De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
R.K.B.S Willibrordus te Breukelen

2 Welkom! Opbouw van de avond - Voorstellen leerkrachten
- Vakken in groep 8 - Projecten - Wat is belangrijk in groep 8? - Het advies - Voorlichting Voortgezet Onderwijs - Mededelingen - Afsluiting

3 Even voorstellen… Karin Ellenbroek Paul Martinus Katinka Pol

4 Vakken in groep 8 - Begrijpend lezen - Coöperatieve werkvormen
- Rekenen - Weektaak - Taal - Kunst & Cultuur - Spelling - Informatieverwerking - Staatsinrichting - Engels - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Biologie - Meervoudige intelligenties

5 Meervoudige Intelligenties
Opdrachtkaarten gebaseerd op Meervoudige Intelligenties (theorie Howard Gardner). Ikkaart - Taalkaart Doekaart - Rekenkaart Samenkaart - Muziekkaart Natuurkaart - Kijkkaart De keuze van de kinderen staat centraal. Projectmatig

6 Kunst & Cultuur Geïntegreerde module (literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie) Module beeldende vorming (tekenen & knutselen) Module muziek (zingen, luisteren, muziek maken en bewegen) Project Kunst Centraal - Belle van Zuylen (Bezoek aan Slot Zuylen)

7 Projecten EHBO (vanaf januari) GGD (Gemeentelijke gezondheidsdienst)
Bureau HALT (Het alternatief) Tweede Wereldoorlog Bezoek Anne Frank huis

8 Wat is belangrijk in groep 8?
Agendagebruik Omgaan met huiswerk Zelfstandigheid Motivatie Concentratie / werkhouding Sociale omgang, weerbaarheid Succeservaringen (Het kwartje valt!) Uitdagingen De werksfeer in de klas Eenheid van de groepen 8

9 Het voorlopig advies In november tijdens de rapportgesprekken.
Uw kind mag bij het gesprek aanwezig zijn. Gebaseerd op: - Leerlingvolgsysteem van groep 1 t/m 8 - Rapport groep 7 en 8 - Observaties door de drie leerkrachten

10 Ons advies Wij brengen tijdens het tweede rapportgesprek, in januari, een advies uit over uw kind. Ook hierbij mag uw kind aanwezig zijn. Ons doel: het niveau bepalen, passend bij het kind. We letten op: Cognitieve talenten Studievaardigheden, zoals: zelfstandigheid, initiatieven nemen, plannen, werkhouding Het kind moet nog ruimte overhouden voor sport, hobby’s e.d. Welke begeleiding/ondersteuning is er voor het kind op de bewuste school?

11 Het Voortgezet Onderwijs
Schoolsoorten * VWO * HAVO * VMBO

12 Voortgezet Onderwijs 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 2 1 WO HBO MBO
Werken 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 2 1 TL GL KBL BBL Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2

13 Basisvorming/ Brugklas / Brugperiode
Alle kinderen krijgen dezelfde vakken. Nederlands Engels Frans of Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en scheikunde Lichamelijke Opvoeding Verzorging Informatiekunde Techniek Tekenen Handvaardigheid Biologie Muziek

14 VWO VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 jaar
Drie schoolsoorten: Atheneum Gymnasium Tweetalig VWO Profielkeuze in de bovenbouw Voorbereiding op studie aan Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs VWO

15 HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 5 jaar Voorbereiding op studie
Hoger Beroeps Onderwijs Profielkeuze in de bovenbouw Afhankelijk van de prestaties doorstroom naar 5 vwo mogelijk HAVO

16 Profielen HAVO en VWO Natuur en Techniek Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Maatschappijleer Engels, CKV, LO VWO HAVO

17 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar
Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen Theoretisch Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze. V M B O

18 Praktijkonderwijs Voor leerlingen waarvan verwacht
wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen. Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt. Geen diploma, maar een getuigschrift PRO

19 Leerwegen in VMBO Theoretische leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) V M B O TL GL KBL BBL

20 Theoretische leerweg Lijkt op de voormalige MAVO
Gericht op studie uit boeken Niet gericht op beroepskeuze Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.) Sluit aan bij MBO niveau 3 &4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4

21 Gemengde leerweg Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen. Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. Examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. Sluit aan op MBO niveau 3 &4.

22 Kaderberoepsgerichte leerweg
Lijkt op de vroegere VBO. Leerlingen doen kennis op via praktisch bezig zijn. Leerlingen zijn bezig met opleiding gericht op functie binnen het kader van de sector (bv sector techniek – kader elektro) Examen in vier algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken. Sluit aan op MBO 2 & 3.

23 Basisberoepsgerichte leerweg
Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn. Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma. Examen in vier algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken. Lichter examenprogramma dan KBL. Sluit aan bij niveau 1 & 2 van MBO.

24 Leerwegondersteunend onderwijs
Bij KBL of BBL advies Extra hulp Kleinere groepen Eigen tempo Toelaatbaarheidverklaring van een Regionale Verwijzingscommissie

25 De sectoren bij KBL en BBL
Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw V M B O TL GL KBL BBL

26 Wat biedt een VMBO aan? Techniek Zorg en welzijn Economie landbouw
Verzorging Uiterlijke verzorging Administratie Handel en verkoop Mode en commercie Consumptief Landbouw en natuurlijke omgeving Bouwtechniek Metaaltechniek Elektrotechniek Voertuigentechniek Installatietechniek Grafische techniek Transport en logistiek

27 Scholen in de buurt Het Niftarlake (Maarssenbroek)
Rientjes Mavo (Maarssenbroek) Broeckland (Breukelen) Broklede (Breukelen) Vechtcollege (Breukelen)

28 Het Niftarlake Toelatingsprocedure * Alléén aanmelden op Niftarlake.
* Brugklas VMBO-T/HAVO  citoscore 532 * Brugklas HAVO/Atheneum citoscore 538 * Brugklas Atheneum  citoscore 543 of hoger * Technasium  citoscore 545

29 Rientjes Mavo VMBO-T  citoscore 530 Samenwerking met Broklede
* VMBO-T/HAVO  positief advies van de leerkracht

30 Broeckland VMBO VMBO BBL VMBO KBL VMBO-T Géén Gemengde Leerweg
Gemengde klassen in leerjaar 1 en 2.

31 Broklede HAVO  citoscore 538 HAVO / VWO VWO  citoscore 545
VWO-T citoscore 545

32 Vechtcollege Particulier onderwijs VMBO-T HAVO VWO

33 Mededelingen Op 5,6 & 7 februari vindt de Cito eindtoets plaats.
Het kamp: Maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni. Gruitdag: Elke woensdag, donderdag & vrijdag Mobieltjes: Op eigen verantwoordelijkheid bewaren in de la van de juf. EHBO start in januari. Zijn er ouders (wel of niet in bezit van een EHBO-diploma) die het leuk vinden om te helpen? Website groep 8: groep8willi.jouwpagina.nl

34 Tot slot Hartelijk dank voor uw aandacht. Zijn er nog vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google