De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013
Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

2 Onderwijsbegrippenkader
Wat is belang voor OCW?

3 OCW beleidsdoelstellingen
Ondersteunen gepersonaliseerde leerlijn Hergebruik van gegevens (geen silo’s) Vergroten vergelijkbaarheid tussen scholen Betere aansluiting tussen primaire en administratieve proces

4 Wat is hiervoor nodig Afspraken over betekenis van begrippen
Afspraken over context waarin begrippen worden gebruikt Gebruik open standaarden Draagvlak bij alle stakeholders voor de standaarden Borgen van beheer en toegankelijkheid van de standaarden

5 Wat vindt OCW van OBK OBK levert belangrijke bijdrage aan standaardisatie van begrippen. Afstemming en beheer van OBK is geborgd binnen EduStandaard (Standaardisatieraad). Aansluiting met SION programma moet geborgd worden.

6 Ontwikkelingen Aansluiting tussen referentiearchitectuur onderwijs (SION) en onderwijsbegrippenkader Onderzoek of linked data principe bruikbaar is voor aansluiting met sectorregisters en Basisregistraties. Onderzoek of linked data principe bruikbaar is om kernprogramma’s en kwalificatiedossiers te ontsluiten

7 Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013
Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

8 Voorstellen Henk Nijstad Teamleader Onderwijsstandaarden
Jos van der Arend (expert) Jeroen Hamers (expert) Leonie Verhoeff (adviseur) Bureau EduStandaard Ondersteunt EduStandaard

9

10 Onderwijsdata als (open) linked data

11 Wat zit er eigenlijk in het OBK?
Alle formele en informele informatie die wordt ontwikkeld in het kader van het ontwerp, de planning, de uitvoering en de toetsing en examinering van het (formele) onderwijs in NL. Bijvoorbeeld: Kerndoelen en Eindtermen Kernprogramma’s van SLO voor PO en VO Kwalificatiestructuur MBO Opleidingslijsten van DUO Referentiekader Taal en Rekenen Kennisbases van de lerarenopleidingen Leer- en toetsstijlen (bijv. RTTI)

12 Kernprogramma’s SLO Vak Vakkern Subkern Leerinhoud Tussendoel

13 De 3 waardes van het OBK De inhoud: Bijv. curriculum PO, VO, MBO
Bijv. begrippen uit de administratieve keten De werkwijze: atomise, describe, relate De technologie: RDF, of open linked data

14 OBK en het Kernmodel Onderwijs Informatie
[administratieve keten]

15 Het OBK en EduStandaard
EduStandaard beheert en bestuurt het OBK SIG-werkgroep OBK Special Interest Group Bureau EduStandaard (Kennisnet) ondersteunt Kennisnet faciliteert en stimuleert het gebruik van het OBK

16 De BegrippenBrowser Generieke begrippenbrowser
dus niet speciaal voor bijv. de Kernprogramma’s van SLO Kennisnet ontwikkelt ook andere tooling ter onderteuning van het gebruik van het OBK, zoals het OBK beheertool

17 Proeftuin LinkedData 2.0: Examens

18 Proeftuin LinkedData 2.0: Examens
Evaluatieinstrument bovenbouwonderwijs Economie voor docenten (havo) Diagnostisch instrument voor leerlingen Optioneel: Koppeling met adaptief leersysteem Looptijd: april – oktober 2013

19 Proefopstellingen Linked Data
Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

20 Proefopstelling Linked Data
Onderdeel van het Programma Educatieve Contentketen 2 (ECK2) Uitgevoerd in 2012 Een experimentele toepassing van het OnderwijsBegrippenKader De Proefopstelling Linked Data bracht vier kennisgebieden bij elkaar: Methodes: zowel ‘gesloten’ als ‘open’ methodes Kernprogramma’s: ontwikkeld door SLO Referentiekader Taal en Rekenen: ontwikkeld door de expertisecentra taal en rekenen Edurep: de nationale database voor online beschikbaar lesmateriaal

21 Proefopstelling Linked Data
De informatie die in de Proeftuin Linked Data wordt gegenereerd/afgeleid bestaat uit: Leerplaninformatie van Leerplan In Beeld (SLO): welke kerndoelen, eindtermen, tussendoelen en vakinhouden zijn van toepassing op dit lesmateriaal Informatie over Referentiekader Taal en Rekenen: welke onderdelen zijn van toepassing op dit lesmateriaal

22 Proefopstelling Linked Data
De Proeftuin Linked Data beperkte zich tot: Aardrijkskunde havo/vwo 1, voorbeeldmethode: De Geo Lesboek havo/vwo 1 Wiskunde havo/vwo 1, voorbeeldleerlijn: Math4All

23 Drie use cases: De Verantwoordingsmodule Methode: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een methode De Bronnenaanwijzer: docenten melden bronnen aan bij methodes De Verantwoordingsmodule Arrangementen: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een arrangement

24 Input Methode of arrangement Output Verantwoordings-kaart
Proefopstelling Linked Data Input Methode of arrangement Output Verantwoordings-kaart

25 Demo: http://linked-data.kennisnet.nl
Log in met je Entree-account of maak er een aan.

26 Methodestructuur

27 Context: Kernprogramma

28 Context: Kernprogramma

29 Referentiekader Taal en Rekenen
Context: Referentiekader Taal en Rekenen

30 Aanvullende bronnen uit Edurep
Context: Aanvullende bronnen uit Edurep

31 Uitkomsten Positief! Inhoudelijk valide Haalbaar
Maar ook: nog onvoldoende toepasbaar Daarom: op zoek naar nieuwe use cases! → Proefopstelling Linked Data 2.0

32 Proefopstelling Linked Data 2.0
Aansluiten bij ‘opbrengstgericht leren’ Aansluiten bij learning analytics Toepassingsgebied: de onvoorstelbaar rijke informatiebron van het Centraal Schriftelijk eindexamen!

33 Use Cases Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw
We koppelen de resultaten die leerlingen op een bepaald eindexamen hebben gehaald (het eindexamen havo economie van 2012 en 2013) aan het kernprogramma Economie havo bovenbouw van SLO en aan de op school gebruikte lesmethode (lesbrieven van LWEO en Percent van ThiemeMeulenhoff). Zo kan per kernprogrammaonderdeel en per hoofdstuk/paragraaf/lesbrief zichtbaar worden gemaakt op welke onderdelen de leerlingen goed en waar ze minder goed hebben gescoord. Het docententeam kan deze informatie gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren. En leerlingen die zich voorbereiden op een herexamen kunnen deze informatie gebruiken om gericht te oefenen. Diagnostisch instrument voor leerlingen Zodra de koppeling is gelegd tussen eindexamenopgaven en het op school gebruikte lesmateriaal kunnen bovenbouwleerlingen per onderdeel van het lesmateriaal gericht oefenopgaven van het CSE maken én hun eigen resultaten afzetten tegen de ‘benchmark’ van alle leerlingen die die opgaven eerder hebben gemaakt. In het project wordt hiervoor gebruik gemaakt van van VO-Content. Op deze manier krijgen ze een gedetailleerde indruk van de mate waarin ze op koers liggen voor hun eigen eindexamen. Voor docenten ontstaat de mogelijk om wat meer (of minder) begeleiding op maat te bieden. Het is tevens een algemene ‘real time’ kwaliteitscheck van het onderwijs. Koppeling met adaptieve leersystemen (optioneel) Ook vanuit adaptieve leersystemen die op school worden gebruikt, kan de koppeling met het CSE en de eindexamenresultaten worden gelegd. Leerlingen en docenten krijgen gedetailleerd inzicht in hoe de leerling in zijn leerproces vordert in de richting van het eindexamen: hoeveel tijd besteedt hij aan de verschillende onderwerpen en hoe presteert hij er op.

34 Onderwijs Begrippen Kader
Kern-programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Eindexamen-gegevens Kern-programma Referentie-kader Taal en Rekenen Methode-structuren Eindexamensite.nl Proefopstelling Linked Data 2.0

35 OnderwijsBegrippenKader
Eind-examen-syllabus Eind-examen-programma Les-materiaal Eind-examen-opgave Scores, psycho-metrische gegevens Kern-programma Eind-examen-vraag

36 Project Deelnemers: Groep LOOT-scholen
ThiemeMeulenhoff, LWEO en VO-Content Cito SLO Kennisnet Looptijd: mei-oktober 2013 Klankbordbijeenkomsten in juni en september


Download ppt "Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google