De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 INLEIDING Simon van Driel Voorzitter vaste kamercommissie SZW, Eerste Kamer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 INLEIDING Simon van Driel Voorzitter vaste kamercommissie SZW, Eerste Kamer."— Transcript van de presentatie:

1 1 INLEIDING Simon van Driel Voorzitter vaste kamercommissie SZW, Eerste Kamer

2 2 Kredietcrisis Politieke actualiteit Commissie de Vries Re-integratie en het instrument

3 3 Gevolgen kredietcrisis: kansen en bedreigingen Re-integratie krijgt het moeilijk: Minder banen/afnemende werkgelegenheid Meer concurrentie Bedreiging industriële werkzaamheden Overheidsbudget krimpt structureel Maar ook: langere wachtlijsten/juist meer behoefte aan SW in tijden van recessie

4 4 Politieke actualiteit I Langer doorwerken, ook in de SW Aanpassing WW met meer druk op de onderkant Re-integratiegelden komen onder druk

5 5 Politieke actualiteit II Maar ook: Matiging lonen Nog meer aandacht voor activering Op middellange en lange termijn grote behoefte aan arbeidskrachten Rijk gaat 1% arbeidsgehandicapten in dienst nemen Opkomende belangstelling voor MVO

6 6 Commissie de Vries I Opnieuw: werk boven uitkering Werk naar vermogen; werk moet lonen en meer werk moet meer lonen Einde aan de tweedeling v.w.b. wel of geen indicatie: uniforme benadering

7 7 Commissie de Vries II Sluitende aanpak Einde vrijwilligheid Sterk geënt op medewerking van werkgevers. Loondispensatie

8 8 Tweede orde effecten Cie de Vries Term gesubsidiëerde arbeid kan verdwijnen: gesuppleerde arbeid Prikkels die zijn ingebouwd kunnen aanleiding zijn tot budgettaire herverdeling zoals bij WWB Er komt behoefte aan nieuw instrumentarium

9 9 Reactie kabinet I Welwillende ontvangst: vooral uitgangspunten en vereenvoudiging Maar ook aarzelingen, blijkt uit de reactie, begrijpelijke aarzelingen n.l. -Afbakening doelgroep -Budgettaire neutraliteit

10 10 Reactie Kabinet II -Werken met loondispensatie en de aanzuigende werking -Bereidheid werkgevers en opnamecapaciteit arbeidsmarkt -Werken met loonwaarde- bepaling

11 11 De SW als re-integratieclub Op zich niets nieuws, maar wel nieuwe impuls Bij re-integratie gaat het om: - Motivatie - Basisvaardigheden - Werknemersvaardigheden Maar ook van belang: re-integratie staat niet in een goed blaadje

12 12 De instrumenten t.b.v. vaststelling loonwaarde en assessment worden steeds belangrijker Er is behoefte aan een betrouwbaar objectief systeem -Wantrouwen -Gebrek aan middelen -Slechte ervaringen -Geen vergelijkingsmateriaal etc.

13 13 Enkele stellingen Re-integratie wordt nog meetbaarder, harder qua targets De onderkant van de arbeidsmarkt wordt nog belangrijker Het motto zal worden: haal eruit wat erin zit Maar ook: de strijd om het budget wordt harder

14 14 Stellingen II Er komt een benchmark en een waardering van instrumenten op het vlak van assessment en loonwaardebepaling Rapport de Vries maakt financiële prikkels beter mogelijk, leidt tot benchmarking van de SW bedrijven en daarmee ook tot verdere herverdeling van budgetten. De WWB strekt hier tot voorbeeld.

15 15 Vragen en discussie


Download ppt "1 INLEIDING Simon van Driel Voorzitter vaste kamercommissie SZW, Eerste Kamer."

Verwante presentaties


Ads door Google