De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Claus Caroline Yota 27.03.09 DIALOOG DOOR RUIMTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Claus Caroline Yota 27.03.09 DIALOOG DOOR RUIMTE."— Transcript van de presentatie:

1 Claus Caroline Yota 27.03.09 DIALOOG DOOR RUIMTE

2 Jonge perspectieven breken muren open! VIDEO ism BEAM, A PLACE TO LIVE, CONSTANT VZW, LOTTI CHILD, RECYCLART

3 DOEL KINDVRIENDELIJKE STAD KINDERPARTICIPATIE VERBINDEN FYSIEK SOCIAAL CULTUREEL MENTAAL

4 VERBINDING FYSIEK •NETWERK VAN FUNCTIES, PLEKKEN EN ROUTES •VERWEVEN, KNOPEN IN STADSWEEFSEL •SCHAALNIVEAUS: WIJK, GEMEENTE, REGIO

5 VERBINDING SOCIAAL, CULTUREEL, MENTAAL •SAMENWERKINGSVERBANDEN / ONTMOETING •EMANCIPATIE •IDENTIFICATIE

6 PARTICIPATIE 1.PROJECT 2.NIVEAU 3.PROCES 4.MIDDELEN 5.VORM 6.COMMUNICATIE 7.METHODEN & TECHNIEKEN 8.REGIE, PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT

7 1. PROJECT • AARD: STADSVERNIEUWING, -ONTWIKKELING • TYPE: PLANNING, INRICHTING • RUIMTE: PLEK, NETWERK, INFRASTRUCTUUR, SYMBOOL •SCHAAL: REGIO, GEMEENTE/STAD, WIJK, PLEK •FUNCTIES: SPELEN, SPORT, GROEN, MOBILITEIT •DOELGROEP(EN): JEUGD, OUDERS, ANDERE VOLWASSENEN, ORGANISATIES •TIJD: KORTE TERMIJN VS LANGE TERMIJN

8 2. NIVEAU (Arnstein1969) •Meebeslissen over vormgeving COPRODUCTIE OVERLEG UITWISSELEN VAN GEGEVENS DELEN VAN INFORMATIE, ARGUMENTEN GEZAMENLIJK ONTWIKKELEN VAN VOORSTELLEN •Consultatie en Inspraak RAADPLEGING •Observeren, informeren bewustwording nastreven via vorming NON PARTICIPATIE

9 3. PROCES • VAN BIJ HET BEGIN • STRATEGISCH, GEËNT OP PLANPROCES • TUSSEN- EN EINDDOELSTELLINGEN, CONTINU • MIX VAN METHODEN, CONCRETE ACTIES • MAATWERK SCENARIO TIJDSLIJN FYSIEK RUIMTELIJK PROCES Interactie

10 FYSIEK - RUIMTELIJK PROCES EMANCIPATORISCH PROCES ONTMOETEN DEELNEMEN BEGRIJPEN MEE BELEVEN MEE OVER NA DENKEN MEE VORM GEVEN MENTAAL TOEËIGENEN MEE VERANTWOORDELIJK ZIJN

11

12 4. VORM HERKENBAAR – UITDAGING ”A THING THAT MATTERS”  Stijl  Woordenschat  Referentiekader

13 5. MIDDELEN •SAMENWERKINGSVERBANDEN •KENNIS & EXPERTISE •TIJD •FINANCIEEL •MULTI - MEDIA •PLAATS

14

15 6. COMMUNICATIE UITSPREKEN PRESENTATIE TAAL & MEDIA COMPETENTIE DUIDELIJK EN GERICHT CONTINU LEEFWERELD

16 7. METHODEN & TECHNIEKEN • VERTALEN (Berger & Beugnis 2008) VAN DALE: 1. Van de ene taal naar de andere overbrengen 2. Weergeven in een andere vorm, door een bewerking bruikbaar maken OPNEMEN INTERPRETEREN TERUGKOPPELEN OMZETTEN IN DADEN

17 • OVEREENSTEMMEN –SAMENBRENGEN – SAMENSPEL – VERBINDEN –OOK MET ANDERE GEBRUIKERS –WEDERZIJDS BEGRIP EN RESPECT • BESLISSEN – OP BASIS VAN VOORSTEL BESLISSINGEN NEMEN – RECHTVAARDIGING – TRANSPARANTIE IN BESLISSINGSPROCESSEN – GELDIGHEID VAN EEN PROJECT

18 • 4 MOMENTEN • BESCHRIJVING & ANALYSE • CONCEPTEN EN VISIE • VOORONTWERP • UITVOERING • AANVULLENDE ONTMOETINGEN • TERUGKOPPELING

19

20 7.1 BESCHRIJVING & ANALYSE •LEEFWERELD, ANDERE LEZING •HUIDIGE RUIMTEGEBRUIK, BETEKENIS & -BELEVING •SCHAALNIVEAUS •LAGEN, DEELSTRUCTUREN •NODEN EN WENSEN, NIEUWE CONCEPTEN •LACUNES, BREUKEN, BLINDE VLEKKEN IN HET GEBOUWDE WEEFSEL •SOCIALE & CULTURELE CONTEXT

21 • TECHNIEKEN  MEEDOEN  ENQUÊTES  TER PLEKKE INTERVIEWEN  GROEPSDISCUSSIES  VIDEO & AUDIO-REGISTRATIE: REFLECTIEVE MODUS - DIFFUSIE  CARTOGRAFIE

22 • TECHNIEKEN KARAKOL : URBAN MEDIATOR INPUT: INTUITIEF – GESTRUCTUREERD GOOGLE EARTH OUTREACH OUTPUT: INSPIREREND STRUCTURE

23 • CONCLUSIE ANALYSE •SYNTHESE •SWOT – KNEL & WELPUNTEN •BELANGEN & GEBRUIKEN •FORMULEREN VAN DOELSTELLINGEN

24 7. 2 CONCEPTEN EN VISIE •BESTAANDE > GEWENSTE TOESTAND •TERUGKOPPELING CONCLUSIE ANALYSE •SELECTIE - DEELSTRUCTUREN/FUNCTIES/PLEKKEN/TERRITORIUM •VERBEELDING - ONTWERPEND ONDERZOEKEN – CREATIEVE PROCESSEN •PROJECTEREN IN DE TOEKOMST CONCLUSIE > DEFINIËREN VAN VOORSTELLEN

25

26 •TECHNIEKEN • KAARTEN • VRAGENLIJST • COLLAGES • PLEINTJESSPEL (ABC) • REFERENTIEMATERIAAL • DISCUSSIE • CHECKLIST • OBSERVATIE & INTERPRETATIE

27

28 7.3 VOORONTWERP •TERUGKOPPELING AANGRIJPINGSPUNTEN ANALYSE & CONCEPTEN •ONTWERPEN – MATERIALISATIE – CONCRETISERING •VOORSTELLING – BEGRIJPELIJK & TRANSPARANT MAKEN •VERBINDING (FYSIEK – SOCIAAL – CULTUREEL – MENTAAL) CONCLUSIE > DEFINITIE – EISEN VOOR ONTWERP

29 • TECHNIEKEN • PRESENTATIE – REFERENTIEBEELDEN • GROEPSWERK • MAQUETTE • VLEKKENPLAN (ZONES) • SCHETS – KALKJES • PRESENTATIE MAQUETTE • OBSERVATIE – INTERPRETATIE

30 FOTO AXIMAX

31 IMAGE CONSTRUCTION (BOZAR 2009)

32 7.4. UITVOERING •CONTINUÏTEIT •BETROKKENHEID •TIJDELIJK GEBRUIK •TERUGKOPPELING •FEESTELIJKE OPENING •EVALUATIE

33

34 SCENARIO’S EXPERTISE SAMENBRENGEN – UITWISSELEN VAN ERVARINGEN 3 PROJECTEN – 3 PROCESSEN - BUITENSPEELPLAATS AXIMAX - VAN MASTERPLAN TOT HERINRICHTING - STADSPROJECT MET JONGEREN


Download ppt "Claus Caroline Yota 27.03.09 DIALOOG DOOR RUIMTE."

Verwante presentaties


Ads door Google