De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer én hoe moet uw leerling aan de reken- en taleneisen voldoen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer én hoe moet uw leerling aan de reken- en taleneisen voldoen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer én hoe moet uw leerling aan de reken- en taleneisen voldoen?
april ’17 Nederlands en Rekenen Wanneer én hoe moet uw leerling aan de reken- en taleneisen voldoen?

2 titel presentatie Nederlands en Rekenen VMBO april ’17
: CE: gemiddeld voldoende : idem : eindcijfers Ne en rekenen tenminste 5 en 5 : idem 2015/2016: eindcijfers Ne en rekenen tenminste 5 en 6 titel presentatie

3 titel presentatie Nederlands en rekenen april ’17
Centraal Ontwikkelde Examens MBO niveau 4: rekenen en Nederlands 2013/2014, 3F niveau 2,3: Rekenen en Nederlands 2014/2015, 2F niveau 1: beslissing 2016 (minister) titel presentatie

4 Nederlands en Rekenen titel presentatie Opleidingen niveau 1 april ’17
Referentieniveau 2F Instellingsexamens Wel examen Geen invloed slaag-zakregeling In 2014 beslissing of er voor dit niveau centrale examens komen titel presentatie

5 april ’17 Nederlands en rekenen Opleidingen niveau 2 en 3 (examen vóór ) Referentieniveau 2F Instellingsexamens Pilotexamens Nederlands (lezen en luisteren) + Rekenen Wel examen Geen invloed slaag-zakregeling

6 Nederlands en Rekenen Opleidingen niveau 2 en 3 (examen in en ) Referentieniveau 2F Verplichte examens Nederlands (lezen en luisteren) + Rekenen Instellingsexamens Nederlands (spreken, gesprekken en schrijven) slaag-zakregeling Nederlands + Rekenen niet lager dan 5 Examen Max 1 x 5

7 Nederlands en rekenen Opleidingen niveau 4 (start 2012) april ’17
Referentieniveau 3F Centraal examen: Nederlands (lezen en luisteren) + Rekenen Instellingsexamen Nederlands (spreken, gesprekken, schrijven) Slaag-zakregeling: Nederlands + rekenen + Engels niet lager dan 5 Examens t/m 2015 maximaal 2 x 5, Na 2015 voor Nederlands – Rekenen - Engels max 1 x 5

8 titel presentatie Nederlands en Rekenen april ’17 Lezen:
een informatieve tekst; een instructieve tekst; een betogende tekst. Luisteren: een uitleg een instructie; een gesproken tekst in radio- en televisieprogramma’s of ander uitgezonden of opgenomen geluidsmateriaal. titel presentatie

9 titel presentatie Nederlands en Rekenen april ’17
Denk bij Nederlands op niveau 3F aan: uitleg en instructies over concrete en abstracte onderwerpen; een lange(re) uiteenzetting, beschouwing of betoog, soms met een onderwerp buiten het vak- of interessegebied en/of een abstract onderwerp; gesproken teksten in radio- en televisieprogramma’s en ander uitgezonden of opgenomen geluidsmateriaal. Concrete voorbeelden hiervan zijn: discussies, presentaties, lezingen, uiteenzettingen titel presentatie

10 Nederlands titel presentatie april ’17
Op niveau 2F een tekst begrijpen betekent dat de kandidaat: • de hoofdgedachte van een tekst kan weergeven; • een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken kan maken; • relaties tussen tekstdelen kan leggen; • informatie kan ordenen voor een beter begrip (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden); • indien nodig onbekende woorden kan afleiden uit vorm, samenstelling of context; • beeldspraak kan herkennen; • een relatie kan leggen tussen tekst en beeld. Een tekst begrijpen betekent op niveau 3F dat de kandidaat: • onderscheid kan maken tussen meningen en feiten; • onderscheid kan maken tussen standpunt en argument; • de hoofdpunten en onderbouwingen kan begrijpen in een langere tekst. titel presentatie

11 Nederlands Vakkundig onderwijs april ’17
Op niveau 2F een tekst interpreteren betekent dat de kandidaat: informatie en meningen kan duiden; de bedoeling van de spreker(s) of het doel van de makers van een programma kan verwoorden. Een tekst interpreteren betekent op niveau 3F dat de kandidaat: de tekst kan vergelijken met inhouden uit andere teksten; tekstdelen met elkaar kan vergelijken; conclusies kan trekken naar aanleiding van een (deel van de) tekst; conclusies kan trekken over intenties, opvattingen, gevoelens, stemming en toon van de spreker(s); de bedoeling die de spreker(s) zouden kunnen hebben zoals blijkt uit de tekst, kan verwoorden; de verbale en non-verbale middelen die gebruikt zijn om dit doel te bereiken kan verwoorden; onderscheid kan maken tussen drogreden en argument. Vakkundig onderwijs

12 Nederlands titel presentatie april ’17
Op niveau 2F een tekst evalueren betekent dat de kandidaat een oordeel of waarde van een tekst(deel) of televisie of radioprogramma (of fragment daarvan) kan verwoorden voor zichzelf en dit oordeel kan toelichten. Op niveau 3F een tekst evalueren betekent dat de kandidaat: een oordeel kan geven over de waarde en de betrouwbaarheid van de gegeven informatie voor zichzelf en voor anderen; de argumentatie in een betogende tekst op aanvaardbaarheid kan beoordelen. titel presentatie

13 Nederlands Vakkundig onderwijs april ’17
Op niveau 2F samenvatten betekent dat de kandidaat een eenvoudige tekst beknopt kan weergeven Op niveau 3F Samenvatten betekent dat de kandidaat een tekst kan samenvatten voor zichzelf en anderen. Vakkundig onderwijs


Download ppt "Wanneer én hoe moet uw leerling aan de reken- en taleneisen voldoen?"

Verwante presentaties


Ads door Google