De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D IENST W ONEN Infosessie voor intermediairen 1. O VERZICHT V OORSTELLING 1. algemeen – organigram – missie – doelstellingen – problematiek – kernopdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D IENST W ONEN Infosessie voor intermediairen 1. O VERZICHT V OORSTELLING 1. algemeen – organigram – missie – doelstellingen – problematiek – kernopdracht."— Transcript van de presentatie:

1 D IENST W ONEN Infosessie voor intermediairen 1

2 O VERZICHT V OORSTELLING 1. algemeen – organigram – missie – doelstellingen – problematiek – kernopdracht 2. werking – Team Woonadvies en Team Woonondersteuning – methodiek 3. doorverwijzingen – naar wie kan ik doorverwijzen? – hoe kan ik doorverwijzen? – waarvoor kan ik doorverwijzen? 2

3 O VERZICHT V OORSTELLING 4. samenwerking – waarvoor kan ik beroep doen op Dienst Wonen? 5. vragenronde 3

4 1. A LGEMEEN ORGANIGRAM Stadsbestuur: regelt alles van gemeentelijk belang. Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein. Verantwoordelijk voor dienstverlening aan burgers en voorbereiding van het Gentse woonbeleid. 4 STAD GENT Departement RUMODO Dienst Wonen

5 1. A LGEMEEN ORGANIGRAM Directeur Team Woonadvies en Woonondersteuning woonwinkelsinfobeheer kot@gent ondersteuning Team Beleid regierol sociaal wonen welzijn stadsontwikkeling woonkwaliteit studenten Communicatie externe communicatie Interne communicatie Secretariaat personeelboekhoudingICT 5

6 1. A LGEMEEN MISSIE Een gelijke toegang creëren tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle groepen en elk individu. 6

7 1. A LGEMEEN DOELSTELLINGEN 1.Wij adviseren het woonbeleid en bewaken de uitvoering ervan in een actieve regie binnen de woonsector. 2.Wij bieden woonadvies en ondersteuning aan alle inwoners van Gent. 3.Wij willen dat elke inwoner van Gent kwaliteitsvol woont. 4.Wij organiseren de Dienst Wonen efficiënt en effectief. 7

8 1. A LGEMEEN PROBLEMATIEK meer alleenstaanden meer werkloosheid meer daklozen meer etnisch-culturele minderheden minder rusthuisbedden minder psychiatriebedden krimpende huurmarkt te weinig studentenhuisvesting te weinig sociale woningen moeilijk betaalbare huurmarkt Aantal kwetsbare personen neemt toe! 8

9 1. A LGEMEEN K ERNOPDRACHT Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving en tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid. 9 KERNOPDRACHT verwezenlijken van art. 3 Vlaamse Wooncode en Grondwet art. 23

10 2. W ERKING TEAM WOONADVIES EN TEAM WOONONDERSTEUNING WOONADVIES 1 ste lijnswerking 5 woonwinkels wijkgerichte werking info en advies op maat aan bewoners ruime doelgroep en thematiek infosessies aan groepen signaalfunctie naar beleid toe WOONONDERSTEUNING 2 de lijnswerking herhuisvestingen OO herhuisvestingen acties huisjesmelkerij transitwoningen Vosmeers 10

11 2. W ERKING METHODIEK op ≠ niveaus met ≠ tijdsperspectieven inwerken op ≠ niveaus met ≠ tijdsperspectieven inwerken – KT: de burger – MLT: de wijk (bijv: stadsvernieuwingsprojecten) – LT: de stad integraal werken volgens de 4 W’s integraal werken volgens de 4 W’s – wonen – weten – welzijn – werken dienstverlening op maat van de cliënt dienstverlening op maat van de cliënt – vertrekken en opentrekken van de vraag – vraag vanuit ≠ invalshoeken bekijken – actief luisteren en informeren – heldere en begrijpelijke taal gebruiken 11

12 2. W ERKING METHODIEK laagdrempelig werken laagdrempelig werken – hoge toegankelijkheid – via verschillende kanalen (bijv: zitdag, huisbezoek, telefoon, e-mail, brief, …) pro-actief werken pro-actief werken – informeren – sensibiliseren preventief werken preventief werken – infomomenten en workshops (bijv. voor senioren, studenten,…) – folders en brochures curatief werken curatief werken – herhuisvestingen 12

13 2. W ERKING METHODIEK netwerken met woon- en welzijnsactoren netwerken met woon- en welzijnsactoren beleidssignalering beleidssignalering – aandacht voor maatschappelijke tendensen – bottom-up signalen – feedback aan veldwerkers 13

14 3. D OORVERWIJZINGEN NAAR WIE KAN IK DOORVERWIJZEN ? naar Team Woonadvies, bij de Woonwinkelaars naar Team Woonadvies, bij de Woonwinkelaars locatie: 5 Woonwinkels locatie: 5 Woonwinkels – WW Gent Zuid – WW Brugse Poort-Rabot – WW Ledeberg-Gentbrugge – WW St. Amandsberg-Oostakker – WW Sluizeken-Meulestede 14

15 3. D OORVERWIJZINGEN NAAR WIE KAN IK DOORVERWIJZEN ? 15

16 3. D OORVERWIJZINGEN HOE KAN IK DOORVERWIJZEN ? Warme en actieve doorverwijzing van burgers Warme en actieve doorverwijzing van burgers – naar juiste WW (= dichtst bij zijnde) voor info en advies op maat – met juiste documenten (bijv. huurcontract, bewijs inkomen, briefwisseling,…) – realistische verwachting scheppen – opvolgen of burger geweest/geholpen is 16

17 3. D OORVERWIJZINGEN WAARVOOR KAN IK DOORVERWIJZEN ? Voorbeelden van vragen waarbij je kan doorverwijzen: – “Ik wil mij inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning. Hoe begin ik hieraan?” – “Mijn huisbaas liet mij weten dat ik binnen 2 maanden uit mijn studio moet. Kan dat zomaar?” – “Het huis dat ik huur is echt niet in orde, alles is vochtig en ik heb geen warm water. Wat kan ik doen?” – “Wij verbouwen ons huis. Kunnen wij hiervoor premies aanvragen?” 17

18 4. S AMENWERKING WAARVOOR KAN IK BEROEP DOEN OP D IENST W ONEN ? uitwisselen cliëntgebonden info uitwisselen cliëntgebonden info multidisciplinair overleg multidisciplinair overleg signaleren van knelpunten rond wonen signaleren van knelpunten rond wonen vormingen voor woonactoren en intermediairen vormingen voor woonactoren en intermediairen informatiefolders rond wonen informatiefolders rond wonen – Woonpremies in Gent – Sociaal huren in Gent – Een private huurwoning vinden – Een woning huren – De woning heeft gebreken – Sociale lening 18

19 5. V RAGENRONDE 19


Download ppt "D IENST W ONEN Infosessie voor intermediairen 1. O VERZICHT V OORSTELLING 1. algemeen – organigram – missie – doelstellingen – problematiek – kernopdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google