De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?"— Transcript van de presentatie:

1 2. Hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?
Omgaan met jongeren !

2 Waarom is kennis van het onderwijs belangrijk?
Onderwijs altijd in beweging; veranderingen Zelf al enige tijd geleden… Scholen benaderen soms actief stagebiedende organisaties, kennis nemen van schoolsoorten is hierbij belangrijk.

3 Het Nederlandse onderwijs
HBO WO MBO SO PRO HAVO-VWO VMBO BB TL KB GL SBO basisonderwijs

4 Algemene info HAVO - VWO
HAVO 5 jaar VWO 6 jaar 4 profielen Doorstromen

5 MaS in HAVO - VWO Vaak in bovenbouw geplaatst
Mogelijkheden voor beroepsoriëntatie Soms in vrije ruimte

6 Algemene info VMBO Vier leerwegen: BB, KB, GL, TL
Sectoren: landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn, Economie. Trend: Intersectoraal Trend: Leergebieden Uitstroom: zie volgende dia

7 Doorstroom VMBO  MBO

8 MaS in VMBO Verschil tussen beroepsstage en maatschappelijke stage
Beroepsoriëntatie Sectorwerkstuk

9 MaS in SVO Meestal geen MaS Samen naar school…
Ambulante begeleiding in regulier onderwijs Extra begeleiding vaak geregeld (LGF of PGB)

10 MaS in Praktijkonderwijs
MaS in de onderbouw Leeropdracht: sociale vaardigheden Extra begeleiding vaak geregeld (school)

11 Naast VO steeds meer andere scholen bezig met MaS:
(Maatschappelijke)Stages in het: MBO HBO Primair onderwijs (basisschool)

12 Opdracht 1: schoolsoorten en schema
Geef voor dia 3 de deelnemers de mogelijkheid om zelf een ‘stroomschema’ van het onderwijs te maken. Maak van dia 3 een serie kaartjes (elk kaartje vertegenwoordigt een onderwijssoort). Verdeel de groep in subgroepen Laat elk subgroepje de kaartjes op de juiste volgorde leggen. Laat dia 3 vervolgens zien en bespreek plenair de opdracht na.

13 Opdracht 2: School ervaringen
Laat deelnemers door de ruimte wandelen. Geef een teken waarop de deelnemers stil moeten blijven staan. Deelnemers zoeken een tweetal. Tweetallen wisselen een leuke schoolervaring uit. Geef hierbij een duidelijke tijd aan: bijvoorbeeld 2x2 minuten. Deelnemers krijgen na het uitwisselen weer tijd om te wandelen. Herhaal stap 2 tot 5 een aantal keer.

14 Opdracht 3: discussie Onderwijs is altijd in beweging. Dit levert in menig docentenkamer een discussie op. Maar: hoe kijken stagebieders aan tegen het onderwijs? Tijdens een bijeenkomst met veel stagebieders kan het interessant zijn om een groepsdiscussie te houden over het onderwijs. Hierdoor leren stagebieders het huidige onderwijs nog beter kennen. Gebruik prikkelende stellingen, 2 voorbeelden: Het onderwijs heeft de grootste opvoedende taak. Het onderwijs in Nederland loopt ver achter in vergelijking tot andere landen.


Download ppt "2. Hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?"

Verwante presentaties


Ads door Google