De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen."— Transcript van de presentatie:

1 (Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen

2 Aanmeldingen schuldhulpverlening
Stijging 45% in 2010 2007 2008 2009 2010 (NVVK)

3 Wie melden zich voor schuldhulpverlening
Meer werkenden… Met hogere inkomens Meer ouderen en jongeren

4 Huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum
2007 2008 2009 2010 (Minimascan Stimulansz)

5 Huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum
Minimascan Stimulansz

6 Kleine zelfstandigen 34% tuinders en boeren rond minimum 6
Langdurig laag inkomen, gebrek aan ondernemersvaardigheden, boekhouding, begroten, schulden, te grote risico’s, etc.) Wel handen uit de mouwen, maar admin. is noodzakelijk kwaad. Schuldhulpverlening vak apart. (geen vast inkomen, moeilijke contracten, boekhouding slecht, etc.). Hoe bereik je hen? 6

7 60% binnen drie jaar uit armoede
Lage opleiding en laag inkomen? Dan 12 jaar langer ziek en 3 tot 5 jaar korter leven

8 Wetsvoorstel schuldhulpverlening
Invoering ? Selectief en gericht Bezwaar en beroep, Wet Dwangsom Terugdringen draaideurklanten Wachtlijst tegengaan Preventie Beleidsplan maken

9 Wet Werken naar Vermogen en wijziging WWB
Bijstand op basis gezinsinkomen Tegenprestatie in de vorm van ‘maatschappelijk nuttige activiteiten’ Maximering categoriale bijzondere bijstand

10 Kwijtschelding belastingen
Gemeenten mogen sinds 1 april kwijtschelding verlenen aan zelfstandigen Gemeenten mogen vermogensgrenzen afstemmen op WWB (ingangsdatum onbekend)

11 Kabinet: sociale diensten moeten terugvorderen tot de laatste cent

12 Bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar met 10% verlaagd
Armoedebestrijding en participatiebevordering zijn in de praktijk nog twee aparte werkprocessen (IWI)

13 Budgetten (€ mln.) Bezuinigingen regeerakkoord m.i.v. 2012:
2010 2011 structureel Armoede en schulden (ongeoormerkt) 60 80 Schuldhulpverlening (geoormerkt) 40,75 41,75 Bezuinigingen regeerakkoord m.i.v. 2012: Armoedebeleid: € 40 mln Schuldhulpverlening: € 20 mln

14 (46% gemeenten financiert schuldhulp deels uit Participatiebudget)
Bezuinigingen Participatiebudget van 1,8 miljard naar ca. 700 miljoen in 2015 (46% gemeenten financiert schuldhulp deels uit Participatiebudget)

15 Hoeveel verwacht u als gemeente te bezuinigen op armoedebeleid?
Dit jaar 4% Volgende jaar 6% (COELO)

16 Gentlemen, we have run out of money…
Now we have to think Winston Churchill

17 Aan welke knoppen kan ik draaien?
Bezuinigen Schuldhulp Aan welke knoppen kan ik draaien? 9% gemeenten hanteert inkomensgrens 48% helpt geen zelfstandig ondernemers 26%: eerst inkomen op orde 24% weigert recidivisten 27% weigert fraudevorderingen Laat de klant meer zelf doen Kijk naar vaardigheden en motivatie

18 Bezuinigen Armoede beleid Gemiddelde inkomensgrens: 111%
50% gemeenten kijkt boven max. inkomensgrens nog naar draagkracht 9% hanteert lagere vermogensgrenzen dan bij WWB levensonderhoud 18%: mensen met schulden komen eerder in aanmerking voor minimaregelingen. (Benchmark Stimulansz)

19 Bezuinigen Opschalen Stroomlijning werkproces Inzet vrijwilligers
Schuldhulp Opschalen Stroomlijning werkproces Inzet vrijwilligers Groepsgewijze intakes en budgetcursussen Ondersteuning via internet Turbosaneren Slim gebruik van ICT

20 Bezuinigen

21 Bezuinigen Armoede beleid Stroomlijning werkproces Inzet vrijwilligers
Digitaal aanvragen Uitvoering door fondsen Steekproefsgewijs controleren Ambtshalve verstrekken

22 Bezuinigen

23 Bezuinigen Schuld hulp
Kanteling: selectieve en gerichte inzet producten Niet standaard inkomensbeheer Alleen schuldregeling indien haalbaar Duidelijke afbakening schuldhulp

24 Bezuinigen Armoede beleid
15% gemeenten: bijzondere bijstand voor aanschaf tweedehands goederen. 27%: langdurigheidstoeslag als voorliggende voorziening voor bijstand duurzame gebruiksgoederen. Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

25 Van de mensen in de bijstand geeft 60 à 65% aan niet te willen werken als het geen inkomensverbetering oplevert (IWI)

26 Ruim kwart huishoudens heeft betalings-achterstanden
(Monitor Betalingsachterstanden 2010)

27 Europees gemiddelde: 8%
3 % van de binnenlandse vorderingen van Nederlandse bedrijven is oninbaar. Europees gemiddelde: 8% (bron: Atradius)

28 Klanten schuldhulpverlening: Gemiddelde schuld: € 30.000
Aantal schuldeisers: 10-15 Aanmeldingen zelfstandigen: verdubbeling in 2010 (bron: NVVK)

29 Ruim 65.000 mbo-studenten hebben bijna € 1.300 schuld
(Nibud)

30 In 2009 leefde 6,2% onder de armoedegrens. In 2008: 5,5%
(Volgens ’niet-veel-maar-toereikendcriterium’) Bron: SCP/CBS

31 Het aantal aanvragen voor materiële hulp aan kerken is in 2 jaar tijd verdubbeld
(Kerk in Actie)

32 Grote gemeenten geven meer uit aan armoedebeleid, bereiken meer minima en hebben lagere uitvoeringskosten (Divosa Monitor)

33 50 tot 70 % bijstands-gerechtigden kampt met multiproblematiek
(IWI)

34

35 (Be)zuinig Samen!

36 De visie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
- Karin Sleeking - (Be)zuinig Samen!

37 Activerend armoedebeleid?
Bezuinigen? Activerend armoedebeleid? - Discussie - (Be)zuinig Samen!

38 (Vlaams Centrum Schuldbemiddeling)
in Vlaanderen Mohamed El-Omari - (Vlaams Centrum Schuldbemiddeling) (Be)zuinig Samen!

39 Over knopen en knoppen in Apeldoorn
Dick de Vries – (Hoofd Stadsbank) (Be)zuinig Samen!

40 (Be)zuinig Samen! Staatssecretaris De Krom
Sociale Zaken & Werkgelegenheid (Be)zuinig Samen!

41 Uitv€rkocht Klassekunst.nl (Be)zuinig Samen!

42 LUNCH Tot uur (Be)zuinig Samen!

43 (Be)zuinig Samen! Effectieve en efficiënte schuldhulpverlening
- Joke de Kock - Hoofd schuldhulpverlening Tilburg en voorzitter NVVK (Be)zuinig Samen!

44 Het effect van gemeentelijk armoedebeleid op koopkracht
en armoedeval - Prof. dr. Maarten Allers - Hoogleraar economie van decentrale overheden, directeur COELO en lid Raad voor de financiële verhoudingen (Be)zuinig Samen!

45 (Be)zuinig Samen! Zuinig in Spijkenisse - Ingrid Dudink -
Hoofd Budgetondersteuning, Inburgering en Sociale recherche gemeente Spijkenisse (Be)zuinig Samen!

46 PAUZE Tot uur (Be)zuinig Samen!

47 (Be)zuinig Samen! Financiële zelfredzaamheid
en de inzet van vrijwilligers - Tamara Madern - Wetenschappelijk medewerker Nibud (Be)zuinig Samen!

48 (Be)zuinig Samen! Het leveren van een tegenprestatie
Persoonsgebonden budget minima - Arie van der Stelt - Beleidsadviseur Sociale Dienst Drechtsteden (Be)zuinig Samen!

49 (Be)zuinig Samen!

50 Op Zwart Zaad

51 (Be)zuinig Samen!


Download ppt "(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen."

Verwante presentaties


Ads door Google