De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning
Situering 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

2 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
URBAIN-2 URBAIN-2 Digitaal visum van de architect Architect vult online aanvraagformulier in Volledige beschrijving van “Gebouw” “Only Once” principe Vraag aan de Gewesten om samen te werken Ja, maar: RO is Gewestelijke bevoegdheid Gewest : Aanvraagformulier Federaal : Statistisch Formulier Er zijn ook aanvragen zonder tussenkomst van architect Uitbreidbaar naar en bruikbaar voor andere types van aanvragen en meldingen Maximaal gebruik van Authentieke Databronnen 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

3 Dienstenrichtlijn Uniek Loket
Uniek loket België is doorgeefluik naar loketten bij de verschillende overheden Elke overheid zorgt voor zijn “uniek loket” Gevarieerd gebruik van tools naargelang van de gewenste functionaliteiten (Her)gebruik van generieke bouwstenen Opbouw en gebruik van authentieke databronnen Realisatie en integratie via de eGovernment-koepel 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

4 Doelstellingen van het project
Volledig digitale afhandeling van een aanvraag Eénmalige invoer en maximaal hergebruik van data Opvolgen van de procedure door betrokkenen Uniformiteit voor burger en architect Inplugbaar op gemeentelijke web-sites Gecentraliseerde opslag van de data en documenten Verschillende manieren van interactie: Manuele invoer via web-interface Upload / download van bestanden Toegang via web-services Geen alles of niets verhaal 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

5 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Scope – fase 1 RAMONA / URBAIN-2 – digitale bouwaanvraag Soorten aanvragen Aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudige dossiersamenstelling Aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreide dossiersamenstelling De burger / de architect vult online de bouwaanvraag + statistisch formulier in wordt hierbij ondersteund door authentieke databronnen (rijksregister, kadaster, CRAB/BEST, …) voegt de noodzakelijke bijlagen toe (plannen, foto’s,…) volgt de ingediende aanvragen op De vergunning-, adviesverlenende en toezichthoudende overheden haalt de ingevulde gegevens op verwerkt de gegevens met eigen toepassingen voegt bijkomende elementen toe (advies of beslissing) Centraal staat een databron met een subset van relevante gegevens 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

6 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Samenstellen Aanvraag dossier Indiening Aanvraag Opmaken Ontvangstbewijs Afgifte Ontvangstbewijs Behandelen Aanvraag Beslissing Aanvraag Indienen Beroep Behandelen Beroep XML Verg.Reg Beslissing Beroep XML EPB Notificatie Beslissing XML Lijst 220+ Start der werken XML Planbaten Uitvoeren werken Einde de werken As-Builtattest EPC BTW-aangifte Ingebruikname 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

7 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
FOD WEB-SERVICES SERVICE BUS / MAGDA URBAIN-2 AUTHENTIEKE DATABRONNEN FEDERALE OVERHEID Kadaster Gebouw BURGER / ARCHITECT RAMONA RWO WEB-SERVICES GIS AUTHENTIEKE DATABRONNEN VLAANDEREN Alfa-num GDI geo GEMEENTE / PROVINCIE / RWO ABC Stedenbouwkundige Vergunning ADVISERENDE INSTANTIE OPQ 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

8 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Complexiteit Diverse betrokken partijen Burger / Architect Orde van Architecten Federale overheid Kadaster (+ andere gewesten ?) Gemeenten / Provincies / RWO Adviesverlenende overheden (gewestelijke en federale) Gebruik van authentieke databronnen Rijksregister en kruispuntbank ondernemingen Architecten Kadastrale plannen en kadastrale legger CRAB adressenbestand Geografische datalagen (bestemmingen, beschermingen, infrastructuur, ...) GDI-MercatorNet of GDI-Vlaanderen 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

9 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Voordelen Eénmalige input van gegevens Digitaal visum van architect Kwaliteitsvolle gegevens Persoonsgegevens (RR) Adresgegevens (CRAB / BEST ) Perceelsgegevens (Cadmap / GRB ) Recuperatie (geo-)grafische bestanden Liggingsplan Inplantingsplan (Cadmap / GRB) Online opvolging verloop van de procedure 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

10 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Voordelen Burger / Architect Wordt ondersteund bij invullen van aanvraagformulier Gebruik van authentieke databronnen (CRAB, Kadaster, GRB, ...) Liggingsplan / Inplantingsplan Ophalen geografisch gekoppelde data (indien beschikbaar) Kan verloop “mijn dossiers” opvolgen Kan na de vergunning start en einde der werken invoeren Vergunningverleners / Advieserende instanties Recuperatie van kwaliteitsvolle data, geen dubbele invoer Adviesvragen kunnen digitaal Minder vragen naar stand van zaken over dossiers Minder papieren documenten 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

11 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Voordelen Andere instanties Centrale actuele bron voor stedenbouwkundige vergunningen EPB URBAIN – lijst 220+ Vergunningenregister planbatenheffing 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

12 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Aandachtspunten Rechtsgeldigheid van digitale documenten Digitale handtekening Formaten (XML / grafische bestanden) Aandacht voor werkbaarheid / gebruiksvriendelijkheid Privacy Wat mag bijgehouden worden Wie mag wat zien Wetgeving 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

13 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Korte termijn = fase 1 Analoge formulieren en plannen blijven noodzakelijk Burger en architect kunnen online bouwaanvraag voorbereiden en afdrukken Vergunning- en adviesverlenende overheden recupereren digitale input en vullen aan Ontsluiting centrale databron stedenbouwkundige vergunningen Ontsluiting authentieke databron kadaster Afstemming (inhoudelijk en technisch) met milieuvergunningsaanvragen Integratie in het Uniek Loket van de federale overheid 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

14 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Lange termijn Andere types van aanvragen Technische werken Verkavelingen Attesten Meldingen Andere instanties gebruiken de authentieke databron Lijsten vergunningenregister Lijsten EPB Lijsten kadaster (lijst 220+) As-builtattest EPC Integratie met milieuvergunningsaanvragen 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning

15 Digitale aanvragen – Timing
Eind 2009 – Begin 2010 Afronding Analyse Definiëren webservices + XML-structuur 2010 Uitbouw centrale databron Ontwikkeling webservices Ontwikkeling online-toepassing voor Het invullen van de aanvraag Het opvolgen van de procedure Aanpassen van de eigen workflow-systemen 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning


Download ppt "Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google