De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwisseling leerresultaten in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwisseling leerresultaten in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Uitwisseling leerresultaten in de praktijk
Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

2 Onderwerpen Achtergrond ‘Uitwisseling leerresultaten’ / EduStandaard
In de praktijk:

3 Achtergrond Het ECK2-programma (2010-2012) is de broedkamer voor oa.
‘NL-QTI 1.0’ (Uitwisselen digitaal toetsmateriaal) ‘Uitwisseling leerresultaten’ Ontwikkeld samen met alle betrokken stakeholders Sinds april 2013 formeel in beheer bij EduStandaard Beide afspraken hangen samen (zie volgende cylcus slide) Uitleggen wat ‘in beheer’ betekent

4 Achtergrond De afspraken NL-QTI en UWLR ondersteunen de ambitie van de onderwijssector om het opbrengstgericht werken te versterken. Opbrengstgericht werken houdt in dat leraren, managers en leerlingen zich in hun werk- en leerproces laten leiden door de uitkomsten van metingen van het (eigen) kennis- en vaardigheidsniveau.

5 De cyclus van Opbrengstgericht werken
NL-QTI 1.0 UWLR

6 Relevantie UWLR 1.0 Algemeen Voor onderwijsinstellingen
Biedt onderwijsinstellingen, educatieve uitgeverijen, leveranciers van leer- en toetssystemen en leveranciers van leerlingadministratiesystemen de mogelijkheid leerlinggegevens en leerresultaten uit te wisselen. Voor onderwijsinstellingen Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van leerresultaten wordt het onderwijskundig gebruik van deze informatie vergemakkelijkt. Let op: leerling administratie systeem / leerlingvolg systeem

7 Relevantie UWLR 1.0 Voor marktpartijen
Goed geregistreerde en toegankelijke leerresultaten faciliteren daarnaast de verantwoording en communicatie richting ouders en Onderwijsinspectie. Voor marktpartijen Door gebruik te maken van UWLR 1.0 hoeven er minder koppelingen te worden ontwikkeld en onderhouden voor de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten.

8 Scope en implementatie UWLR 1.0
UWLR 1.0 is een basisafspraak. Schaalbare afspraak, waarin bestaande Nederlandse initiatieven (na aanpassing) zijn geïncorporeerd. Kan snel worden geïmplementeerd. Is geïmplementeerd door de meeste educatieve uitgeverijen en aanbieders van leerlingadministratiesystemen in de PO-sector. Implementaties worden voortgezet.

9 Roadmap UWLR 2.0 UWLR 1.0 zal worden doorontwikkeld:
Aansluiting op Basispoort en DTDL. Aansluiting op OSO. Opname extra functionaliteit n.a.v. evaluatie huidige implementaties in de PO-sector. Opname extra functionaliteit n.a.v. wensen stakeholders VO- en MBO-sector. UWLR 2.0: één standaard met verschillende conformance levels.

10 Werkgroep ‘ Gebruik leermateriaal’
Jim Bijlstra Erik Siegel

11 Uitwisseling leerresultaten in de praktijk
Inhoud Kennisnet ECK klantdag - dinsdag 14 mei 2013, 12:00 – 12:45 uur Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

12 Inhoud Inhoud Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool
Dotcomschool en Zwijsen laten u tijdens dit seminar zien hoe de uitwisseling van leerresultaten tot stand is gekomen en hoe het in de praktijk werkt. Start O Antoinette Erdmann (Dotcomschool) O Lisette van Kemenade (Zwijsen) O Henk Nijstad (Kennisnet / EduStandaard) Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

13 Inhoud Inleiding Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool
Waarom een standaard? Start O Docenten willen graag de leerresultaten van hun leerlingen geautomatiseerd en foutloos beschikbaar hebben op een centrale plek, zodat ze van daaruit er verder mee aan de slag kunnen. In het ECK2-programma is hiervoor een afspraak ontwikkeld en inmiddels in beheer gebracht bij EduStandaard. O Leerlingvolg- en schooladministratiesysteem (LAS) Dotcomschool is één van de partijen die als eerste deze afspraak heeft geïmplementeerd. Daarmee wordt het mogelijk om leerresultaten met methodeomgevingen van diverse uitgevers uit te wisselen. In deze presentatie zal Dotcomschool samen met uitgeverij Zwijsen uit de doeken doen op welke klantvragen hiermee precies wordt ingespeeld en welke voordelen dit biedt. Vanuit EduStandaard zal de verdere doorontwikkeling met alle betrokken ketenpartijen worden gepresenteerd. Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

14 Inhoud ECK2/UWLR Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool
Koppeling: Uitwisseling Leerresultaten (UWLR) Start O De koppeling tussen Uitgeverij Zwijsen en Dotcomschool is gerealiseerd voor enerzijds het SchoolOAS en anderzijds Wizwijs, Estafette, Veilig stap voor stap en Veilig leren lezen. O Door deze koppeling krijgt u in het SchoolOAS de beschikking over alle relevante gegevens op leerlingniveau, inclusief de toetsscores en niveaus van methodegebonden toetsen van Zwijsen. Iedere toetsscore die is ingevoerd in een programma van Zwijsen wordt automatisch via de koppeling direct naar het SchoolOAS verzonden. In het SchoolOAS zijn deze resultaten zichtbaar in het onderdeel Schooljaar en het Leerlingdossier bij de leerling. O Ook houdt u via deze koppeling de administratieve basisgegevens op leerlingniveau automatisch in de Leerkrachtmodule van Zwijsen up-to-date. O De uitwisseling vindt goed beveiligd en volledig geautomatiseerd plaats via het Internet. Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

15 Inhoud ECK2/UWLR Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool
ECK2/UWLR koppeling tussen Dotcomschool en Zwijsen Twee webservices: Leerlinggegevens & Leerresultaten Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

16 Inhoud Leerlinggegevens
Vanuit het SchoolOAS worden de leerlinggegevens verzonden naar de uitgever. Start O Alle ingevoerde leerlingen die in een groep/leerjaar zitten worden verzonden naar Zwijsen met een unieke identifier. Klant meldt zowel bij Dotcomschool als bij Zwijsen dat ze gebruik willen maken van de koppeling. O Per leerling worden de volgende gegevens verzonden: Achternaam, voorvoegsel, voorletters, roepnaam, geboortedatum, geslacht, jaargroep, adres, foto URL, hoofdgroep, mutatiedatum en optioneel subgroepen. Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

17

18

19

20 Inhoud Leerresultaten Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool
Vanuit de programma’s van Zwijsen worden de leerresultaten verzonden naar het SchoolOAS van Dotcomschool. Start O Resultaten worden per leerling geregistreerd op toetsonderdelen. Iedere toetsonderdeel afname krijgt een eigen identifier, zodat ook mutaties (herafnames, correcties, etc.) goed verwerkt kunnen worden. O Er kunnen gegevens voor meerdere leerlingen met meerdere toetsafnames in één bericht worden opgenomen. O Per toetsafname worden de volgende gegevens verzonden: Toets onderdeel afname identifier, Toets onderdeel afname datum, Toetscode, Toetsonderdeelcode, Score of resultaat. O URL voor aanvullende informatie (toekomst) De bedoeling van deze (optionele) URL is dat deze leidt naar detail informatie over dit toetsresultaat in de EA. Het LAS kan hiermee de gebruiker de mogelijkheid bieden deze detail informatie eenvoudig toegankelijk te maken. Of hier, voor de authenticatie op de EA, al dan niet de mogelijkheid van single sign-on wordt geboden valt buiten deze afspraak. Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool

21

22

23 Inhoud Vragen & Opmerkingen Start Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen
Welke praktijkvragen heeft u? Start O Gaat u werken met de koppeling ECK2/UWLR? O Welke informatiebehoefte heeft u nog meer? O Vragen? Inleiding ECK2/UWLR Zwijsen Dotcomschool Afsluiting


Download ppt "Uitwisseling leerresultaten in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google