De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-idee: VKBO E-Idee Workshop e-idee April 3, 2017

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-idee: VKBO E-Idee Workshop e-idee April 3, 2017"— Transcript van de presentatie:

1 E-idee: VKBO E-Idee Workshop e-idee April 3, 2017
Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Jan Godderis, Coördinator lokale besturen, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) – Fax: (02) – Tel: ( – Fax: (02) – E mail: Boudewijngebouw 4e verd, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: E-Idee

2 0. Inhoud 1. VKBO e-ideeën / CORVE projecten 2. Andere ideeën
April 3, 2017 1. VKBO e-ideeën / CORVE projecten 1.1. VKBO visualiseren 1.2. VKBO bevragen 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijkingen 2. Andere ideeën 2.1. Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO 2.2. Voeden van toepassingen 3. Samenwerken

3 1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 Doel van het project: VKBO verrijken met geografische gegevens zodat VKBO kan ingezet worden als beleids- en promotie instrument. VKBO-gegevens geocoderen (CRAB- en streetnet-coördinaten) VKBO-gegevens op een kaart weergegeven Bijkomende functionaliteiten aan de VKBO toevoegen die toelaten geografisch verrijkte VKBO gegevens eenvoudig te bevragen

4 1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 CORVE zorgt met het AGIV voor het geo-coderen van de VKBO adressen met: CRAB: absolute coördinaten (centraal referentie adressenbestand) Streetnet / navstreets: benaderende coördinaten Maximale scope van het project: VKBO-Geo webservices Waar relevant geografische gegevens toevoegen aan de bestaande dienstverlening Toevoegen kaartinformatie aan de VKBO-GO Toevoegen van een geo-bevragingtool: Geef ondernemingen binnen straal / binnen polygoon Ontwikkelen van een lichtgewicht GIS-loket voor integratie in gemeentelijke websites. VKBO- geo WS: 1. Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een RR-INSZ-nummer; 2. Opvragen van het RR-INSZ-nummer aan de hand van een CRAB-code; 3.Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een het ondernemings- of vestigingsnummer; 4. Opvragen van het het ondernemings- of vestigingsnummer aan de hand van een CRAB-code; 5. Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een perceelsnummer; 6. Opvragen van het perceelsnummer aan de hand van een CRAB-code. Publicatie van het KBO-rijksregisteradres, het CRAB-adres en de x,y-coördinaat op basis van het ondernemings- of vestigingsnummer. CRAB: GeefAdresLocatieCRAB, die op basis van een ondernemingsnummer/vestigingsnummer zowel het KBO - rijksregisteradres, het CRAB-adres als ook de x/y - coördinaat teruggeeft. Deze webservice werd ontwikkeld door het AGIV. 1) Geo-webservices die toelaten om vanuit applicaties eenvoudig VKBO te bevragen. Dit vormt een aanvulling op de bestaande VKBO-webservices; [1] - Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een het ondernemings- of vestigingsnummer; - Opvragen van het ondernemings- of vestigingsnummer aan de hand van een CRAB-code; 2) Waar relevant, integratie van de geo-codering in de bestaande dienstverlening (webservices en publicatie), zodat u ook hier de geografische coördinaten ontvangt; 3) Toevoegen van kaartinformatie aan de VKBO-GO webtoepassing. Bij het consulteren van de VKBO gegevens over een onderneming via uw webbrowser, ziet u de onderneming en de eventuele vestigingen nu ook gelokaliseerd op kaart; 4) Toevoegen van een geo-bevragingtool aan de VKBO-GO webtoepassing. Vanuit uw webbrowser bevraagt u de VKBO op ondernemingen binnen een bepaald geografisch gebied (straal rond een bepaald punt, polygoon). Op die manier kunt u de ondernemingen binnen een geografisch gebied automatisch oplijsten, voor vb. mailings. Dit biedt een antwoord op vragen zoals vb. het verwittigen van ondernemingen die hinder ondervinden van bepaalde wegenwerken. Ook kunt u bijvoorbeeld alle ondernemingen in een bepaalde wijk selecteren; 5) Een lichtgewicht GIS-loket dat geïntegreerd kan worden binnen een bestaande gemeentelijke website. Een voorafgaande analyse van de behoeften van de lokale besturen zal gebruikt worden om te bepalen welke functionaliteiten dit GIS-loket al dan niet kan hebben. [1] Er bestaat ook een webservice GeefAdresLocatieCRAB, die op basis van een ondernemingsnummer/vestigingsnummer zowel het KBO - rijksregisteradres, het CRAB-adres als ook de x/y - coördinaat teruggeeft. Deze webservice werd ontwikkeld door het AGIV.

5 1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 1) Geo-webservices die toelaten om vanuit applicaties eenvoudig VKBO te bevragen. Dit vormt een aanvulling op de bestaande VKBO-webservices Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een het ondernemings- of vestigingsnummer Opvragen van het ondernemings- of vestigingsnummer aan de hand van een CRAB-code 2) Waar relevant, integratie van de geo-codering in de bestaande dienstverlening (webservices en publicatie), zodat u ook hier de geografische coördinaten ontvangt. 3) Toevoegen van kaartinformatie aan de VKBO-GO webtoepassing. Bij het consulteren van de VKBO gegevens over een onderneming via uw webbrowser, ziet u de onderneming en de eventuele vestigingen nu ook gelokaliseerd op kaart.

6 1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 4) Toevoegen van een geo-bevragingtool aan de VKBO-GO webtoepassing. Vanuit uw webbrowser bevraagt u de VKBO op ondernemingen binnen een bepaald geografisch gebied (straal rond een bepaald punt, polygoon). Op die manier kunt u de ondernemingen binnen een geografisch gebied automatisch oplijsten, voor vb. mailings. Dit biedt een antwoord op vragen zoals vb. het verwittigen van ondernemingen die hinder ondervinden van bepaalde wegenwerken. Ook kunt u bijvoorbeeld alle ondernemingen in een bepaalde wijk selecteren. 5) Een lichtgewicht GIS-loket dat geïntegreerd kan worden binnen een bestaande gemeentelijke website. Een voorafgaande analyse van de behoeften van de lokale besturen zal gebruikt worden om te bepalen welke functionaliteiten dit GIS-loket al dan niet kan hebben.

7 Localisatie ondernemingen
1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 Localisatie ondernemingen E-Idee

8 1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 Geo-bevragings-tool E-Idee

9 Componen-ten voor geoloketten
1.1. VKBO visualiseren April 3, 2017 Componen-ten voor geoloketten E-Idee

10 1.2. VKBO bevragen April 3, 2017 Doel: Lokale besturen zelf de mogelijkheid bieden om VKBO bestanden aan te maken naar hun wensen (Lange termijnvisie) Inhoudelijk: Data-transmissie van ruwe VKBO data (KBO + essentiële verrijkingen zoals CRAB, RSZ, Jaarrekeningen, hoedanigheden) Uitdaging: VKBO data op gebruiksvriendelijke wijze aanbieden Hoe: VKBO bestanden beter (ver)werkbaar maken 1. inhoudelijk  => aanbod van intelligentie (queries): Eerste resultaten van uit de stad Mechelen Fase 1: interpretatie v.d. bestanden bv. Scheiden van ondernemingen en vestigingen: met behoud van relatie ondernemingen en vestigingen (zie Mechelen)  Fase 2: Update logica (updates binnenhalen) Uitleg fase 2 door Mark Draeck

11 1.2. VKBO bevragen April 3, 2017 2. transmissie (doorgeven van gegevens naar de lokale besturen):  Per mail-aanvraag met aanlevering gegevens per mail of via ftp diensten  Later via webrapportering (via een web bevragingstool zie volgende slide)  Korte termijn: Eenvoudige lijsten per gemeent downloadbaar aanbieden op internet met een maandelijkse update Gemeentebestanden met instroom van ondernemingen Instroom (informatie over nieuwe ondernemingen) Verhuisbewegingen binnen de gemeente Nieuw opgestarte ondernemingen Uitstroom (wie verlaat de gemeente)

12 1.2. VKBO bevragen Randvoorwaarde: Usermanagement
April 3, 2017 Lange termijn : web-bevragingstool waarmee VKBO bestanden worden aangemaakt Tool om kleine, specifieke VKBO-bestanden aan te maken (Doel:  aanleveren van ad hoc-bestanden voor concrete processen, toepassingen, of voor welbepaalde doeleinden) Vorm: d.m.v. een webinterface Hoe: Stap voor stap uitbouwen Mogelijkheden (een aantal voorbeelden): Opvragen van lijsten van ondernemingen per straat Opvragen van starters/instroom en uitstroom van ondernemingen Mutaties van ondernemingsgegevens Output in diverse formaten (o.a. excel, CSV, XML) Grotere bestanden: aanmaak door CORVE + verzenden via Randvoorwaarde: Usermanagement

13 1.2. VKBO bevragen April 3, 2017 VKBO bevragen E-Idee

14 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking
April 3, 2017 1e Doelstelling: Lokale Verrijkingen. Uit de e-ideeën blijkt de behoefte aan extra verrijkingen bij de VKBO, die niet vanuit authentieke bronnen aangeleverd kunnen worden. Het gaat daarbij vaak om informatie die bij lokale besturen beschikbaar is, maar ook voor andere overheidsorganisaties belangrijk is. Onder Lokale Verrijkingen begrijpen we die gegevens die door lokale besturen aangeleverd kunnen worden, en ook voor andere besturen belangrijk is. Deze informatie kan gecentraliseerd worden, en in de bestaande VKBO-dienstverlening geïntegreerd worden

15 1.3 VKBO verbeteren en lokale verrijkingen
April 3, 2017 Voorbeelden: Contactgegevens Lokale activiteitencategorisatie Gegeven i.v.m. veiligheid

16 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking
April 3, 2017 2e Doelstelling: VKBO verbeteren (fouten verbeteren) Niet: alternatief voor ondernemingsloketten! Wel: doorgeven van manifeste en structurele fouten aan KBO Definitie van “lokale verrijkingen” = Zijn gegevens van de lokale besturen die gekoppeld worden aan de VKBO en niet in KBO of VKBO zijn opgenomen = Gegevens worden als authentieke bron beheerd door lokale besturen en kunnen geconsolideerd worden en aangeboden worden via het MAGDA platform Beperkte en welbepaalde set aan gegevens worden geconsolideerd via MAGDA Geen verplichting voor de lokale besturen

17 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking
April 3, 2017 Potentiële problemen i.v.m. verrijkingen Juridische problemen door koppeling van persoonsgegevens Technische (gedistribueerd beheer en consolidatie via MAGDA, authenticatie, verwerkingsprocessen,…) Inhoudelijk (welke gegevens worden geconsolideerd) Nood aan twee sporen Analyse van de gewenste functionaliteiten Juridische en technische analyse Voorstel: besturen worden betrokken bij de functionele analyse

18 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking
April 3, 2017 E-Idee

19 E-Idee 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking Lokale verrijkingen
April 3, 2017 Lokale verrijkingen E-Idee

20 2.1. Authentieke verrijkingen VKBO
April 3, 2017 Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO Financiële gegevens over ondernemingen Tewerkstelling Sociale en fiscale schulden Faillissementendienst Erkende of geregistreerde aannemers Gegevens over stedenbouwkundige vergunningen Milieuvergunningsgegevens Kadastergegevens Voorstel Tijdens de analysefase kunnen geïnteresseerde gemeente de gewenste verrijkingen verder aanvullen en prioritiseren

21 Nieuwe authentieke verrijkingen
2.1. Authentieke verrijkingen VKBO April 3, 2017 Nieuwe authentieke verrijkingen E-Idee

22 2.2. Voeden van toepassingen
April 3, 2017 Verwachting De bestaande en binnen deze e-idee projecten nieuw te ontwikkelen VKBO diensten kunnen aangesproken worden om er zijn toepassingen mee te voeden: Voor bestaande toepassingen van de uiteenlopende dienstenleveranciers Nieuw te ontwikkelen projecten zoals bijvoorbeeld POGO, uitgebreidere ondernemingsgidsen,.. Afhankelijk van het succes zal de nodige IT capaciteit voorzien moeten worden. Belangrijk hierbij is: Voldoende performantie om de aanvragen te kunnen verwerken 24/7 beschikbaarheid van de omgeving Regelmatige communicatie met de lokale besturen en de leveranciers van de toepassingen

23 3. Samenwerken Meewerken aan de realisatie van de e-ideeën
April 3, 2017 Meewerken aan de realisatie van de e-ideeën Diensten mee aan sturen (analyse) Effectief gebruik van de ontwikkelingen Projecten bepalen Aan welk project wenst uw bestuur mee te werken? Contactpersoon Jan Godderis Tel


Download ppt "E-idee: VKBO E-Idee Workshop e-idee April 3, 2017"

Verwante presentaties


Ads door Google