De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 1 geGIS – Open Source GIS omgeving voor de Vlaamse overheden geGIS – generiek GIS Lieven Raes, adviseur communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 1 geGIS – Open Source GIS omgeving voor de Vlaamse overheden geGIS – generiek GIS Lieven Raes, adviseur communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 1 geGIS – Open Source GIS omgeving voor de Vlaamse overheden geGIS – generiek GIS Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4 e verd, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 2 Inhoud  INHOUD  1. Wat is geGIS  2. Waarom geGIS  3. Doelgroepen  4. KSF’s  5. geGIS en CORVE

3 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 3 1. Wat is geGIS 1. geGIS kan geo-data opslaan, bewerken, beheren, analyseren presenteren 1. geGIS kan geo-data opslaan, bewerken, beheren, analyseren presenteren 2. Geo-data via geGIS aanpassen in uw webbrowser 3. geGIS voor ambtenaren in uw organisatie, of voor burgers via internet 4. geGIS is er voor het samenwerken en beheren van geo-datalagen 5. geGIS – gestructureerde uitwisseling met behoud van ieders verantwoordelijkheid 6. 1 e project: het register / inventaris onbebouwde percelen

4 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 4 1. Wat is geGIS  geGIS, is een open source uitwisselingsomgeving –GDI (uitwisseling van GIS-data) –Import en export van diverse dataformaten –Integratie van (alfa)numerieke gegevens  geGIS, is een gis applicatiegenerator –Bouwen van nieuwe GIS loketten door •Koppelen van datalagen tot één loket •Koppelen van workflow’s •Koppeling van ACM ter beveiliging  geGIS, is een beheersomgeving –Raadplagen van geo-data –Editeren van data (zowel gis objecten als metadata)  geGIS, is een publieksloket –Geschikt voor Internet en Intranet

5 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 5 2. Waarom geGIS  Doel –Een e-lokketten generator, gebaseerd op open en generieke componenten die toelaat om interactieve e-loketten te genereren en ter beschikking te stellen. –Maximale toegankelijkheid voor consultatie alsook voor eenvoudige beheerstaken. –Datalagen aanpasbaar en generiek uitwisselbaar maken onafhankelijk van het gebruikte GIS pakket.  Waarom geGIS aanpak –Grote vraag en interesse bij de besturen, groot aantal potentiële loketten (onbebouwde percelen, leegstaande bedrijfsruimten, voorkooprechten, provinciale fietsroutenetwerken, natuurgebieden, overstromingsgebieden,…) alsook diverse loketten op gemeentelijk niveau –Besturen kunnen een eigen geGIS server opzetten met koppeling naar GDI –Geen licentiekosten en geen specifieke software –Geen installatieprocedures nodig –Eenvoudig uitbreidbaar door inpluggen/koppelen van data en componenten

6 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 6 3. Doelgroepen  Overheden zonder GIS systeem Overheden zonder GIS systeem kunnen via geGIS toch op een eenvoudige manier gebruik maken van geografische data, en hun eigen datasets beheren. geGIS biedt hen de mogelijkheid om: –Gratis GIS lagen te consulteren en te onderhouden via een standaard webbrowser; –op een gebruiksvriendelijke en op een gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen met de diverse overheden waarmee ze samenwerken (Vlaamse overheid, Provincies, enz.); –recente geografische informatie van (andere) besturen te bekijken van zodra deze beschikbaar is; –hun eigen meest actuele en bijgehouden authentieke brondata ter beschikking te stellen van andere besturen; –een eigen GIS-loket uit te bouwen en zo de eerste ervaringen op te doen.

7 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 7 3 Doelgroepen  Overheden met een GIS systeem Voor overheden met een GIS systeem is geGIS interessant omdat het toelaat GIS data binnen de eigen organisatie of naar de externe klanten toe te ontsluiten. Deze GIS data kan bovendien worden beheerd op basis van een eigen workflow. Overheden met een GIS systeem kunnen geGIS gebruiken om: –Een interfacing te realiseren met de eigen GIS systemen; –via beveiligde e-loketten de beschikbare gegevensbronnen met meerdere personen in de organisatie verbeteren en beheren; –een eigen lokaal GDI te realiseren;

8 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 8 3. Doelgroepen  Alle overheden geGIS biedt daarnaast de mogelijkheid om: –Op een eenvoudige wijze e-loketten te bouwen en aan gegevensuitwisseling en -ontsluiting te doen; –verschillende datalagen te betrekken vanuit derden en deze lagen verder te gebruiken. Het bekomen van deze typische onderliggende lagen wordt eenvoudiger in gebruik dankzij GDI; –generiek bruikbare geo-services d.m.v. webservices te ontwikkelen en ter beschikking te stellen; –niet geografische brondata over vb. personen en bedrijven via het Vlaams Integratie Platform te koppelen; –bestaande GIS data via intranet of extranet te ontsluiten; –een grote groep van personen te laten samenwerken met het oog op het éénvoudig onderhouden van de GIS datalagen door bijvoorbeeld het corrigeren van fouten mogelijk te maken.

9 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 9 4. Kritieke Succes Factoren (KSF)  Ontsluiten van geo-datalagen naar de buitenwereld realiseren, zeker voor wat betreft de nodige authentieke geo-basisregisters (adressen, percelen, gebouwen en grootschalige kaartinformatie)  Aanbod aan actuele geodatalagen (buiten scope geGIS) –Nood aan continue bijwerking –Nood aan juiste data  Draagvlak geGIS verhogen –Nood aan voldoende geGIS projecten de komende jaren en ondersteuning vanuit de geGIS gemeenschap –Gemeenschappelijke visie rond GDI concept

10 Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 10 5. geGIS en CORVE  Ontstaan van geGIS (ingediend als Vlaams Integratie Project door RWO in het kader van de realisatie register onbebouwde percelen)  Ondersteuning: CORVE ondersteunde het ROP project omwille van de herbruikbaarheid en de potentie voor koppeling van alfa- numerieke- en geo-data (ref. strategisch doel CORVE, nl. koppeling en ontsluiting van authentieke gegevensbronnen)  Wordt door CORVE beschouwd als een strategische component omwille van het gebruikersgerichte karakter en de mogelijkheden m.b.t. realisatie van een Vlaams GDI  Specifieke aanpak m.b.t. geGIS wordt meebepaald door de lokale besturen in het kader van de strategische studie interbestuurlijk e-government die momenteel van start gaat


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government DIA 1 geGIS – Open Source GIS omgeving voor de Vlaamse overheden geGIS – generiek GIS Lieven Raes, adviseur communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google