportages in XBRL. Wel XBRL rapportages met klassieke verklaring. In oktober 2010 wel aankondiging door China dit op de internationale agenda te gaan zetten. Wel verwachting vraag in aantal landen (Nederland, Zweden, Singapore, India, Chili, Zuid-Afrika) Nederlandse overheid heeft afspraken met de NBA dat tijdig (tijdelijke) oplossing beschikbaar is om jaarrekeningen met controleverklaring in XBRL/SBR te kunnen publiceren. Activiteiten IFAC / IAASB XBRL Taskforce (2009 – 2011): Status onduidelijk, verwachting geen NBA werkt aan NBA-aanpak voor SBR Kantoren komen met voorbeelden: XBRL jaarrekening Deloitte ( / / ) gebaseerd op NL-GAAP met assurance-rapport E&Y XBRL jaarrekening E&Y ( ) gebaseerd op IFRS + verslag MVO met assurance-rapport BDO Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17

18

19 Train the trainer 28 november 2012 Peter Eimers

20 Het proces Nederlandse taxonomie (NT) Actuaris Belasting-dienst
Kamer van Koophan-del Banken Andere NBA Jaarrekening in XBRL 4 1 Verklaring in XBRL 3 6 Ontvangst van de XBRL rapportage, in dit geval de jaarrekening, van de onderneming. Hierin zit een entrypoint naar de NT-KvK extensie. De ondermening heeft deze instance getekend. Wij streven naar electronisch, maar in het begin kan het ook zonder. De accountant stelt dan vast dat de “nat” getekende jaarrekening cf de instance is. De accountant genereert een verklaring in XBRL format. Hierin wordt de berekende hash over de getekende jaarrekening instance opgenomen. Deze instance wordt door de accountant met het beroeps certificaat getekend. En dan in enige vorm (SOAP) verstuurd naar de “uitvragende partij, getekend door organisatiegebonden certificaat. Electronische handtekening van de ondernemer Electronische handtekening van de accountant 5 2

21 Bouwstenen van SBR Assurance
Het woordenboek van SBR Het pakketje Getrouw beeld At this moment, the NBA is implementing a solution consisting of: A normative presentation model A NBA taxonomy, which auditors can use to prepare auditors reports in XBRL format (to be attached to SBR annual accounts) A mechanism with which the auditor can digitally sign auditors reports in XBRL format and link the auditors report inextricably to the SBR annual accounts. Taxonomie Tekenen en koppelen Presentatie

22 XBRL enabled verklaringen generator
NBA Taxonomie Deelbare verklaring Entrypoints voor Controle(ISA 700); Beoordeling (ISRE 2400 & 2410) Samenstelling (ISRS 4410) Context: Soort verklaring Hash Disclaimer Het woordenboek van SBR The fair view Deelbare verklaring: Elke paragraaf is een apart element in de taxonomie. Afhankelijk van het soort opdracht en soort verklaring wordt een aantal elementen “verplicht”. Belangrijk is dat alleen alle elementen samen de accountantsverklaring vormen. Daarom voegen we een “Disclaimer” toe, om dit duidelijk te maken. Soort verklaring: met name op verzoek van de banken hebben we een element voor soort verklaring: goedkeurend, goedkeurend met, etc. De uitvragende partijen kunnen hierdoor makkelijk de aandacht vragende verklaringen uitsorteren. Door de elementen, kunnen zij ook makkelijk de bijzondere paragrafen eruit lichten. XBRL enabled verklaringen generator Taxonomie

23   Het tekenen en koppelen Tekenen ven de verklaring
Beroepscertificaat Koppelen instances Hashtotaal Meerdere verklaringen Het pakketje Beroepscertificaat is persoonlijk. Als er iets wordt gewijzigd in de verklaring “vervalt” de handtekening. Het hashtotaal wordt berekend over de jaarrekening instance, en de uitkomst wordt opgenomen in de verklaring. Het zal mogelijk zijn meerdere verklaringen aan dezelfde jaarrekening instance te hangen, zie volgende sheet. Tekenen en koppelen

24 Presentatie Getrouw beeld in een “papieren” jaarrekening Presentatie
The dictonary of SBR The package Getrouw beeld “ Papieren” jaarrekeningen geven zowel de feiten (cijfers en aanvullende info), maar ook een bepaalde (voorgeschreven) presentatie, om goed inzicht te kunnen geven. Wij geven een verklaring bij beide: feiten en beeld. Presentatie Is dit een getrouw beeld?

25 Normatief presentatie model
Jaarrekening XBRL technisch valide Inhoud valide Presentatie conform BWII en Besluit modellen jaarrekening Verklaring XBRL technisch valide Inhoud valide Presentatie conform NBA eisen NBA ontwikkelde – gecertificeerde functionele specificaties: Validatie van XBRL techniek Validatie van inhoud (debet = credit, etc) Beeld conform voorgeschreven modellen. Nog niet besloten hoe wij dit zullen gebruiken: Func specs ter beschikking stellen, zelf een NPM bouwen. Bij zelf bouwen, hoe ter beschikking te stellen? Diverse opties worden in Q4 nader onderzocht. Opstellers / vaststellers jaarrekening De accountant Gebruikers / maatschappelijk verkeer

26 ?

27 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

28

29 Datamodel SBR BoK Kenniscomponent Doelgroepen (profiel) Kenmerken:
Verschaffer Uitvragende partij Softwareleverancier Intermediair Auditor Gebruiker Bestuurder Accountant Kennis- en onderwijsinstelling Rollen: AB AS AC A-expert Kenmerken: Titel Inhoud Auteur Datering Taal Vorm Locatie (Bron) Vormen: Tekst (Wetenschappelijk) artikel Boek Flyer (Folder) Brochure White paper FAQ Factsheet Handleiding / -reiking Casestudie Scriptie / referaat Aansluitdocument Nieuwsbrief / -item Presentatie Video / Webcast Hulpmiddel Training / Cursus Link Dimensie NL-situatie Internationaal Kenniscomponent Aandachtsgebieden (kennisdomeinen): Ontwikkelingen XBRL SBR SBR Programma Internationaal Impact Business case Taxonomie Instance document Verslaggeving Samenstellen Aanleveren Assurance Verbreding Verplichtstelling Certificaten Digipoort eHerkenning Verschillende rapportages (Vpb / IB / OB / ICP / Kredietrapportage) Bestuurs-niveau Strategisch Tactisch Operationeel Kennisniveau Algemeen Beginner Gevorderd Expert Invalshoek Technisch Bestuurlijk Organisatorisch Bedrijfseconomisch

30 SBR BoK Kenniscomponenten kunnen op de volgende wijze worden gezocht:
Via de Specieke pagina per doelgroep waarin vanuit de optiek van die desbetreffende doelgroep de belangrijkste kennisbronnen/-componenten zijn aangegeven Via de aangegeven aandachtsgebieden Via de directe links Via de beschikbare specifieke zoekfunctionaliteit Via de algemene zoekfunctionaliteit, zie rechtsboven Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

31 Samenwerking met kennisinstellingen
Samenwerking kan bestaan uit: Gebruik van content in de SBR BoK Commentaar, suggesties, etc. Beschikbaar stellen van content voor de BoK Stimuleren studenten voor uitvoeren onderzoek naar XBRL/SBR ……………………. Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

32 Boek over SBR Het SBR Programma heeft eind 2010 aan de TU Delft de opdracht gegeven om de ontwikkelde kennis m.b.t. SBR vast te leggen en daarmee te borgen. Publicatie komt naar verwachting begin 2013 beschikbaar. Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

33 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

34 Antoon van Aken Docent bedrijfseconomie Opleiding accountancy HVA

35 SBR/XBRL bij de HVA Docent bedrijfseconomie Opleiding accountancy HVA

36 Expertisecentrum Instant Reporting
Start januari 2009 Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs Doel: Kennisuitwisseling en het opnemen van SBR/XBRL in het curriculum

37 Stage+ traject HVA Vanaf 1 september 2009
Vier dagen praktijkstage of afstudeeropdracht met XBRL Een ochtend workshops Organiseren conferentie Eerstvolgende: 30 januari 2013

38 Het curriculum (derde jaar AC voltijd)
Vanaf 2010/2011: Derdejaars Accountancy voltijd Twee colleges over SBR met XBRL Een verkorte versie van de syllabus Toets

39 Het curriculum (vierde jaar AC voltijd)
Vanaf 2011/2012 Project SBR. Leren werken met SBR (XBRL) in de virtuele omgeving van een accountantskantoor.

40 Vierdejaars accountancy (opzet voor 2011/2012) SAP
Portal Uitvragende partijen Banken KVK Fiscus CBS Virtueel accountantskantoor Arvum FIN ADM XBRL ingericht

41 De website van Arvum Accountants
28 november 2012

42 Welke tools gebruiken wij?
Boekhouding en aangifte OB Jaarrekening (concept), deponeringsstukken en kredietrapportages Aangifte VpB en IB Communicatie tussen accountant - klant 28 november 2012

43 Klantenportaal Efficiënt, effectief en veilig samenwerken met onze klanten: Digitaal berichtenverkeer Voorkomen van papierwerk Interne beheersing / audit trail Inloggen en ondertekenen met eHerkenning Functionaliteiten klantenportaal: Aangifte en jaarrekening management Machtigingen registratie Elektronische dossiervorming Ondertekenservice 28 november 2012

44 Stroomoverzicht BIV OB D I G P O R T VpB OB ICP Retourbericht Bank KvK
kredietrapportage Saldibalans D I G P O R T kredietrapportage Klantenportaal Ondertekening KvK JR (concept) JR Publicatie JR Publicatie OB VpB ICP VpB Belastingdienst Retourbericht 28 november 2012

45 Arvum (het virtuele accountantskantoor)
Het virtuele kantoor staat ook open voor gebruik door andere hogescholen

46 Voor meer informatie ,ONDERSTEUNING of samenwerking:
Of 28 november 2012

47 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

48 White paper met voorstellen voor discussie
Gaat uit van: Besproken kennisgebieden Inbedding in de bestaande opleiding als een natuurlijk onderdeel in de verschillende vakken Verschillende rollen van de accountant met daarbij passend kennisniveau Gebruik van XBRL/SBR specialisten Uiteindelijke invulling verantwoordelijkheid opleiding Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

49 Inhoud Waarom XBRL? XBRL, wat het is en hoe het werkt
Stand van zaken internationaal Pauze SBR (concept en programma) De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk Impact op de controlepraktijk NBA-aanpak voor SBR SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR Praktijkvoorbeeld HvA Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding Hoe verder en afsluiting Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 Hoe verder? Beschikbaar stellen presentaties, en
Overzicht met links naar relevante kennis Behoeften opleidingen? Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

51 Bronnen, o.a. www.sbr-nl.nl
/ / dossier XBRL / dossier XBRL Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "voor financiële rapportages"

Verwante presentaties


Ads door Google