De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevredenheidonderzoek Maatjesproject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevredenheidonderzoek Maatjesproject"— Transcript van de presentatie:

1 Tevredenheidonderzoek Maatjesproject
Welzijn Barneveld Lisanne Broos Arjen Goudappel Stagiaire Maatjesproject Coördinator Maatjesproject

2 Indeling presentatie Doelen tevredenheidonderzoek Resultaten
Conclusies Aanbevelingen Evaluatie doelen Toekomst

3 Doelen tevredenheidonderzoek
Persoonlijke benadering Kwaliteitsverbetering Maatjesproject Tevredenheid peilen binnen Maatjesproject

4 Aanmelding Maatjesproject
De aanmelding van vrijwilligers blijkt vooral via advertenties te verlopen. De aanmelding van deelnemers loopt meestal via een zorginstelling.

5 Hoe wordt het maatjesproject ervaren door deelnemers?
Men is positief over het contact. Het contact voldoet aan de verwachtingen. Het contact betekent veel voor de deelnemers. Bijvoorbeeld vriendschap, dagbesteding of gezelligheid.

6 Hoe wordt het maatjesproject ervaren door vrijwilligers?
Men is positief over het contact. Het contact voldoet aan de verwachtingen. De meerderheid ervaart het contact niet als belastend. Sommige vrijwilligers geven aan dat het lastig is activiteiten te bedenken.

7 Frequentie maatjescontact
Het uitgangspunt van het maatjesproject is één keer in de twee weken contact. Van de koppels die meededen had het merendeel één keer in de twee weken contact. De meesten vinden dit voldoende. Vrijwilligers geven aan dat hierdoor het contact niet belastend wordt.

8 Hoe ervaart men het contact met Welzijn Barneveld?
Deelnemers Vrijwel alle respondenten vinden het contact voldoende tot goed. De helft geeft aan dat er regelmatig goed contact is; Verder noemt men dat WB altijd bereikbaar is. De andere helft geeft aan meer contact fijn te vinden; Men zegt niet vaak uitgenodigd te worden voor een gesprek of een uitje.

9 Hoe ervaart men het contact met Welzijn Barneveld?
Vrijwilligers Alle respondenten vinden het contact goed. Men geeft aan terecht te kunnen wanneer er problemen zijn. Het is fijn via post/mail op de hoogte gehouden te worden. In het begin van het maatjescontact zou meer contact vanuit Welzijn Barneveld fijn zijn.

10 Is er behoefte aan deskundigheidsbevordering
Is er behoefte aan deskundigheidsbevordering? Alleen opgenomen in vragenlijst vrijwilligers. 27% vindt dit nuttig. Van degene die nee zeggen zijn er mensen die: Het in het begin gewild hadden. Het zouden willen bij zwaardere problematiek van een deelnemer.

11 In welke vorm wil men deskundigheidsbevordering
In welke vorm wil men deskundigheidsbevordering? Alleen opgenomen in vragenlijst vrijwilligers. Twee personen noemen een bijeenkomst. Eén persoon noemt links naar relevante websites, (online) cursussen bij ingewikkelde problematiek. Iemand noemt geïnformeerd te willen worden hoe om te gaan met afwijkend gedrag.

12 Is informatie/evaluatie gewenst
Is informatie/evaluatie gewenst? Alleen opgenomen in vragenlijst vrijwilligers. 20% geeft aan zowel behoefte aan informatie als evaluatie te hebben. Deze mensen noemen: Een informatiebijeenkomst zou wenselijk zijn wanneer de informatie nuttig is voor iedereen. Evaluatie wil men het liefst persoonlijk.

13 Tips/ideeën? Men noemt een uitje (eens per half jaar ongeveer).
Er wordt genoemd dat men in het begin graag meer contact zou willen.

14 Conclusies (1) Deelnemers melden zich meestal aan via een zorginstelling. Vrijwilligers via advertenties. Het Maatjesproject wordt positief ervaren door de deelnemers en vrijwilligers. Men spreekt eens per twee weken af. Het contact met Welzijn Barneveld vindt men voldoende tot goed.

15 Conclusies (2) De meerderheid van de vrijwilligers hebben geen behoefte aan deskundigheidsbevordering. De meerderheid van de vrijwilligers heeft geen behoefte aan evaluatie en informatie. Als tips geeft men een uitje en veelvuldig contact in het begin.

16 Aanbevelingen Eens per (half) jaar een evaluatiemoment.
In het begin het contact meer volgen. Gestructureerd eens per half jaar een uitje. Deskundigheidsbevordering aanbieden vlak na intake via post/ (wanneer men hier behoefte aan heeft).

17 Evaluatie doelen 1. Persoonlijke benadering Welzijn Barneveld heeft door uitvoering van dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de persoonlijke benadering van deelnemers en maatjes. Daarnaast hebben beide groepen aangegeven waar hun behoefte aan contact ligt en wat de ideeën zijn over de invulling van dit contact. 2. Kwaliteitsverbetering Maatjesproject Welzijn Barneveld heeft meer zicht op de manier waarop de kwaliteit van het project verbeterd kan worden. 3 Tevredenheid peilen Uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemers en maatjes zeer tevreden te zijn.

18 Toekomst Hartelijk dank voor het invullen van de
vragenlijsten. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de beleving van het Maatjesproject. De conclusies en aanbevelingen van dit project worden in behandeling genomen door Welzijn Barneveld. Hierover wordt u in de loop van de tijd ingelicht.


Download ppt "Tevredenheidonderzoek Maatjesproject"

Verwante presentaties


Ads door Google