De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Echt iets doen met ondernemende vrouwen in het Zuiden Presentatie voor het Gender MeerPartijen Initiatief Saskia Vossenberg, 2013 Maastricht School of.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Echt iets doen met ondernemende vrouwen in het Zuiden Presentatie voor het Gender MeerPartijen Initiatief Saskia Vossenberg, 2013 Maastricht School of."— Transcript van de presentatie:

1 Echt iets doen met ondernemende vrouwen in het Zuiden Presentatie voor het Gender MeerPartijen Initiatief Saskia Vossenberg, 2013 Maastricht School of Management vossenberg@msm.nl

2 Introductie Saskia Vossenberg Onderzoeker & Ondernemer Evaluatie - Onderwijs – Training - Advies Ondernemerschap, gender en ontwikkeling: de impact van beleid

3 Inspiratie

4 Ondernemerschap van vrouwen: een wereld te winnen  Kan ondernemerschap bijdragen aan betere sociale, politieke en economische positie van vrouwen? Hoe dan?  Waarom is het belangrijk om ondernemerschap van vrouwen te stimuleren? Wat is eigenlijk het probleem?  Ondernemende vrouwen als agents of change: wat zijn de voorwaarden en condities voor Women Booming Business?

5 Ondernemerschap van vrouwen: veel verwachtingen  Vrouwen in het Zuiden starten massaal bedrijven  Vrouwen als ‘motor voor groei’: onderbenut economisch potentieel voor werkgelegenheid en groei  Vrouwen als ‘agents of change’: (meer dan mannen) geacht te investeren in de gemeenschap en gezin

6 Gender gap in ondernemerschap Wereldwijd 48% vrouwen, 52% mannen Motief is noodzaak: armoede en uitsluiting van arbeidsmarkt Vrouwen operen vooral in de informele economie Op bestaansminimumniveau als micro-ondernemer Weinig vrouwen in innovatie, technologie of export Bedrijfsprestaties: lagere omzet, minder werknemers, hogere exit-rate Data afkomstig uit GEM Women’s Report: Global Entrepreneurship Monitor (2010)

7 Veelgenoemde barrières o Toegang tot technologie en markten o Toegang tot kennis en expertise o Toegang tot krediet en investeringen o Ondernemerschapsvaardigheden o Geloof in en hebben van kennis en kunde  Genderperspectief?

8 Het ondernemerschapsklimaat: voorbij de voordeur o Sociale, economische, politieke en wettelijke context waarin in minder of meerdere mate een gender-bias zit o Stereotype opvattingen, rigide rolpatronen, sociale verwachtingen o Geworteld in normatieve en regulerende aspecten die de condities bepalen

9 Barrières in de praktijk…  Steun en respect van partner en familie  Combinatie bedrijf met zorgverantwoordelijkheden  Geweld en veiligheid  Machteloze netwerken  Genderongelijke wet en regelgeving  Toegang tot training en ervaring

10 Ondernemerschap van vrouwen: wat weten we wel Ondernemerschap is niet alleen een economische activiteit maar onlosmakelijk verbonden met familie en omgeving Genderbias in de context op verschillende niveau’s weerbarstige barriere en obstakel voor start-up en groei Beleidsinstrumenten richten zich veeal op verhogen van omzet en inkomen van vrouwen, impact op genderbias blijft uit Genderongelijkheid lost nooit vanzelf op Genderongelijkheid vertraagt economische groei en ontwikkeling Economische groei leidt niet vanzelf tot gendergelijkheid

11 Succesfactoren Vrouwen & Ondernemerschap Wet en regelgevingEco-systeemNormen en waarden Gelijke rechten (eigendom) en garantie van veiligheid Kansen en toegang tot (nationale, regionale, internationale) markten Ondersteuning partner, familie en delen van zorgtaken: TIJD! Genderrechtvaardige belastingsystemen Toegang tot kinderopvang of andere zorgfaciliteiten Aanwezigheid van vrouwen in topmanagement van groeisectoren Toegang tot MKB ondersteuning Toegang tot kennis, onderwijs en ervaring in verschillende sectoren Maatschappelijke acceptatie van vrouwen als (succesvolle) ondernemer Toegang tot financiering (onderpand / investeringen) Toegang tot technologie en internet (innovatie en competitie) Ondernemerszin! Geloof in kennis, kracht en kunnen Gelijke beloningToegang tot krachtige machtige netwerken Aanwezigheid van vrouwen in posities van macht en besluitvorming

12 Quickscan van het beleid Wat draagt het beleid bij aan? … succesvol ondernemerschap van vrouwen? … gendergelijkheid?

13 Een vergelijking Gender neutraal Gender sensitief Transformatief Probleem analyse Doelen en ambities Visie op ondernemerschap Instrumenten en middelen Actoren Doelgroep Indicatoren v succes Effecten en impact

14 Wat valt op? Elementen uit de matrix aanwezig maar ook blinde vlekken De ‘ondernemer’ als homo economicus, zonder gender en los van familie, gemeenschap, cultuur; Gendergelijkheid wordt alleen genoemd in de context van vrouwenrechten en SRGR; Gendergelijkheid: doelstelling van beleid gericht op ondernemers of randvoorwaarde voor ondernemerschap; Waar is het genderperspectief in de uitwerking van instumenten? Ondernemerschap van vrouwen: middel of doel?

15 De ambitie… Als gendergelijkheid prioriteit is van het beleid... En het stimuleren van ondernemerschap gezien wordt als belangrijke middel voor inclusieve economische groei... Zijn de huidige beleidsinstrumenten dan afdoende om de ambities te verwezenlijken?

16 Zinvolle strategieen 1.Waarborgen van gendergelijkheid in wet & regelgeving (hervormingen) 2.Verbeteren van randvoorwaarden: gendervriendelijke eco-systemen voor ondernemende vrouwen 3.Veranderen van gendered normatieve opvattingen en verhoudingen

17 Beleid dat werkt... Meerdere sporen, formule: Ondernemerschap bevorderen + gendergelijkheid = succesvol ondernemerschap van vrouwen

18 Wedden op het juiste paard!  Het stimuleren van micro-entrepreneurs in de informele sector brengt geen werkgelegenheid of gendergelijkheid  Welke onderneemsters hebben wél potentie en kans invloed uit te oefenen op politieke, economische en sociale agenda?  Welke obstakels en barrieres ervaren zij?

19 Alternatieve ‘doelgroepen’ Stop fixing women, start fixing the context

20 Social Marketing

21 Grenzen verleggen Besteed een belangrijk deel van de middelen aan het verbeteren en waarborgen van gendergelijkheid en daarmee de randvoorwaarden en condities voor succesvol ondernemerschap van vrouwen. Ondersteun innovaties en bestaande interventies die de vertaalslag kunnen maken naar effectieve beleidsinstrumenten. Vergroot kennis, kunde en data over ondernemerschap van vrouwen, gendergelijkheid en beleid door middel van onderzoek. Heb een lange adem...

22 Bedankt!  Contact, ideeën en vragen altijd welkom vossenberg@msm.nl


Download ppt "Echt iets doen met ondernemende vrouwen in het Zuiden Presentatie voor het Gender MeerPartijen Initiatief Saskia Vossenberg, 2013 Maastricht School of."

Verwante presentaties


Ads door Google