De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT"— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT
Krimpen met kansen Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT Teun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)

2 Programma Schets van de problematiek Oplossingsrichtingen:
Flexibilisering & betaalbaarheid en de rol van ICT Keuzen van Onderwijsgroep FIER Andere ICT mogelijkheden bij krimp

3 Wie zijn wij en wie bent u?

4 Krimpregio’s en anticipeergebieden

5 Krimpcijfers Zeer manifest in het PO
Tot 2015: daling kinderen In 2020: totale afname leerlingen (daling van 6,6% t.o.v. 2012) Daling komende 3 jaar in 326 van de 415 gemeenten. In 208 gemeenten zware krimp: tenminste 10% VO en MBO nog beperkt tot krimpgebieden In de komende twintig jaar zal het voortgezet onderwijs echter in vrijwel alle regio’s met matige tot sterke krimp te maken krijgen.

6 Boze ouders bezetten school Visvliet

7 Gevolgen van krimp voor onderwijs
Leerlingenaantallen lopen terug Minder inkomsten, exploitatieproblemen Een groter aandeel personele kosten Instroom jonge docenten vertraagt Kwaliteit van onderwijs staat onder druk

8 Initiatieven

9 Kansen met ICT Krimpvraagstuk: mogelijkheden met ICT
Trajecten: PO (Friesland en Zeeuws-Vlaanderen), MBO (Zeeland) Oplossingsrichting: integrale benadering, gericht op betaalbaar houden van het onderwijs en op het introduceren van meer flexibiliteit in het onderwijs zelf.

10 Onderwijs in krimpregio’s
Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT Onderwijs in krimpregio’s financieel huisvesting schaal personeel

11 Onderwijs in krimpregio’s
Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT Onderwijs in krimpregio’s financieel huisvesting schaal personeel In noordwest Friesland sprake van krimpsituatie Onderwijsgroep FIER: van 20 naar 12 scholen Combinatiegroepen met soms meer dan 3 jaargroepen (combinatiegroep 5 t/m 8 met 30 leerlingen) Klassenmanagement wordt hierdoor steeds moeilijker (wens tot groepsdoorbrekende instructies) Samenwerken op groepsniveau is soms lastig omdat in bepaalde groepen maar zeer weinig leerlingen zitten

12 Onderwijs in krimpregio’s
Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT Onderwijs in krimpregio’s financieel huisvesting schaal personeel Leerling Leerkracht Schooldirectie Schoolbestuur Ouders Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs

13 Onderwijs in krimpregio’s
Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT Onderwijs in krimpregio’s financieel huisvesting schaal personeel Leerling Leerkracht Schooldirectie Schoolbestuur Ouders Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs Op groepsniveau Door effectief klassenmanagement de leerlingen maatwerk bieden. Optimaal gebruik maken van de moderne ICT-mogelijkheden op het gebied van: plannen (flexibele organisatie in relatie tot flexibel aanbod) leren en begeleiden van leerlingen communicatie

14 Onderwijs in krimpregio’s
Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT Onderwijs in krimpregio’s financieel huisvesting schaal personeel Leerling Leerkracht Schooldirectie Schoolbestuur Ouders Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs Op leerlingniveau: Krachtige ICT-omgeving die leidt tot: Leerstofaanbod in leerlijnen (leermiddelenmagazijn) Reflectie op leren en leerbehoeftes Samenwerking op leerlingniveau Digitale samenwerkingsstructuur op leerling niveau

15 Plannen Voorstel voor leerstofaanbod aan leerling
Filters voor zoeken leermiddelen op basis van leerstijl Planning in de vorm van agenda, met aanvullende afspraken voor leerling met leerkracht en andere belanghebbenden Divers type leeractiviteiten : Groep lln met zelfde activiteit / verschillende activiteit Per individuele lln Vooraf inschrijven (vragenuur) Formatieve toetsen Met aanvullende middelen (zorg, surveillance, etc)

16 Leren en begeleiden De leerkracht kan zien met welke leeractiviteit de leerling bezig is (real time). De leerkracht krijgt automatisch een melding als de leerling een geplande leeractiviteit niet of afwijkend uitvoert. De leeromgeving biedt betrokkenen ter ondersteuning van de leeractiviteit gepaste communicatiemogelijkheden aan.

17 Communicatie Communicatie altijd mogelijk
Actieve ouderbetrokkenheid t.a.v. het onderwijsproces is mogelijk Samenwerken aan en delen van bestanden Foto: [Joan M. Mas]

18 Functionaliteiten - systeemgebieden
Office 365 De leeromgeving is een cloud-omgeving, die device-onafhankelijk te gebruiken is. Het is te bereiken via alle moderne devices, ongeacht besturingssyteem In de leeromgeving worden bestanden in een veilige omgeving op geslagen. De opslag van gegevens voldoet aan de Nederlandse wetgeving (bijv. rondom privacy). Er is sprake van een single-sign-on omgeving. Alle gebruikers hoeven maar één keer in te loggen om van alles in de leeromgeving gebruik te kunnen maken De leeromgeving is gekoppeld aan het administratiesysteem (Dotcomschool, Parnassys) Koppeling Dotcomschool en Parnassys

19 ICT kansen bij krimp Adaptief leermateriaal Inspelen op individuele
behoeftes van leerlingen Flip de klas Meer tijd voor interactie in de klas

20 ICT kansen bij krimp Afstandsleren MBO
Leerprestaties vergelijkbaar met ‘reguliere’ wijze Webinar Via web, op afstand instructie geven, vragen stellen En bekijk ook:

21 Tips voor aanpak Integrale aanpak vanwege complexiteit en urgentie
Programma van Eisen helpt dit inzichtelijk maken en scherpe vragen aan leverancier te stellen Inventariseer wat je al hebt en plot dit op het PvE Digitaal leermateriaal en leerling volgsysteem uitermate belangrijk. Niet alles tegelijk maar wacht niet af!

22 Stappen voor vervolg Traject Leertij – Zeeuws-Vlaanderen. Inrichten gemeenschappen van scholen en rol van ICT Webdossier: kansenbijkrimp.kennisnet.nl Vervolgactiviteiten: Samen Deskundiger – themasessie Samenwerkingsverbanden, expertisecentrum PO-Raad ondersteunen Aanpak MBO en VO Businesscasemethodiek Cases verzamelen, oplossingsrichtingen

23 Bedankt voor uw aandacht!
Teun Meijer - Bovenschools ICT coördinator Sandra ter Horst- programmamanager Kennisnet.nl


Download ppt "Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google