De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gereformeerde kerk - Voorthuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gereformeerde kerk - Voorthuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Gereformeerde kerk - Voorthuizen
JUBELDIENST 1e Paasdag m.m.v: mannenkoor EUTERPE

2 JUBELDIENST Gereformeerde kerk - Voorthuizen
Predikant Ds. Garbrich Baalbergen

3 JUBELDIENST Gereformeerde kerk - Voorthuizen
Thema van dienst: 'Opstanding betekent voor mij: Wees welkom!

4 Gereformeerde kerk - Voorthuizen
JUBELDIENST Met begeleiding van: Ali de Boer / orgel

5 Gereformeerde kerk - Voorthuizen
JUBELDIENST En ….. Wilma Schouten dwarsfluit & piano

6 Gereformeerde kerk - Voorthuizen
JUBELDIENST Algehele muziekale leiding & solo: Jaap de Ruijter

7 Gezang 149 : 1, en 5 (staand)

8 Groot is uw trouw, o Heer.(ELB 170)
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

9 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

10

11 “Dicht bij het hart van God”
Er is een plaats van ware rust, dicht bij het hart van God. Een plaats waar ‘t kwaad is uitgeblust, dicht bij het hart van God . O Jezus die als redder kwaamt van het hart van God. Houd ons die op U wachten, dicht bij het hart van God. Er is een plaats van troost en moed, dicht bij het hart van God. Een plaats waar Jezus wordt ontmoet, dicht bij het hart van God. O Jezus die als redder kwaamt van het hart van God. Houd ons die op U wachten, dicht bij het hart van God. Er is een plaats die ‘t hart bevrijd, dicht bij het hart van God. Een plaats aan vrede en vreugd gewijd, dicht bij het hart van God. O Jezus die als redder kwaamt van het hart van God. Houd ons die op U wachten, dicht bij het hart van God.

12 Ik bouw op U, Mijn schild en mijn Verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht, gerust op Uw bescherming. Ik bouw op U en ga in Uwe Naam. Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming. Ik bouw op U en ga in Uwe Naam! Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. Toch rijst in mij, een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in Uwe Naam. Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming. Ik bouw op U en ga in Uwe Naam! Ik bouw op U, Mijn schild en mijn Verlosser, Gij voert de Strijd, de huld’ is U gewijd. In’t laatste uur zal k’zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voorgeleid. In’t laatste uur zal k’zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voorgeleid!

13 1e Schriftlezing: Marcus 16:1-7

14 Zingen: Gezang: 221

15 1e Schriftlezing: I Korintiërs 15:20-28

16 Weest blij, weest opgewekt 1. Weest blij, weest opgewekt!
God heeft zijn arm gestrekt, de winter overwonnen - de lente is begonnen! Nu breekt het voorjaar aan, de zomer komt eraan, het duister is gezwicht, de dag komt aan het licht - Christus is opgestaan! 2. Die sliep is opgewekt! Hij heeft de poort ontdekt, de sleutel ons gegeven, de toegang tot het leven. Hij sluimerde, Hij sliep tot God hem wakker riep om vrolijk op te staan en in de tuin te gaan - Adam, die God herschiep.

17 3. God dank! De dood vertrekt; wij leven opgewekt:
God roept de doden wakker als halmen uit de akker. Laat ons daarom voortaan weg uit de graven gaan en leven met de Heer - het paradijs komt weer; Christus is opgestaan!

18

19 “Zegen ons in Uwe Naam” Zegen ons in Uwe Naam, nu wij onze wegen gaan. Wees met ons en neem ons mee, breng genade, geef ons vree. Laat ons leven naar Uw wil, maak ons door Uw woorden stil. Laat ons volgen in uw spoor, Gij gaat zegenend ons voor. Noem ons met een nieuwe naam, opdat wij Uw wegen gaan. Houdt Uw oog op ons gericht, zoals een helder schijnend licht. Wijs de weg ten leven aan, zegen ons in Uwe naam. Deel met ons de angst en pijn, leer ons dat we Uw kind’ren zijn. Nu wij onze wegen gaan, zegen ons in Uwe Naam. Amen.

20 Zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd.
“Aan Hem gewijd” Euterpe: Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet het heelal heeft bereid, die door Zijne Liefde. Zijn wijsheid en kracht, ook zelf de verlossing der wereld volbracht. Solo: Jaap de Ruijter Wat vliedt of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot: moog ‘t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd. Zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd. Ik roem in mijn God, ik juich in Zijn trouw, de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in ‘t uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: “Zijn goedheid is groot!”

21 Orgelspel: Ali de Boer

22 Zingen: Gezang: 222

23 Apostolische Geloofsbelijdenis (staande )
1. ’k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen, geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. 2. Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van ’t heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal.

24 3. De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
’k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. ’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid.

25

26 “Mijn Jezus, ik houd van U”
Euterpe: Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U, die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U. ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U. Euterpe: Mijn Jezus ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U.

27 Euterpe: Ik zal van U houden in leven en dood
Euterpe: Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U. Samenzang: Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom. Dan buig ik mij voor Uw in uw heiligdom. Gekroond met U heerlijkheid, zal ik zingen voor U. ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als U.

28 “Dank zij U Heer” Dank zij U Heer, dank zij U Heer.
Geef ons geluk zegen de dag, Gij, Vader die alles vermag. Laat dan Uw aanschijn over ons lichten in eeuwigheid. Geef ons Heer liefde en vrede voor altijd. Dank zij U Heer, dank zij U Heer. Dank zij U Heer.

29 U zij de glorie (staande) 1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. U zij de glorie, opgestane Heer, 2. Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.

30

31

32 Edith & Arjan Post - trompet
Met medewerking van: Edith & Arjan Post - trompet

33 Wilma Schouten - dwarsfluit
en verder: Wilma Schouten - dwarsfluit

34 Maria den Hertog Mezzo - sopraan

35 Martin Zonnenberg vleugel

36 Jan Post orgel

37 Algehele muzikale leiding:
Jaap de Ruijter

38 Presentatie EUTERPE CD “ de Schepping ”
en ook: Presentatie EUTERPE CD “ de Schepping ”

39 Dorpskerk - Voorthuizen
20:00 uur Gratis entree

40


Download ppt "Gereformeerde kerk - Voorthuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google