De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie
Geïntegreerd e-government April 3, 2017 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) – Fax: (02) – Boudewijngebouw 4e verd, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web:

2 Inhoud 1. Waarover gaat het? 2. Doelstellingen 3. Voordelen
4. Een blik op de toekomst 5. Waar staan we vandaag? 6. Impact 7. Uitdagingen

3 1. Waarover gaat het? Digitale stedenbouwkundige vergunning (kenmerken) Een kernproces voor zowel de lokale, provinciale, Vlaamse overheid als Federale overheid (interbestuurlijk proces) Een proces met een (vrij) lage frequentie voor burgers en ondernemingen, maar met een vrij hoge frequentie voor de architect Een proces met een relatief lage graad van digitalisering Een proces met zware administratieve lasten Een tijdrovend proces Een proces met een ingewikkelde proces flow Een proces dat nauw aansluit bij andere processen zoals milieuvergunningen Vergunningen zijn een belangrijke gegevens- bron voor het ruimtelijke en fiscale beleid

4 1. Waarover gaat het? Het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (het intake proces) 2. Het behandelen van de aanvraag Adviesverlening Dossierverwerking en opvolging door de administratie Dossieropvolging burgers/architect Behandeling van beroepen 3. De uitvoering van de werken registreren Start van de werken Beëindiging van de werken

5 2. Doelstellingen Een geïntegreerde elektronische afhandeling van een bouwaanvraag waarbij gegevens eenmalig worden ingevoerd en maximaal worden hergebruikt. Subdoelstellingen zijn (zowel korte- als lange termijn doelstellingen) Naadloze gegevensuitwisseling tussen alle bestuursniveaus (lokaal tot federaal) – evolutie naar één geïntegreerd systeem Verminderen en zelfs volledig schrappen van een aantal papieren procedures Integratie met (commerciële) toepassingen voor het afhandelen van een bouwaanvraag Opvolging van de status van een bouwdossier op eender welk moment door de administratie, bouwheer of architect Afschaffen van papieren bouwplannen (end to end digitale gegevensverwerking)

6 3. Voordelen 1. Eenvoudiger indienen en opvolgen van een bouwaanvraag
Vermijden digitaal / analoog omzetting dossiergegevens en bouwplannen Bepalen van de precieze ligging Statusopvolging van ‘mijn bouwdossier’ 24/7 dienstverlening (er kan steeds worden ingediend) 2. Eenvoudiger en sneller verwerkingsproces bij de lokale besturen Eenvoudige registratie Automatische basiscontroles Dispatching en automatische doorsturing Verkorten doorlooptijd Goedkoper (minder mankracht nodig)

7 3. Voordelen 3. Eenvoudigere opvolging en bijhouding
Eén digitaal archief bouwvergunningen Eenvoudige ontsluiting van het archief naar de lokale overheden Afstemming met processen zoals controle en inspectie Afstemming met berekening kadastraal inkomen Afstemmen met het proces van controle en afleveren energie certificaten

8 4. Een blik op de toekomst Stap 1: Advies op maat
Interactief nagaan of ik een bouw-vergunning nodig heb Interactief nagaan of ik een bouw-aanvraag via een architect dien in te dienen Stap 2: Mijn aanvraag voorbereiden Zelf een bouwaanvraag indienen via mijn E-ID Inloggen met mijn E-ID en mijn architect kiezen (via een lijst van erkende architecten – de zng. tableau) Indienen als architect met mijn E-ID

9 4. Een blik op de toekomst Stap 3: Mijn aanvraag indienen
Via het adres, perceelsnummer, of op een kaart de ligging bepalen Invoeren van de vergunnings-gegevens incl. controle van de invoer Opladen van het bouwplan Indienen met onmiddellijke bevestiging Stap 4: Mijn aanvraag opvolgen Aanvraagproces wordt onmiddellijk in gang gezet – adviesverlenende instanties worden op de hoogte gebracht Transparant opvolgen van het proces (waar zit mijn dossier) Aflevering (beslissing) bouwaanvraag

10 4. Een blik op de toekomst Stap 5: Mijn communicatie met de overheid
Elektronische aankondiging van de start en het einde van de werken Automatische verwittiging van alle partijen van de start en het einde van de werken

11 5. Waar staan we vandaag 1e aanzet haalbaarheidsstudie (uitgevoerd in 2008) Studie naar de haalbaarheid van de digitale afhandeling van een stedenbouwkundige vergunning Het proces van een vergunning werd uitgetekend: Welke processen kunnen vereenvoudigd worden Welke formulieren kunnen vereenvoudigd worden Welke authentieke gegevensbronnen kunnen aangesproken worden 2e fase huidige functionele analyse Aan welke functionaliteiten moet het systeem voldoen Hoe het achterliggende gegevensverwerkingsysteem opzetten Hoe komen tot normen en standaarden voor gegevensuitwisseling

12 5. Waar staan we vandaag Vervolgstappen
Creatie van een ambtelijk en politiek draagvlak Realisatie van een technische analyse Analyse van de databank Analyse van de koppeling met authentieke gegevensbronnen Analyse integratie met externe systemen Bouw van de toepassing voor het online indienen van bouwaanvragen Opzetten van de databank bouwvergunninggegevens Opzetten van diensten voor gegevensuitwisseling Bouwen van een gebruiksvriendelijke webomgeving voor het indienen van een aanvraag Begeleiding van de betrokken partners Integratie van de ontwikkelde diensten in de diverse toepassingen Integratie van interfaces voor het indienen van een bouwaanvraag

13 6. Impact Aantal bouwvergunningen

14 6. Impact Kosten / baten inschatting Baten Kosten
Op basis van inschatting ‘centrale server bouwaanvragen’ (uit Nederland) Inschatting op basis van een gebruik van 5 jaar van de ontwikkelde diensten en toepassingen Aannames m.b.t. gebruik 2011 – 5%; 2012 – 15%; 2013 – 25%; 2014 – 40%; 2015 – 66% Daling aantal aanvragen met 3% & Indexatie 3% (conservatieve schatting) Kosten Kosten voor haalbaarheidsstudie en functionele analyse werden al gemaakt Investeringskost voor de bouw van de applicatie is afhankelijk van de functionaliteiten Onderhoudskosten (12% van de bouwkosten) Indexatie met 3% per jaar Kosten voor integratie in applicaties lokale besturen zijn een onbekende

15 6. Impact BEREKENING BATEN Jaar Aantal vergunningen
Jaar Aantal vergunningen % electronische vergunningen Totaal van elektronische vergunningen Kostenbesparing Totale baten in K euro Onder-neming Openbare dienst 2008 36273 0,00% NVT 2009 35185 2010 34129 2011 33105 5,00% 1655 € 174,76 € 135,44 € 513 2012 32112 15,00% 4817 € 180,00 € 139,50 € 1.539 2013 31149 25,00% 7787 € 185,40 € 143,68 € 2.563 2014 30214 40,00% 12086 € 190,96 € 147,99 € 4.097 2015 29308 66,00% 19343 € 196,69 € 152,43 € 6.753 Totaal 261476 45688 AANNAMES uurkost architect/onderneming € 44,80 Aantal gewonnen uren architect/onderneming 3,68 uurkost openbare dienst € 34,72 Aantal gewonnen uren openbare dienst Jaarlijkse evolutie prijzen 3% (basis 2006) 3,00% Evolutie jaarlijks aantal vergunningen -3,00%

16 7. Uitdagingen 1. Politiek en ambtelijk draagvlak
2. Akkoord over één standaard voor ‘stedenbouwkundige vergunningen) 3. Afstemming met “zuster processen” (vb. milieuvergunning) 4. Vlotte realisatie van de toepassingen - implementatie Opzetten authentieke bron ‘stedenbouwkundige vergunningen’ Integratie van de nodige authentieke bronnen Integratie in de toepassingen van: De Vlaamse overheid Bredero EPB applicatie De Federale overheid (Urbain 2 / Stipad) De provinciale overheden De lokale overheden


Download ppt "Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie"

Verwante presentaties


Ads door Google