De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-6-20141 1 Wikiwijs van idee naar realiteit Robert Schuwer, projectleider Wikiwijs Nationale Rekendagen, Noordwijkerhout 19-3-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-6-20141 1 Wikiwijs van idee naar realiteit Robert Schuwer, projectleider Wikiwijs Nationale Rekendagen, Noordwijkerhout 19-3-2010."— Transcript van de presentatie:

1 28-6-20141 1 Wikiwijs van idee naar realiteit Robert Schuwer, projectleider Wikiwijs Nationale Rekendagen, Noordwijkerhout 19-3-2010

2 28-6-20142 22 Agenda • Hoe is het idee ontstaan? • Wat is Wikiwijs? • Wat is er nu aanwezig? • Wat zijn we nog van plan? • Hoe kan Wikiwijs van nut zijn voor het vak Rekenen in PO?

3 28-6-20143 33 Wikiwijs: de eerste stappen

4 28-6-20144 44 Vervolgens • Mei 2009: Open Universiteit en Kennisnet maken programmaplan • Augustus 2009: Oplevering programmaplan. Accoord OCW • Start bouw eind augustus • Start closed bèta versie op 17 november – Testen op kinderziektes – Wekelijks online onderzoek naar gebruikerservaringen • Lancering van proefversie op 14 december

5 28-6-20145 55 5 Doelen Wikiwijs • Stimuleer ontwikkeling en gebruik van open leermiddelen • Verbeter de vindbaarheid en de toegang tot zowel open als “gesloten” leermiddelen • Ondersteun docenten in ontwikkeling en gebruik van digitale leermiddelen • Geef meer mogelijkheden voor aangepast onderwijs • Verhoog de kwaliteit van het onderwijs door flexibeler en up-to-date leermiddelen

6 28-6-20146 66 Wikiwijs, een wiki? • Wikiwiki betekent snel in het Hawaiiaans. – Snel leermiddelen kunnen vinden – Snel leermiddelen kunnen ontwikkelen – Snel leermiddelen kunnen plaatsen • Maar geen wikipedia omgeving… • Vooral Wikigewijs

7 28-6-20147 77 Wat is / wordt het? • Een repository met open leermaterialen • Een referatory naar leermaterialen – Open en gesloten – Vrije en betaalde toegang • Tools voor ontwikkeling en arrangeren van leermaterialen • Ondersteuning voor creatie en gebruik digitale leermaterialen – O.a. via communities, focusscholen • Geen ELO!

8 28-6-20148 88 8 Wat zijn de uitgangspunten? • Zoveel mogelijk (her)gebruik van bestaande componenten bij realisatie van platform • Open standaarden en open source • Leermaterialen en ondersteuningsmateriaal CC-BY • Professionalisering voor zowel docenten als management

9 28-6-20149 99 Wikiwijs: nationaal schoolboek? • Nu vooral verzameling ‘los’ lesmateriaal – Digitaal beschikbaar (word, powerpoint) – Tot aan digitaal interactief materiaal (animaties, video, enz.) • Op (lange) termijn samenhang – Van legosteentjes naar leerlijnen – Van open methodes naar massamaatwerk

10 28-6-201410 Open leermaterialen • Publiek betaald, open toegankelijk • Open is meer dan gratis, geeft gebruiker 4 rechten – Reuse – hergebruik van het materiaal zoals het wordt aangeboden – Redistribute – delen van het materiaal met derden – Revise – aanpassen van het materiaal aan de lokale gebruikscontext – Remix – combineren van het materiaal met andere elementen

11 28-6-201411 De proeffase • Evaluatie functionaliteiten (zoeken, vinden, downloaden, arrangeren, ontwikkelen) • Klopt de tooling? • Collecties aansluiten • Beperkte scope: Focusvakken – PO: Taal en Rekenen – VO: Nederlands en Wiskunde – MBO: Leren, Loopbaan en Burgerschap; Handel • Opzet van begeleiden Focusscholen

12 28-6-201412 Wat vind je in Wikiwijs? • Alles wat door Edurep wordt ontsloten – Digischool, Codename Future, SchoolTV,… • Collecties PO Rekenen • Collecties PO Taal • Collecties VO Wiskunde • MBO-collecties • Individuele collecties

13 28-6-201413 En de kwaliteit? • Peer review – Anoniem uploaden niet mogelijk – Beoordelen, review maken • Adoptiegroepen – Verantwoordelijk voor deel van leermateriaal – Wordt zichtbaar gemaakt • Competente participanten – Ondersteuning / professionalisering

14 28-6-201414 Hoe breng je structuur aan? • Zichtbaar krijgen van plaats van leermiddel in leerlijn – Beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel – Eerste stap naar methodevervangend materiaal • Diverse initiatieven lopen al – SLO en DigilessenVO – IPVO – Project Kennisnet en SLO • Moet samenkomen in Wikiwijs

15 28-6-201415 Hoe worden docenten en scholen ondersteund? • Gericht op ontwikkelen en gebruiken van digitale leermaterialen • Transparant maken behoeftes en aanbod • In de vorm van – Snelle hulpmiddelen – Achtergronddocumentatie – Cursussen – Communities en focusscholen • In samenwerking met lerarenopleidingen, LPCs, LPN, CLU, OBDs, enz.

16 28-6-201416 Hoe maak je gebruik van de kritische massa? • Beoordelen van leermateriaal – Vijfsterren • Review maken • Later: tagging – Uitbreiding metadata Photo by JoeBeone @ Flickr.com

17 28-6-201417 Hoe is het georganiseerd?

18 28-6-201418 Hoe verder na 2010? • Wikiwijs zal nog zeker tot 2015 nodig hebben om voor alle docenten in alle sectoren relevant te zijn: – Wikiwijs is een startpunt – Het ondersteunt de trend van open digitaal leermateriaal. • Doorontwikkeling platform • Automatische metadatering – Door gebruik/gebruikers

19 28-6-201419 Aan de slag! • Welke mogelijkheden ziet u voor gebruik van Wikiwijs bij rekenonderwijs in het PO?

20 28-6-201420 Zijn er vragen?

21 28-6-201421 Dank voor uw aandacht! • Robert Schuwer robert.schuwer@ou.nlrobert.schuwer@ou.nl • www.wikiwijs.nl www.wikiwijs.nl • Meer informatie: info@wikiwijs.nl en www.wikiwijsinhetonderwijs.nlinfo@wikiwijs.nl www.wikiwijsinhetonderwijs.nl


Download ppt "28-6-20141 1 Wikiwijs van idee naar realiteit Robert Schuwer, projectleider Wikiwijs Nationale Rekendagen, Noordwijkerhout 19-3-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google