De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal indienen van een milieuvergunningsaanvraag via het eMIL-loket 15 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal indienen van een milieuvergunningsaanvraag via het eMIL-loket 15 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal indienen van een milieuvergunningsaanvraag via het eMIL-loket 15 september 2010

2 Overzicht 1.Planning 2.Wat kan er vandaag? 3.Voordelen/nadelen voor gebruiker en overheid

3 Beleidsbrief van de minister: Bestaande loket verder uitbouwen: OD 127 “Het eMIL-milieuvergunningenloket en de milieuvergunningendatabank worden verder uitgebouwd. Sinds maart 2009 kan met behulp van het eMIL-milieuvergunningenloket via internet een milieuvergunningsaanvraag en een melding digitaal worden opgesteld. Dit loket wordt verder uitgebouwd zodat vergunningsaanvragen en meldingen ook effectief en geldig digitaal ingediend kunnen worden. (…)”

4 Toekomst Doelstelling: inwerkingtreding 1/9/2011 = 20 jaar VLAREM Voorafgaand: –Testen van de oefenomgeving –Aanpassen van de regelgeving

5 Gedetailleerde planning Planning goedgekeurd door minister: –juni – augustus: programmeerwerk ACD –september: release eerste testversie Testen binnen AMV Overlegvergaderingen met provincies en gemeenten Overlegvergaderingen met adviesverleners –oktober: infosessies adviesverleners Infosessies milieuambtenaren provincies en gemeenten

6 –november – januari: uitgebreid testen van proefomgeving Fase 1: –Dossiers provincie (aanvragen, mededeling kleine verandering, hernieuwing) –zuivere klasse 3 Fase 2: –melding overname/mededeling kleine verandering Fase 3: –klasse 2 – inrichtingen (aanvragen (niet via uniek loket), mededeling kleine verandering, hernieuwing) –Finale release: 1 september 2011 = 20 jaar Vlarem Visie voor de toekomst

7 Gebruiker Voordelen –Kan de aanvraag digitaal bewerken, opslaan, afdrukken én indienen –Kostenbesparing Papier Verzendingskosten –Minder kans op fouten door formulierlogica en formulierbegeleiding (helpteksten/validatie) Nadelen –afhankelijk van de beschikbaarheid / IT –minder soepel

8 Overheid Voordelen –Lagere kans op fouten in aanvraagformulier ‘Volledig en Ontvankelijkverklaring = formaliteit’ –Dossiertaks reeds betaald –Digitaal aanvraagformulier + bijlagen –Xml – met aanvraaginformatie die in een locale toepassing kan ingelezen worden. –Dossier wordt centraal bewaard (geen archiveringskost) –Mailbericht bij nieuw dossier –Gedelegeerd gebruikersbeheer (IDM) voor DMS Nadelen –Afdrukken van documenten/plannen (kostenverhoging) –Lezen van verschillende bestandsformaten?

9 Ontwerp - Wetgeving Aanpassing MVD en BVR

10 Ontwerp - Wetgeving

11 Demonstratie

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Overheid http://dms.milieuinfo.be Map Vlaamse Overheid > Overheden –NIS – code vb Provincie Antwerpen 10000 vb Gemeente Avelgem 34003 –Map milieuvergunningsaanvragen

44

45

46 Dossier is ingediend Dossier is digitaal ingediend en is te raadplegen op DMS. Nog enkele vragen: –Welke bestandsformaten? –Hoe verloopt de procedure verder? Data blijft centraal Data gaat naar locale overheden

47

48 Mapjes met bijlagen, alsook automatisch ingevuld cfr aanvraagformulier Vlarem I

49 De opgeladen bijlagen gaan in aparte mapjes. Daarnaast wordt automatisch een mapje gegenereerd waarin de documenten geconverteerd werden naar PDF.

50 Vragen Nabespreking


Download ppt "Digitaal indienen van een milieuvergunningsaanvraag via het eMIL-loket 15 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google