De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Bakker Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Bakker Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Commissie Bakker

4 Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt

5 Aanbod van arbeid sluit niet aan bij vraag 240.000 900.000 VacaturesBeschikbaar

6 Een Call to Action Spoor 1: Nu meer mensen aan de slag Spoor 2: Inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen Spoor 3: Duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving

7 Spoor 1: nu meer mensen aan het werk 900.000 mensen aan de kant  Verhogen effectiviteit reïntegratie  Verplichtende regionale afspraken Teveel deeltijd  Meer werken moet lonen  Betere voorzieningen voor kinderen  Flexibiliteit werkgevers Arbeidsmarkt ouderen  Doorwerkbonus  Premies voor werkgevers Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt  Roep om vakscholen  Aansluiting VMBO – MBO Resultaat: 2 X 200.000 mensen extra aan het werk, participatie richting 80% Resultaat: 2 X 200.000 mensen extra aan het werk, participatie richting 80%

8 Spoor 2: een andere inrichting van de arbeidsmarkt Werkbudget  Vaste en flexibele werknemers  Persoonlijk  Inzetbaarheid & inkomensaanvulling  Verplichte bijdrage werkgever Werkverzekering  Verzekering bij werkloosheid  Werkgever & werknemer verantwoordelijkheid nieuw werk  Korter dan WW Resultaat: inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen

9 Werkverzekering

10 Bijdragen aan werkbudget Bijdragen en financi ë le ruimte voor het Werkbudget Werkgevers WerknemersSociale partnersOverheid BijdrageVaste wettelijke bijdrage Vrijwillige bijdrageVrijwillige afspraken over bijdragen Fiscaal faciliteren Finan- ci ë le ruimte uit hoofde van Lagere pensioen premies door langer doorwerken Verlaging sociale premies door Werkverzekering Minder kosten ontslag- vergoedingen Werkgeversstortin gen in de levens- loopregeling ADV dagen, tijdelijk loon, prestatietoesla- gen, winstuitkeringen, eindejaars- uitkeringen en overwerk Andere bronnen O&O fondsen en andere scholingsmid-delen Andere bronnen Middelen voor de levenslooprege-ling en het spaarloon Extra belastinginkomsten als gevolg van de verminderde aftrek van pensioenpremies Re-integratie middelen Andere bronnen

11 Het ontslagrecht?  Aanleiding voor het instellen van de commissie. Drie bezwaren:  Onrechtvaardig: oneerlijke verdeling vergoedingen tussen kantonrechter en CWI  Ineffectief: geen echte bescherming  Inefficiënt: bonus op inactiviteit  En toch: schrappen preventieve toets slecht voor participatie

12 Optimale combinatie sparen verzekeren  Nu: ontslagvergoeding een ondoelmatige en oneerlijke verzekering bij ontslag  Straks: robuuste spaarregeling voor iedereen  Sparen voor schaden die moeilijk zijn te verifiëren en die te voorkomen zijn (werkbudget)  Verzekeren bij zware schaden die niet te voorkomen zijn (Werkverzekering)

13 Stelselwijziging en een cultuuromslag Werknemers  in staat en bereid competenties aan te passen: flexibiliteit en aanpassingsvermogen vanzelfsprekend  scholing en inzetbaarheid zijn een onmisbaar onderdeel van het arbeidscontract  het is geaccepteerd dat tegenover loon of uitkering een scholingsplicht en een participatieplicht staat Werkgevers  spannen zich in talenten van iedereen te ontwikkelen  investeert in mensen en erkent dat dit cruciaal is om in de concurrentiestrijd om mensen overeind te blijven  bieden al hun werknemers aantrekkelijke werk- en bedrijfstijden en goede loopbaanmogelijkheden

14 Spoor 3: verhogen pensioen en AOW-leeftijd  Pensioenleeftijd koppelen aan levensverwachting  2040 pensioenleeftijd 67 jaar  Vanaf 2011 fiscalisering AOW Resultaat: duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving Resultaat: duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving

15 Samenhang drie sporen Spoor 1: Nu meer mensen aan de slag Kostenneutraal Gericht op verbetering werking arbeidsmarkt Verhogen inzetbaarheid maakt spoor drie (mede) mogelijk Spoor 2 Inzetbaarheid en werkzekerheid voor iedereen Kost geld, gericht op direct verhogen participatie Spoor 3: Duurzame participatie en een financieel gezonde samenleving structurele verhoging participatie levert geld op

16 Effecten

17 Invoering Uitgangspunten  Geen stijging van de loonkosten en administratieve lasten  Nieuwe (echte) zekerheden komen in de plaats voor bestaande zekerheden Tempo  Nu invoeren, in 2016 pas resultaat werkver- zekering werkbudget oude aanspra- ken

18  Er is werk voor iedereen  Iedereen doet mee en iedereen is inzetbaar  Op korte termijn 2 X 200.000 mensen extra aan het werk  Arbeidsmarkt gericht op inzetbaarheid en werkzekerheid  Extra participatie om het tekort van 700.000 mensen op te vullen

19

20


Download ppt "Commissie Bakker Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt."

Verwante presentaties


Ads door Google