De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Concept) Edurep Jaarplan 2014 Manon Haartsen, productmanager Edurep (Kennisnet)

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Concept) Edurep Jaarplan 2014 Manon Haartsen, productmanager Edurep (Kennisnet)"— Transcript van de presentatie:

1 (Concept) Edurep Jaarplan 2014 Manon Haartsen, productmanager Edurep (Kennisnet)

2 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat vraagt het onderwijs van de ECK? Leidende thema’s VO:  opbrengstgericht werken  uitgaan van leerbehoefte  beheersbare kosten Leidende thema’s PO:  opbrengstgericht werken  passend onderwijs  21st century skills  beheersbare kosten Bron: Visiedocumenten & PvE Leermaterialenketen PO, VO, MBO Leidende thema’s MBO:  opbrengstgericht werken  Gedifferentieerd & gepersonaliseerd  Kwalificatiestructuur  beheersbare kosten Leidende thema’s HO:  OER ondersteunen

3 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat vraagt het onderwijs van de ECK? Prioriteiten: •Aansluiten bij leerbehoeften van leerling •21st century skills ondersteunen •(Massa)maatwerk (voorwaarde = standaardisatie) •Leeropbrengsten •Digitalisering •Learning analytics •Innovatie •Professionalisering (randvoorwaarde) •Definitie onderwijstijd

4 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat vraagt het onderwijs van de ECK? EISEN  Leermaterialen ondersteunen massamaatwerk.  Docenten ‘beheersen’ de specificatie van de leerstof en doorgronden de daarop gebaseerde leerlijnen.  Systemen in de school ondersteunen maatwerk.  Connectie met open content is aanwezig en wordt ondersteund.

5 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. En wat is daarop ons antwoord? Verbindende schakel Publiek-private samenwerking Pre-competitief Aanbieders van leermateriaal Zowel open als ‘gesloten’ Vindplaatsen van leermateriaal Zoals ELO’s, portals, adaptieve leersystemen Gebruikers van leermateriaal Leerlingen, docenten, experts Edurep

6 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Het fundament: de driehoek Nauwe relatie tussen aanbieders, vindplaatsen, gebruikers & Edurep -Klantbijeenkomsten -Klantgesprekken -Nieuwsbrieven -Klantcases zichtbaar -Wederzijdse communicatie nieuwe aansluitingen -Service levels

7 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Terugblik 2013: het fundament •Documentatie en begeleiding voor aansluiting verbeterd •Website herzien •4x klantbijeenkomsten waaronder ECK-klantendag •Contact met alle bestaande klanten •Migratie naar toekomstbestendig platform  Performance ruim boven service levels

8 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer vindplaatsen Aansluiten bij leerbehoeften 21st century skills Connectie met open content Dus vooral: aanvullend materiaal, juist daar waar de methode niet voldoende is (extra inoefenen, specifieke leermoeilijkheden, etc) en 21st century skills. Gezamenlijk open en gesloten materiaal. Meer collecties Systemen ondersteunen maatwerk Connectie met open content Beheersbare kosten Denk dan aan: ELO’s, LAS’sen, uitgevers, distributeurs, adaptieve systemen, partijen die zich op ouders richten

9 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Terugblik 2013: meer aansluitingen  5 nieuwe collecties: Geologie van NL, Kennislink, Bibliotheek.nl, Codename Future, EduApp.  6 nieuwe afnemers: Educator, We school, Pomanagement.nl, Leerlab, Nationale Onderwijsgids, Webskoel •Edurep widget gelanceerd •Pilot met Product List Service uitgevoerd

10 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer vindplaatsen… •Als een zoekmachine met name via de nieuwe Edurep-widgetEdurep-widget

11 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat.

12 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer vindplaatsen… •Als een zoekmachine met name via de nieuwe Edurep-widgetEdurep-widget •Of als een automatische lijst bijvoorbeeld op een methodewebsitemethodewebsite

13 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat.

14 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer vindplaatsen… •Als een zoekmachine met name via de nieuwe Edurep-widgetEdurep-widget •Of als een automatische lijst bijvoorbeeld op een methodewebsitemethodewebsite •Of als een overzichtskaart van een vak zoals itslearning in de proeftuin

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer vindplaatsen… •Als een zoekmachine met name via de nieuwe Edurep-widgetEdurep-widget •Of als een automatische lijst bijvoorbeeld op een methodewebsitemethodewebsite •Of als een overzichtskaart van een vak zoals itslearning in de proeftuin •Of als een distributielijst zoals in Limbo

17 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. 17

18 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. 18

19 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer metadata Beheersbare kosten Voorwaarde: standaardisatie tbv massamaatwerk Docenten ‘beheersen’ de specificatie van de leerstof en doorgronden de daarop gebaseerde leerlijnen. 19 •Eerste implementatie ‘Metadateerrobot’ (inclusief crawler) •Uitlevering van data (combineren van metadata) verbeteren •Anderen oproepen meer metadata aan te leveren: • Communities van docenten • Studenten aan lerarenopleidingen • Expertisecentra en kenniscentra

20 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Terugblik 2013: Metadata (1) Onderwijsbegrippenkader geïntegreerd in Edurep: •Mappings van oude vocabulaires naar nieuwe begrippen •Edurep widget gebouwd op basis van nieuwe begrippen •Mogelijkheid tot aanvullen begrippen bij Uuid’s ontwikkeld  Ondersteuning Pilot Linked Data 3.0  Edurep widget voor meer directe toepassingen

21 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Terugblik 2013: Metadata (2) •Onderzoek ism TU Enschede naar automatisch afleiden van metadata ogv leerniveau •Experimenten met crawlen van collecties •Experimenten met matchen van Onderwijsbegrippenkader-termen met andere Indexen  O.a. nieuwe collectie Flipping the Classroom  Matchingtool voor indexen versus OBK-termen i.c. Biblion

22 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Doorontwikkeling techniek Meer variatie mogelijk maken t.b.v. (massa)maatwerk Digitalisering Innovatie Beheersbare kosten •Splitsing tussen zoeken naar plaatjes en zoeken naar lesmateriaal •Sociale metadata (m.n. ratings) makkelijker implementeerbaar voor vindplaatsen •Doorontwikkeling Edurep widget o.b.v. feedback •Kwaliteitsgegevens en relevantiescore meegeven in de metadata

23 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Werken aan inzicht “Learning Analytics” Beheersbare kosten •Rapportage.edurep.nl herbouwen en uitbreiden •Gebruiksgegevens verzamelen van aangesloten portalen

24 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Terugblik 2013: Inzicht •Aparte logging voor de widget •Betere logging-mogelijkheden overall •Intensievere controle op collecties  verbeteringen aan metadata via klant-aanpassingen en XSLT’s

25 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Uitdaging volgens de sectorraden Van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde leermiddelenmarkt #durftevragen #durftevragen #durftevragen

26 Bedankt voor uw aandacht! Manon Haartsen – Productmanager e-mail:m.haartsen@kennisnet.nl twitter:@edurep Kennisnet.nl twitter:@kennisnet


Download ppt "(Concept) Edurep Jaarplan 2014 Manon Haartsen, productmanager Edurep (Kennisnet)"

Verwante presentaties


Ads door Google