De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom WELKOM. 'Sterven is het uitdoven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom WELKOM. 'Sterven is het uitdoven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.'"— Transcript van de presentatie:

1 'Sterven is het uitdoven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.'

2 Welkom WELKOM

3 GEBED OM ONTFERMING

4 OPENINGSGEBED

5 Dat vragen wij zo zelden, de kunst om het leven helemaal te aanvaarden met zijn vreugde en verdriet, met zijn hoop en wanhoop.

6 Leer ons uit de mooie en sterke momenten die we samen mochten beleven kracht te putten om met vertrouwen de toekomst tegemoet proberen te gaan

7 Welkom EERSTE LEZING

8

9

10

11

12

13

14 EVANGELIE

15 GELOOFSBELIJDENIS

16 Wij geloven in God die we niet kunnen zien maar die zichtbaar wordt als we ons liefdevol inzetten voor anderen.

17 maar die wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, en dat wij blijvend zouden zoeken naar vrede en gerechtigheid.

18 Wij geloven in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken voor iedereen.

19 Een God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.

20 Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is
Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is. Zijn Geest en Zijn persoon leven tot op vandaag verder, als wij hier samenkomen,

21 als wij troost zijn voor elkaar, als wij durven geloven in een betere wereld en trouw zijn aan Gods droom.

22 Dan is het leven sterker
dan de dood, veertig-, zestig-, hondervoud.

23 VOORBEDEN

24

25 Welkom GEBED OVER DE GAVEN

26 Wij danken U omdat Gij de naam van elk van ons in uw handpalm geschreven hebt en in uw hart bewaard. Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt

27 in elke goede mens, in zachte ogen , in een teder gebaar. Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus, Uw mensgeworden Zoon.

28 Als geen ander gaf Hij uw goedheid en uw mensenliefde gestalte.

29 vooral danken wij U voor Jezus, de Christus, de man uit Nazareth , de unieke mens die U zijn vader noemde.

30 Hij openbaarde Uw naam in deze wereld gedreven door gerechtigheid en goedheid.

31 van begrip en vergeving en zijn attentie voor gekwetste mensen.
Hij openbaarde uw gelaat door zijn woorden van begrip en vergeving en zijn attentie voor gekwetste mensen.

32 Uw menslievendheid door moedelozen op te beuren, hij was
Hij toonde Uw menslievendheid door moedelozen op te beuren, hij was met mensen begaan ,

33 deelde hun vreugde , weende om hun verdriet. Hij veroordeelde niet

34 maar gaf mensen nieuwe kansen omdat hij wist: elke mens is kind van God.

35 dit is mijn lichaam dit ben ik zelf gegeven en gebroken voor U.

36 neem en eet hiervan dit is mijn lichaam dit ben ik zelf gegeven en gebroken voor U.

37 om mij nooit te vergeten.
Blijf dit doen om mij te gedenken , om mij nooit te vergeten.

38 Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

39 Dat uw naam mag klinken alle dagen van ons leven, als een zegen voor alles wat leeft.

40 Dat uw rijk zichtbaar mag worden in ons zoeken naar gerechtigheid, in ons geloof dat bergen verzet

41 Dat uw wil, mag geschreven zijn in ons hart; dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

42 Wees voor ons dagelijks
brood, dat wij met anderen delen.

43 Wees voor ons vergeving
en verzoening; wil ons aanvaarden, maak ons nieuw en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

44 Wees voor ons bevrijding
van alle kwaad: open ons hart en onze geest, dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen

45 Want van U is het koninkrijk...

46 'Sterven is het uitdoven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.'

47


Download ppt "Welkom WELKOM. 'Sterven is het uitdoven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.'"

Verwante presentaties


Ads door Google