De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie voor intermediairen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie voor intermediairen"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie voor intermediairen
Dienst Wonen Infosessie voor intermediairen

2 Overzicht Voorstelling
1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek 3. doorverwijzingen naar wie kan ik doorverwijzen? hoe kan ik doorverwijzen? waarvoor kan ik doorverwijzen?

3 Overzicht Voorstelling
4. samenwerking waarvoor kan ik beroep doen op Dienst Wonen? 5. vragenronde

4 1. Algemeen organigram Stadsbestuur: regelt alles van gemeentelijk belang. Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein. Verantwoordelijk voor dienstverlening aan burgers en voorbereiding van het Gentse woonbeleid. STAD GENT Departement RUMODO Dienst Wonen

5 1. Algemeen organigram Directeur Team Woonadvies en Woonondersteuning
woonwinkels infobeheer ondersteuning Team Beleid regierol sociaal wonen welzijn stadsontwikkeling woonkwaliteit studenten Communicatie externe communicatie Interne communicatie Secretariaat personeel boekhouding ICT

6 1. Algemeen missie Een gelijke toegang creëren tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle groepen en elk individu.

7 1. Algemeen doelstellingen
Wij adviseren het woonbeleid en bewaken de uitvoering ervan in een actieve regie binnen de woonsector. Wij bieden woonadvies en ondersteuning aan alle inwoners van Gent. Wij willen dat elke inwoner van Gent kwaliteitsvol woont. Wij organiseren de Dienst Wonen efficiënt en effectief.

8 1. Algemeen problematiek
meer alleenstaanden meer werkloosheid meer daklozen meer etnisch-culturele minderheden minder rusthuisbedden minder psychiatriebedden krimpende huurmarkt te weinig studentenhuisvesting te weinig sociale woningen moeilijk betaalbare huurmarkt Aantal kwetsbare personen neemt toe!

9 1. Algemeen Kernopdracht
KERNOPDRACHT verwezenlijken van art. 3 Vlaamse Wooncode en Grondwet art. 23 Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving en tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid.

10 2. Werking team woonadvies en team woonondersteuning
1ste lijnswerking 5 woonwinkels wijkgerichte werking info en advies op maat aan bewoners ruime doelgroep en thematiek infosessies aan groepen signaalfunctie naar beleid toe 2de lijnswerking herhuisvestingen OO herhuisvestingen acties huisjesmelkerij transitwoningen Vosmeers

11 2. Werking methodiek op ≠ niveaus met ≠ tijdsperspectieven inwerken
KT: de burger MLT: de wijk (bijv: stadsvernieuwingsprojecten) LT: de stad integraal werken volgens de 4 W’s wonen weten welzijn werken dienstverlening op maat van de cliënt vertrekken en opentrekken van de vraag vraag vanuit ≠ invalshoeken bekijken actief luisteren en informeren heldere en begrijpelijke taal gebruiken

12 2. Werking methodiek laagdrempelig werken pro-actief werken
hoge toegankelijkheid via verschillende kanalen (bijv: zitdag, huisbezoek, telefoon, , brief, …) pro-actief werken informeren sensibiliseren preventief werken infomomenten en workshops (bijv. voor senioren, studenten,…) folders en brochures curatief werken herhuisvestingen

13 2. Werking methodiek netwerken met woon- en welzijnsactoren
beleidssignalering aandacht voor maatschappelijke tendensen bottom-up signalen feedback aan veldwerkers

14 3. Doorverwijzingen naar wie kan ik doorverwijzen?
naar Team Woonadvies, bij de Woonwinkelaars locatie: 5 Woonwinkels WW Gent Zuid WW Brugse Poort-Rabot WW Ledeberg-Gentbrugge WW St. Amandsberg-Oostakker WW Sluizeken-Meulestede

15 3. Doorverwijzingen naar wie kan ik doorverwijzen?

16 3. Doorverwijzingen hoe kan ik doorverwijzen?
Warme en actieve doorverwijzing van burgers naar juiste WW (= dichtst bij zijnde) voor info en advies op maat met juiste documenten (bijv. huurcontract, bewijs inkomen, briefwisseling,…) realistische verwachting scheppen opvolgen of burger geweest/geholpen is

17 3. Doorverwijzingen waarvoor kan ik doorverwijzen?
Voorbeelden van vragen waarbij je kan doorverwijzen: “Ik wil mij inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning. Hoe begin ik hieraan?” “Mijn huisbaas liet mij weten dat ik binnen 2 maanden uit mijn studio moet. Kan dat zomaar?” “Het huis dat ik huur is echt niet in orde, alles is vochtig en ik heb geen warm water. Wat kan ik doen?” “Wij verbouwen ons huis. Kunnen wij hiervoor premies aanvragen?”

18 4. Samenwerking waarvoor kan ik beroep doen op Dienst Wonen?
uitwisselen cliëntgebonden info multidisciplinair overleg signaleren van knelpunten rond wonen vormingen voor woonactoren en intermediairen informatiefolders rond wonen Woonpremies in Gent Sociaal huren in Gent Een private huurwoning vinden Een woning huren De woning heeft gebreken Sociale lening

19 5. Vragenronde


Download ppt "Infosessie voor intermediairen"

Verwante presentaties


Ads door Google