De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 1 Project Kunstwerk Diepenheim • Korte terugblik •Resultaten verkenningfase • Projectplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 1 Project Kunstwerk Diepenheim • Korte terugblik •Resultaten verkenningfase • Projectplan."— Transcript van de presentatie:

1 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 1 Project Kunstwerk Diepenheim • Korte terugblik •Resultaten verkenningfase • Projectplan ontwikkelingsfase • Schets vervolgtraject

2 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 2 Project Kunstwerk Diepenheim Terugblik Bundeling van ambities, inzet en knelpunten gericht op: •hergebruik cultureel erfgoed •ontmoeting van kunst en publiek •ruimte voor culturele innovatie en vernieuwing •synthese tussen beeldende kunst, theater, muziek en film •interactie tussen professionals en amateurs •goede huisvesting voor alle organisaties

3 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 3 Project Kunstwerk Diepenheim Korte terugblik Kunstwerk, een cultureel laboratorium in Diepenheim •Uitbreiding Kunstvereniging met onder meer Drawing centre (Grotestraat) •Cultureel centrum inclusief grote zaal (Herberg) •Erfgoedcentrum (oude maalderij) •Ontwerpatelier/kenniscentrum cultuur en openbare ruimte •Gastateliers en Artists in residence (Ottenhuis/diepvrieshuisje) En tevens •Aanleg vlindertuin •Eerherstel Nijenhuizer waterleiding

4 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 4 Project Kunstwerk Diepenheim Korte terugblik • Drawing centre • Tentoonstellingsruimte • Kantoorruimte Grotestraat

5 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 5 Project Kunstwerk Diepenheim Korte terugblik • Drawing centre • Tentoonstellingsruimte • Kantoorruimte Grotestraat Ottenhuis/ diepvrieshuisje • Gastatelier • Tijdelijke huisvesting kunstenaars

6 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 6 • Drawing centre • Tentoonstellingsruimte • Kantoorruimte Grotestraat Ottenhuis/ diepvrieshuisje • Gastatelier • Tijdelijke huisvesting kunstenaars Project Kunstwerk Diepenheim Korte terugblik De Pol en Maalderij • Cultureel centrum • Erfgoedcentrum • Kenniscentrum • Commerciele functies

7 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 7 Project Kunstwerk Diepenheim Resultaten verkenningsfase Activiteiten en inzet •Regierol gemeente Hof van Twente / stuurgroep gemeente en instellingen •Onderzoek monumentale en cultuurhistorische waarde •Onderzoek technische staat van de panden •Onderzoek kosten aanpassing/uitbreiding cultureel centrum •Indicatie kosten Kunstwerk Diepenheim •Quick-scan subsidiemogelijkheden •Verlenging intentieovereenkomst grondruil gemeente/ontwikkelaar •Overleg met provincie en regio

8 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 8 Project Kunstwerk Diepenheim Resultaten verkenningsfase Conclusies verkenningsfase •Erfgoed (zeer) waardevol, hergebruik is mogelijk •Unieke combinatie van kunst, cultuurhistorie, erfgoed, participatie en ruimtelijke ontwikkeling •Sluit aan bij nationale, provinciale en locale beleidsdoelen •Inhoudelijke en organisatorische samenwerking groeit (bijvoorbeeld Kunstmoment) •Er zijn subsidiemogelijkheden •Gemeente moet in ieder geval investeren in cultureel centrum Kortom: •Kunstwerk Diepenheim verder ontwikkelen

9 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 9 Project Kunstwerk Diepenheim Resultaten verkenningsfase Besluiten •Ministerie van OCW verhoogt subsidie Kunstvereniging Diepenheim •Provincie Overijssel stelt festivalbeleid vast (KUNSTENopstraat) •Provincie Overijssel neemt Diepenheim op in actieprogramma Cultuur en Ruimte •College van B&W koopt grond ‘de Pol’ aan •College van B&W/instellingen: projectplan Ontwikkelingsfase

10 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 10 Project Kunstwerk Diepenheim Projectplan Ontwikkelingsfase Doelstellingen van Kunstwerk Diepenheim •Verhoging participatie en deelname aan culturele activiteiten •Bundeling van krachten instellingen en verenigingen •Meer toeristisch en recreatief bezoek •Meer ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte •Behoud en hergebruik culturele erfgoed •Verbeterd voorzieningenniveau

11 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 11 Project Kunstwerk Diepenheim Projectplan Ontwikkelingsfase Eindresultaat Kunstwerk Diepenheim •Culturele en organisatorische samenwerking tussen professionele organisaties en verenigingen •Ruimtelijk en programmatisch heringerichte ‘oude kern’ Diepenheim •Herontwikkeld en ingebruikgenomen erfgoed/vastgoed op vier locaties in de oude kern van Diepenheim met: • kunst en cultuur • enkele commerciële functies • wonen op locatie cultureel centrum

12 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 12 Project Kunstwerk Diepenheim Vervolgtraject Definitief besluit in vierde kwartaal 2009! FaseStartAfronding Ontwikkeling haalbaarheidJanuari 2009December 2009 Procedures ruimtelijke ordeningJanuari 2010Tweede kwartaal 2011 Voorontwerp, definitief ontwerp, bestekJanuari 2010Vierde kwartaal 2010 Aanbesteding en gunningVierde kwartaal 2010Eerste kwartaal 2011 Bouw en ingebruiknameTweede kwartaal 2011Tweede helft 2012

13 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 13 Project Kunstwerk Diepenheim Vervolgtraject Activiteiten Ontwikkelingsfase 1.Cultuur en Organisatie 2.Ruimte en Erfgoed/vastgoed 3.Lobby, subsidies en communicatie Projectorganisatie •Samenwerkingsverband gemeente en initiatiefnemers •Intentieovereenkomst •Stuurgroep onder leiding van de burgemeester •Projectgroep en werkgroepen met inzet van gemeente en initatiefnemers •Workshops op onderwerpniveau met gebruikers, deelnemers, omwonenden, ondernemers


Download ppt "V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 1 Project Kunstwerk Diepenheim • Korte terugblik •Resultaten verkenningfase • Projectplan."

Verwante presentaties


Ads door Google