De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de effecten van het Thuisadministratie programma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de effecten van het Thuisadministratie programma"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de effecten van het Thuisadministratie programma
In samenwerking met: De Wetenschapswinkel Tilburg University 27 mei 2011

2 Doel van het onderzoek Inzicht in de effecten van het programma Thuisadministratie voor de deelnemers Kwaliteitsverbetering: Resultaten kunnen leiden tot verbeteren programma Maatschappelijke relevantie: noodzaak om effecten zichtbaar te maken voor buitenwereld en gewenste transparantie

3 Thuisadministratie effect op de cliënten? “
Onderzoeksvraag “In hoeverre heeft de ondersteuning van vrijwilligers middels het programma Thuisadministratie effect op de cliënten? “ Effect: Toetsen van 2 beoogde effecten Voelen deelnemers zich geholpen? Verhoogt het de zelfredzaamheid van deelnemers? Aspecten van de ondersteuning:3 variabelen De frequentie van het contact tussen vrijwilliger en deelnemer De relatie(s) van de vrijwilliger en deelnemer De samenwerking gericht op overdracht van vaardigheden

4 Conceptueel model Gestoeld op theorieën binnen Organisatie Studies (“Perceived Organizational Support”) en sociale psychologie (“Self-efficacy)

5 Verwachtingen/hypotheses
1. Een hogere bezoekfrequentie door de vrijwilliger zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en op de zelfredzaamheid van deelnemers 2. Het hebben van ‘meerdere relaties’* tussen vrijwilliger en deelnemer zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en op de zelfredzaamheid van deelnemers * Meerdere relaties = naast functionele relatie is ook sprake van sociale band tussen vrijwilliger en deelnemer

6 Verwachtingen/hypotheses
3. Een hoge mate van samenwerking tussen vrijwilliger en deelnemer, gericht op het overdragen van vaardigheden, zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en op de zelfredzaamheid van de deelnemer

7 Opzet van het onderzoek
Kwalitatief en kwantitatief Twee open interviews met vrijwilligers: Inzichten verwerven in werkwijze, deelnemers, problematiek en als input voor enquête Enquête opgesteld aan de hand van deze interviews en bestaande theorieën: Bestaande uit 41 vragen, uitgezet onder huidige deelnemers Twee diepte interviews met deelnemers: Toetsen van resultaten onder deelnemers 88 ingevulde vragenlijsten retour = 29,3% respons Ingevuld door 42 mannen, 46 vrouwen.

8 Resultaten Het programma Thuisadministratie heeft een statistisch bewezen positief effect op de deelnemers Deelnemers voelen zich geholpen Deelnemers hebben een grotere mate van zelfredzaamheid ontwikkeld Deelnemers zijn erg tevreden met de ondersteuning geboden door vrijwilligers van Humanitas

9 Terugkoppeling hypotheses
Een hogere bezoekfrequentie door de vrijwilliger zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en de zelfredzaamheid van de deelnemer Méér contact (een hogere frequentie) tussen vrijwilliger en deelnemer leidt niet persé tot een grotere mate van zelfredzaamheid en een hogere tevredenheid

10 Terugkoppeling hypotheses
Het hebben van meerdere relaties tussen vrijwilliger en deelnemer zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en op de zelfredzaamheid van deelnemers Meerdere relaties tussen vrijwilliger en deelnemer hebben niet persé een positief effect op de ervaren ondersteuning en op de zelfredzaamheid

11 Terugkoppeling hypotheses
Een hoge mate van samenwerking tussen vrijwilliger en deelnemer, gericht op het overdragen van vaardigheden, zal een positief effect hebben op het gevoel geholpen te worden en op de zelfredzaamheid van de deelnemer De samenwerking tussen beiden, gericht op het overdragen van vaardigheden, is een (zeer) belangrijke factor gebleken voor de door de deelnemer ervaren steun en toekomstige zelfredzaamheid

12 Samenvattend De samenwerking tussen vrijwilliger en deelnemer gericht op het overdragen van vaardigheden is cruciaal: het coachen / het leren zelf te doen blijkt een zeer positieve invloed te hebben ‘Overdragen van vaardigheden’ staat voor kwaliteit van de ondersteuning; “bezoekfrequentie” staat voor kwantiteit Hogere kwaliteit is belangrijker voor de ervaren steun en zelfredzaamheid dan hogere kwantiteit

13 Limitaties Relatief kort tijdspad voor onderzoek
Onderzoek beperkt tot Humanitas Respons beperkt (relatief) Communicatielijnen met deelnemers soms lang

14 Aanbevelingen Investeer in de kwaliteit van het programma
Stimuleer de ontwikkeling van kwalitatief competente vrijwilligers Versterk de didactische en coachende vaardigheden van vrijwilligers

15 Aanbevelingen Dit onderzoek kan worden gezien als pilotstudy
Gebruik huidige enquête als instrument in de toekomst om effecten te meten Meer tijd nemen voor toekomstig onderzoek naar de effecten van het programma

16 Marieke Bal Kristy Beckers Dorien van Kalmthout Jens Rathmann
Met dank aan Marieke Bal Kristy Beckers Dorien van Kalmthout Jens Rathmann


Download ppt "Onderzoek naar de effecten van het Thuisadministratie programma"

Verwante presentaties


Ads door Google