De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsadviezen schrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsadviezen schrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsadviezen schrijven
Een beleidsadvies is een tekst waarin: beschreven wordt wat de huidige situatie is, wat daar ongewenst aan is en wat er aan gedaan kan worden om de wenselijke situatie te realiseren. een tekst waarin “…zorgvuldig rekening is gehouden met de belangen, wensen en gevoelens van degenen die bij het beleid betrokken zijn.” (Jans, R. (2010)

2 Beleidsadviezen schrijven
Argumenteren Wat we allemaal wel weten maar in ons denken en schrijven soms vergeten…

3 Beleidsadviezen schrijven
1. Wat is jouw rol precies? 2. Heldere vraag/probleemduiding 3. Ordening in je betoog 4. De logica in je betoog 5. Taalgebruik 6. Vorm

4 Beleidsadviezen schrijven
1. Wat is jouw rol precies? Let ook op de MLO-rollen…

5 Beleidsadviezen schrijven
2. Heldere vraag/probleemaanduiding

6 Beleidsadviezen schrijven
Krachtenveldanalyse zie ook : hoog Coalitiepartners Bondgenoten Opportunisten Twijfelaars Vijanden Opponenten Mate van overeen-stemming op inhoud laag hoog Mate van vertrouwen in relatie

7 Beleidsadviezen schrijven
Kracht, genot en last Grote invloed bondgenoten twijfelaars vijanden coalitiepartners opponenten opportunisten Meewerkend Tegenwerkend opportunisten coalitiepartners opponenten bondgenoten twijfelaars vijanden Kleine invloed

8 Beleidsadviezen schrijven
3. Ordening in je betoog: de leeswijzer Ff kijken wat de route precies is… bewering conclusie argument bron citaat aanleiding Leeswijzer: De wegbewijzering van een geschreven stuk. De lezer de weg wijzen in je stuk is als iemand een route uitleggen die je zelf heel goed kent. Je vergeet soms dat de ander die route totaal niet kent.

9 3. Ordening in je betoog: redeneertrant
Beleidsadviezen schrijven 3. Ordening in je betoog: redeneertrant Van algemeen/abstract/groot Of andersom maar altijd in herkenbare verbinding Specifiek/concreet/klein

10 Hoe zit dat bij onze m.b.o.-instelling?
Beleidsadviezen schrijven Voorbeeld: Initiatieven gericht op versterking van de kwalificatiefunctie druisen soms in tegen versterking van de socialisatiefunctie (onderwijsraad 2007). Hoe zit dat bij m.b.o. instellingen die zich bij uitstek in elk geval richten op de kwalificatiefunctie? Hoe zit dat bij onze m.b.o.-instelling?

11 Beleidsadviezen schrijven
Zoek de rode draad van het geheel Probleemanalyse Conclusies Mogelijke oplossingsstrategieën of scenario’s (kort-middellang- lang) Mogelijke keuzedilemma’s (pro’s en cons van de scenario’s) Adviezen Zorg dat de lezer het grote geheel logisch kan snappen en dat hij de links tussen de onderdelen kan volgen

12 Beleidsadviezen schrijven
4. De logica in je betoog: argumenteren gegevens Vertaling bewering Er zijn verschillende soorten vertalingen bij argumentaties: Generalisatie Analogie Signaal Causaliteit Autoriteit Principieel

13 Beleidsadviezen schrijven
Gegeven: 30% van de steekproefpopulatie heeft gestemd op partij x Generalisatie: Bewering: 30% van de stemgerechtigden heeft gestemd op partij x

14 Beleidsadviezen schrijven
Gegeven: Op basis van de postbakopdracht in het assessment center blijkt dat u geen prioriteiten stelt Analogie: Bewering: Geen prioriteiten stellen maakt de kans groot dat u deze functie niet met succes kunt vervullen.

15 Beleidsadviezen schrijven
Gegeven: U heeft een I.Q. van 110 Signaal: Bewering: Uw I.Q. is onvoldoende om een academische studie met succes te volgen

16 Beleidsadviezen schrijven
Gegevens: In Rusland ligt het sterftecijfer van mannen vijf keer hoger dan in West Europa. Per hoofd van de bevolking drinken Russen 14,5 liter pure alcohol per jaar (Ned. 7,9 liter) Causaliteit: Bewering: Mogelijk is er een verband tussen alcoholgebruik en het hogere sterftecijfer van de Russische man

17 Beleidsadviezen schrijven
Gegeven: Cruijff en Maradonna geven in een interview aan dat het WK voetbal slechte technische en tactische kwaliteit voetbal liet zien Autoriteit: Bewering: De voetbal kwaliteit tijdens het WK voetbal was in technisch en tactisch opzicht slecht

18 Beleidsadviezen schrijven
Gegeven: Terreurdaden maken onschuldige slachtoffers Agressie tegen onschuldige mensen is altijd verwerpelijk Principieel: Bewering: Terreurdaden zijn altijd verwerpelijk

19 Beleidsadviezen schrijven
Soorten onderbouwingen bij argumentaties Enkelvoudige argumentatie Bewering Argument

20 Beleidsadviezen schrijven
Soorten onderbouwingen bij argumentaties Meervoudige argumentatie Bewering Argument 1 Argument 2

21 Beleidsadviezen schrijven
Soorten onderbouwingen bij argumentaties Nevenschikkende argumentatie Bewering Argument Argument 2

22 Beleidsadviezen schrijven
Soorten onderbouwingen bij argumentaties Onderschikkende argumentatie Bewering Argument

23 Beleidsadviezen schrijven
Wie is er aan het woord? Jij of je bron? Signaalwoorden / zinnen Ik vind… Volgens mij… Mijns inziens… Ik denk dat… Hieruit kan ik concluderen dat… Mijn standpunt / mening is… Mij wordt duidelijk dat… Of ‘ik’ en ‘mij’ vermijden: Dat wettigt de conclusie dat…

24 Beleidsadviezen schrijven
Een bewering is alleen sterk als deze kan worden gestaafd met erkende bronnen en/of feitelijke informatie! Een bewering uit eigen koker maakt je beleidsadviezen waardeloos! Helder vermelde ‘feiten’, onderzoeksgegevens, erkende theorieën maken jouw adviezen persuasief

25 Beleidsadviezen schrijven
Signaalwoorden voor een argument/bewering/conclusie Dus… Daarom… Kortom… Derhalve… Immers… Aangezien… Namelijk…

26 Beleidsadviezen schrijven
5. Taalgebruik Spelling + stijl correct Juiste verwijswoorden op juiste begrip terug laten slaan Onnodige woorden schrappen Korte zinnen maar geen staccato Afkortingen vermijden Moeilijke woorden vermijden Huisstijl? Jargon vermijden Schrijf in een taal die de ontvanger begrijpt. Laat het door enkele anderen lezen voor je het publiceert


Download ppt "Beleidsadviezen schrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google