De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisnet en de Kennisnet Federatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisnet en de Kennisnet Federatie"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisnet en de Kennisnet Federatie
Conferentie Digitaal Leerplatform Jean-Paul Jo

2 Wie zijn we en wat doen we?

3 Behoeften in het onderwijs
Kwaliteit: Taal & rekenonderwijs: niveau moet omhoog Talentontwikkeling: ruimte voor toptalent Internationale positie economie Speciaal onderwijs: aandacht voor iedereen Doelmatigheid: Crisis: onderwijs krijgt minder middelen Lerarentekort: met name de vergrijzing in het VO Krimpregio’s: krimpcijfers van verschillende regio’s. In die regio’s hebben scholen steeds meer moeite met het vullen van de klassen Ontwikkeling van arbeidsproductiviteit: al jarenlang blijft deze min of meer gelijk. Hierdoor neemt de prijs van onderwijs toe (salarissen stijgen). De vraag is of we ons dat kunnen blijven verantwoorden. Transparantie: Verantwoording: scholen moeten zich naar OCW toe verantwoorden, dat kost nu veel effort van instellingen/managers/docenten Keuze van ouders/leerlingen Vergelijking: scholen willen weten hoe zij er voor staan en van wie ze meer kunnen leren Bedrijfsleven: vooral in MBO (maar ook anderen) willen weten wat zij aangeleverd krijgen Uitwisseling gegevens over leerlingen: om leerlingen goed te kunnen begeleiden van belang dat meer bekend is over de voorgeschiedenis. Negatieve beeldvorming van onderwijs/sector in het algemeen en specifieke instellingen in het bijzonder. Kennisnet

4 Bijdrage ict Kennisnet
Voorbeelden per onderwerp uitwerken (Jetse?). Zie ook aanzet in de presentatie Kennisnet

5 Het onderwijs heeft meer regie over de leermiddelen keten
Kennisnet laat (de keten van) leermiddelen werken voor onderwijs op maat. Het onderwijs heeft meer regie over de leermiddelen keten Vraag en aanbod zijn nog beter verbonden met behulp van standaarden en voorzieningen. De keten is innovatiever en flexibeler en maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk KETEN Doelen De onderwijs sectoren hebben hun wensen en eisen tav de keten geformuleerd en gecommuniceerd met de markt De onderwijs sectoren zijn goed vertegen- woordigt in de governance van beheer en ontwikkeling van standaarden en voorzieningen De afspraken en voorzieningen maken het mogelijk dat open en gesloten leermiddelen centraal vindbaar en arrangeerbaar zijn incl (boekenlijst De afspraken en voorzieningen maken het mogelijk dat leermiddelen in een transparante markt besteld, betaald en gebruikt kunnen worden De afspraken en voorzieningen maken het mogelijk dat leerling gegevens en leerresultaten binnen de wetgeving uitgewisseld kunnen worden De keten faciliteert het kunnen meten van de voortgang van een individuele leerling De keten wordt door ontwikkeld om nieuwe technologien zoals Big data, linked data en learning analytics mogelijk te maken SMART Doelen ECK coordinatie Inspanningen Edurep Wikiwijs BME- Metaplus EduStandaard KN Federatie implementatie ECK

6 Beter vindbaar en beter bereikbaar:
Edurep en de Kennisnet Federatie

7 Wat is Edurep? Edurep is een gratis voorziening van Kennisnet die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze collecties zijn afkomstig van uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties. filmpje

8 Edurep heeft meer dan: 1,5 miljoen leerobjecten 60 onderwijscollecties
45 afnemende portalen In 2013 gemiddeld 3 miljoen zoekqueries per maand

9 Wat is de Kennisnet federatie?
In de Kennisnet Federatie zijn onderwijsinstellingen en leveranciers van educatieve content verenigd. Via onze dienst kunnen de scholen met één login de leermiddelen van de aangesloten leveranciers bereiken. Terwijl de dienstleveranciers de controle over de toegang tot hun product behouden. Een uitkomst voor beide kanten van het onderwijsveld! filmpje

10 < 2.500 scholen aangesloten op Kennisnet Federatie
Feiten & Cijfers < scholen aangesloten op Kennisnet Federatie 5 miljoen authenticaties 80 diensten

11 Vragen?


Download ppt "Kennisnet en de Kennisnet Federatie"

Verwante presentaties


Ads door Google