De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy & Social media – Job Vos 13 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy & Social media – Job Vos 13 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Privacy & Social media – Job Vos 13 februari 2013

2 Dit zijn mijlpalen, gevonden in grond bij Wateringse Veld (Den Haag)
Dit zijn mijlpalen, gevonden in grond bij Wateringse Veld (Den Haag). Ze geven de route aan (wegwijzers). Palen stonden langs de weg, gaven de route aan. Gedachte aan Palen: vasthouden. Zo oud als weg naar Rome: Hippocrates 400 voor Chr. Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren

3 persoonsgegeven Geschiedenis privacy
Lange tijd geen ontwikkelingen op gebied van privacy. Industriele revolutie brengt daar verandering in: afweerrecht tegen werkgever en politie 1950 Europees Verdrag Rechten van de Mens. Grondwet in 1983: recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (art 10 lid 1). Wat is het nu: recht met rust gelaten te worden. Persoonlijke vrijheid. Zeggenschap over het delen van je eigen identiteit. Wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp)

4 Social Media en Privacy
Twee soorten privacy-kwesties te onderscheiden: Informatie: betreft de aard van de gegevens die gedeeld worden via social media. Hierbij is degene die de informatie verstrekt, direct verantwoordelijk. Applicaties: betreft de keuze en inrichting van social media platforms (tooling). sociale media is zeven dagen per week, 24 uur per dag

5 Wegwijzers sociale media zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag
Veel ongeschreven regels en afwijkend taalgebruik: raak er in thuis en wordt mediawijs. Docent én leerling. Houd privé en werk gescheiden Online = offline en Gebruik je verstand!

6 Primaire proces Geschikt voor PO?
Foto’s online of delen tijdens de les? Altijd toestemming ouders

7 Secundaire proces Wat wel en niet: bezint eer ge begint Wat mag wel
en wat niet? Reglement!

8 Een paar voorbeelden van richtlijnen…
Je bent zelf verantwoordelijk; Communicatie- en Persprotocol blijft gelden; Houd privé en werk gescheiden; Internet onthoudt alles; Geen vertrouwelijke informatie; Do’s: welke rol, bronvermelding, respectvol, respecteer rechten intellectueel eigendom; check reacties op je berichten. Don’ts: geen reclame, geen mix zakelijk/prive, gepaste communicatie, wees selectief wie/wat je volgt, bij twijfel niets plaatsen. Bron: ROC West-Brabant

9 Grenzen Mag een docent een telefoon innemen?
Artikel 13 lid 1 onder f Wet Primair Onderwijs: De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school en bevat informatie over de rechten en plichten van leerlingen. Artikel 24g lid 1 Wet Voortgezet Onderwijs: Het bevoegd gezag van een school legt elke twee jaar in een reglement, leerlingenstatuut genaamd, de rechten en plichten van de leerlingen vast.

10

11 Tot besluit… Vragen / opmerkingen ? Meer informatie:
dossiers.kennisnet.nl/dossiers/mediawijsheid/10-tips-om-als-school- met-social-media-om-te-gaan/ Hoe? Zo! Sociale media in het mbo sociale-media/ dossiers.kennisnet.nl/dossiers/mediawijsheid/ mijnkindonline.nl/advies/eerste-hulp-bij-tienertweets Job Vos: in jobavos

12 Ter inspiratie…… Filmpje dat illustreert hoe belangrijk het is je privacy op internet te beschermen.


Download ppt "Privacy & Social media – Job Vos 13 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google